Zamknij menu
Euraxess

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess
W Europie znajduje się ponad 200 Centrów EURAXESS zlokalizowanych w 40 krajach. Sieć 10 Centrów w Polsce jest częścią europejskiej sieci EURAXESS Services Network.

Centrum Informacji EURAXESS we Wrocławiu udziela informacji zarówno indywidualnym naukowcom wyjeżdżającym z Polski, przyjeżdżającym do Polski, jak również instytucjom zaangażowanym we współpracę z nimi. Dzwoniąc do biura lub odwiedzając jedno z centrów EURAXESS, można uzyskać bezpłatną pomoc w kwestiach prawno-administracyjnych dotyczących wyjazdu, przyjazdu do danego kraju europejskiego oraz tych, związanych z życiem codziennym, np. opieką medyczną, zakwaterowaniem, znalezieniem przedszkola dla dzieci lub nauką języka.

Działalność konsultantów EURAXESS we Wrocławiu obejmuje:

  • wyszukiwanie ofert stypendialnych w obrębie zagranicznych programów badawczo-szkoleniowych,
  • pomoc w dopełnieniu formalności prawno-administracyjnych związanych z zagranicznymi wyjazdami polskich naukowców, jak również z pobytem w naszym kraju zagranicznych gości,
  • pomoc instytucjom naukowym w regionie w kwestiach formalno-prawnych związanych z zatrudnieniem zagranicznego naukowca.

Działalność Euraxess w Polsce jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji:

  • ec.europa.eu/euraxess – strona Europejskiej Sieci EURAXESS, z wyszukiwarką ofert pracy i stypendiów oraz linkami do wszystkich Centrów
  • www.euraxess.pl – strona sieci ogólnopolskiej, informacje o niezbędnych formalnościach wyjazdowych i przyjazdowych
  • www.kpk.gov.pl – strona Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

Kontakt:

Elżbieta Olejnik
Tel. 71 320 41 96
e.olejnik@wctt.pl


Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK