Zamknij menu
Horyzont 2020
7PR - Euratom
EUROATOM
Program ma na celu wspieranie działań badawczo-szkoleniowych z zakresu energetyki jądrowej.

EUROATOM ukierunkowany jest na rozwój i gromadzenie wiedzy oraz zwiększanie potencjału naukowego i technicznego, a także specjalistycznych kompetencji, które mają służyć bezpieczeństwu, pewności, niezawodności, zrównoważeniu i efektywności kosztowej energii jądrowej.

Euratom obejmuje dwa programy szczegółowe, które dotyczą:

  • działań pośrednich w dziedzinie badań nad energią jądrową oraz rozszczepienia jądrowego i ochrony przed promieniowaniem, 
  • działań bezpośrednich w dziedzinie energii jądrowej polegających na ustanowieniu naukowych i technologicznych podstaw bezpiecznego zarządzania długo żyjącymi odpadami radioaktywnymi, zwiększeniu bezpieczeństwa działania reaktorów, poprawie efektywności kosztowej energetyki jądrowej, zapewnieniu społecznie akceptowalnego systemu ochrony ludzi i środowiska przed efektami promieniowania jonizującego.

Celem 7PR Euratom jest podjęcie najważniejszych kwestii i wyzwań związanych z badaniami jądrowymi oraz przyczynienie się do dalszej konsolidacji europejskiej przestrzeni badawczej w sektorze energii jądrowej. Program ten wspiera jednocześnie istniejące polityki Wspólnoty i odpowiada na nowe potrzeby polityczne.

Więcej

Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK