Zamknij menu
Horyzont 2020
Horyzont 2020
Program Horyzont 2014-2020 to kolejny program ramowy Unii Europejskiej, dotyczący badań i innowacji.

Fundusze programu Horyzont 2020 przeznaczone są na trzy główne cele:

Doskonałość w nauce (excellence in science)

Wiodąca pozycja w przemyśle (industrial leadership)

Wyzwania społeczne (societal challenges)


Program Horyzont 2020 to:

  • kwalifikowalność podatku VAT dla instytucji, które nie mogą odzyskać go z własnych państwowych systemów fiskalnych,
  • sfinansowanie kosztów bezpośrednich do 100%,

  • przyspieszenie procedury oceny wniosków,
  • ułatwienie w zatrudnianiu młodych naukowców na uczelniach,
  • zniesienie kart czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w projektach w pełnym wymiarze etatu,
  • ujednolicenie reguł dla wszystkich instrumentów programu Horyzont 2020,
  • połączenie w jedną całość trzech dotychczasowych programów-inicjatyw (7PR, CIP i EIT)*.

Więcej informacji o programie HORYZONT 2020

Struktura Horyzont 2020


        
            JRC                 EIT              EUROATOM

EIT – Europejski Instytut Innowacji i Technologii – zaangażowanie wyższych uczelni, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw w celu osiągnięcia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia konkurencyjności Europy.

JRC – Wspólnotowe Centrum Badawcze, niezależne zaplecze badawcze Komisji Europejskiej, zapewniające wsparcie naukowo-techniczne niezbędne do kształtowania polityki UE we wszystkich dziedzinach – od środowiska, rolnictwa i rybołówstwa po nanotechnologię i bezpieczeństwo jądrowe.

Euroatom – obejmuje badania związane z energią jądrową.Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK