Zamknij menu
Horyzont 2020
7PR - Ideas
Ideas (Pomysły)

Program wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach wiedzy. Finansuje badania podstawowe, jak i stosowane, lecz muszą one mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy. Projekty, najlepiej interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, powinny prowadzić do fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników.

Program przewiduje kilka typy projektów:

  • dla początkujących naukowców - ERC Starting Grant: 2-7 lat po doktoracie (do 1,5 mln € na projekt trwający do 5 lat),
  • dla naukowców u progu samodzielności badawczej - ERC Consolidator Grant: 7-12 lat po doktoracie (do 2 mln € na projekt trwający do 5 lat),
  • dla naukowców doświadczonych - ERC Advanced Grant – o uznanym dorobku naukowym (do 2,5 mln € na projekt trwający do 5 lat),
  • dla zespołów 2-4 naukowców - ERC Synergy Grant - niezależnie od stażu badawczego (do 15 mln € na projekt trwający do 6 lat).

Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie, bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.

Wniosek składa naukowiec – lider zespołu – w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu, a pod uwagę brane są takie elementy, jak: osoba i dorobek lidera, naukowa wartość pomysłu, środowisko badawcze.

Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia, badań, aparatury, odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

Więcej

Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK