Zamknij menu
Horyzont 2020
Jak zostać ekspertem KE
Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

KE ogłosiła nabór na ekspertów do programu H2020, którzy będą wspierać Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020.
Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym  programie, ale także oceniać sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.
Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020, zachęcamy, by zgłosić się już teraz.
Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskać specjalistów z innych sektorów, w tym biznesu.
Eksperci 7PR, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do H2020.

Rejestracja oraz więcej informacji na stronie: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2013&na=na-221113

Zachęcamy polskich ekspertów z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem do zgłaszania się. Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych.

Uwaga!

Dane osób wpisanych do bazy ekspertów FP7 nie zostaną przeniesione do nowej bazy ekspertów H2020,ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych.

Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK