Zamknij menu
Horyzont 2020
JRC
JRC
JOINT RESEARCH CENTRE (WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE)

JRC to jedna z Dyrekcji Generalnych KE,  niezależne zaplecze badawcze KE, umożliwiające indywidualnym naukowcom realizację badań w kluczowych dla Europy dziedzinach. JRC składa się z siedmiu instytutów badawczych oferujących pracę, stypendia, staże, praktyki oraz szkolenia.  Aplikowanie o pracę odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty.

Obszary działań JRC:

 • Energy and clean transport
 • Health & consumer protection
 • Safety and security, including nuclear
 • Agriculture & food security
 • Environment & climate change
 • Information society and digital agenda
 • Crisis and hazard management

Instytuty Wspólnotowego Centrum Badawczego usytuowane są w pięciu krajach europejskich:

Włochy

 • Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywatel, Ispra
 • Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Ispra
 • Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta, Ispra

Belgia

 • Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów, Geel

Niemcy

 • Instytut Pierwiastków Transuranowych, Karlsruhe

Holandia

 • Instytut Energii, Petten

Hiszpania

 • Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych, Sewilla

JRC swoją działalność prowadzi w ścisłej współpracy z europejskimi zespołami naukowymi, uniwersytetami i organizacjami badawczymi. Instytuty badawcze JRC służą niezależną naukową i techniczną radą dla Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich, we wspieraniu tworzenia polityk europejskich.

 więcej

Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK