Zamknij menu
Nabór na ekspertów narodowych w Komisji Europejskiej
Zgłoszenia należy przesłać do 30 lipca 2020 r.

Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych w Dyrekcjach Generalnych KE:

 - Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT) - 1  stanowisko w Wydziale C-4.

- Konkurencji (COMP) – 1 stanowisko  w Wydziale C-5.

-Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DEVCO) - 1 stanowisko w Wydziale C-4 (COST-FREE).

- Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) - 1  stanowisko w Wydziale C-1.

- Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) - 2 stanowiska w Wydziale A-1, E-1.

- Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (EMPL) - 1  stanowisko w Wydziale B-1 (COST-FREE).

- Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (FISMA)  - 1  stanowisko  w Wydziale C-3.

- Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME) - 3 stanowiska  w Wydziale A-3_Del. Maroc. (COST-FREE),  A-3 _Georgia (COST-FREE), D-3.

- Sprawiedliwości i Konsumentów (JUST) - 1 stanowisko w Wydziale B-1.

- Mobilności i Transportu (MOVE)- 1  stanowisko  w Wydziale C-2.

- Badań Naukowych i Innowacji (RTD) - 1  stanowisko  w Wydziale 03.

- Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (SANTE) – 2 stanowiska w Wydziale B-6 (COST-FREE), G-3.

- Podatków i Unii Celnej (TAXUD) - 2  stanowiska  w Wydziale C-2, C-4.

- Handlu (TRADE) - 1 stanowisko  w Wydziale E-2-Ukraine (COST-FREE).


Regulacje :

  • Na poziomie europejskim: Decyzja Komisji Europejskiej z 12 listopada 2008 r. dotycząca zasad mających zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych i ekspertów krajowych odbywających kształcenie zawodowe w ramach służb Komisji
  • Na poziomie krajowym: Procedury delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach UE - w przypadku ekspertów narodowych, kandydatów na ekspertów zgłaszają do Sekretarza Komitetu Do Spraw Europejskich ich pracodawcy.
  • W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem instytucji nadzorującej.
  • W przypadku oddelegowania eksperta narodowego w tzw. formule cost free całkowite koszty delegowania eksperta pokrywa instytucja macierzysta, w tym: wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne i emerytalne, świadczenia zdrowotne, koszty wyżywienia, koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży.

Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę upływa 30 czerwca 2020 r.

Szczegóły na stronie MNiSW

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK