Zamknij menu
NCBiR przeznaczyło 200 mln zł na wsparcie najlepszych projektów B+R
18 września 2017 r. ruszył trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój

Konkurs w ramach działania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" to propozycja NCBiR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzące do powstania unikalnych rozwiązań technologicznych.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których wartość kosztów kwalifikowalnych mieści się w przedziale od 2 do 10 mln zł i które będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu nie może być niższy niż 30%. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Nabór wniosków będzie trwał od 18 września do 18 grudnia 2017 r., przy czym będzie on podzielony na etapy.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie NCBiR.

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK