Zamknij menu
NCN ogłosiło konkurs na polsko-szwajcarskie badania nad COVID-19


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ALPHORN-COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19, organizowany we współpracy ze szwajcarską agencją Swiss National Science Foundation (SNSF).

Do konkursu może zostać złożony wniosek o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego, w którym osoba wskazana jako kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego.

W konkursie ALPHORN–COVID-19 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 4 mln zł.

Wniosek wspólny składany jest do SNSF przez szwajcarski zespół badawczy do 25 maja 2020 r. Wniosek krajowy, zawierający wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w SNSF, powinien być złożony do NCN w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, najpóźniej do 26 maja 2020 r. do g. 16:00.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK