Zamknij menu
Nowe zasady dotyczące wynagrodzeń w H2020
Komisja Europejska zmienia zasady dotyczące wynagradzania pracowników zatrudnionych w projektach Horyzont 2020.

Powodem zmian jest, trwająca od dłuższego czasu, dyskusja na temat dysproporcji w poziomie wynagrodzeń oraz niedopasowania zasad dotyczących kosztów osobowych w Horyzoncie 2020 do systemów płacowych funkcjonujących w niektórych krajach członkowskich, między innymi w Polsce.

Obecne zmiany idą w kierunku redefinicji pojęć wynagrodzenia podstawowego i dodatkowego, które funkcjonowały do tej pory w ramach H2020. Jako wynagrodzenie podstawowe, na podstawie którego wyliczana jest stawka godzinowa, uznawana będzie płaca do wysokości otrzymywanej przez pracownika realizującego projekty finansowane ze źródeł krajowych. Jako wynagrodzenie dodatkowe uznawana będzie ta część wynagrodzenia, która przekracza wymieniony powyżej poziom. Jest to istotna modyfikacja, w porównaniu z sytuacją dotychczasową, kiedy to podstawą do wyliczenia stawki godzinowej było wynagrodzenie na poziomie wynikającym z wynagrodzenia zasadniczego ujętego w umowie o pracę.
Szczegóły dotyczące praktycznej strony wprowadzonych zmian już niebawem opisane zostaną w uaktualnionej wersji Annotated Model Grant Agreement, dostępnej na Participant Portal.

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK