Zamknij menu
Oferta bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej
Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC po raz kolejny zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury badawczej

Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia, chemia, fizyka, elektronika, nanotechnologia, geologia, ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokrywa również koszty: podróży i zakwaterowania dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewniają wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów.

W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków:
•    Włochy: Synchrotron Elettra
•    Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe
•    Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia
•    Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej
•    Czechy: Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola
•    Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów
•    Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków o dostęp do aparatury znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu. Wnioski należy składać do 2 października br.

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK