Zamknij menu
Oferty współpracy

Poszukiwanie partnerów do projektów międzynarodowych w ramach programu Horyzont 2020

W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofertach współpracy prosimy o kontakt mailowy: rpk@wctt.pl

Nr oferty Kraj Nazwa jednostki Rodzaj współpracy

25/2019

Irlandia

CONFIRM Centre for Smart Manufacturing, Limerick

Jednostka oferuje 16 stypendiów w ramach projektu Cofund MSCA. Czas trwania stypendium 24 miesiące. Istniej możliwość oddelegowania do przemysłu. Temat badawczy: Smart Manufacturing Advanced Research Training for Industry 4.0.
Termin 31.12.2019.

24/2019

Szwajcaria

University of Zurich, University of Basel

Jednostki oferują 8 stypendiów dla początkujących naukowców w ramach projektu Cofunf MSCA. Czas trwania stypendium 36 miesięcy. Obszar tematyczny: sustainable food systems, sustainable energy systems, sustainable land use decisions.

Termin aplikowania 1.12.2019

23/2019

Włochy

iCube Programme Fundazione iCons

Jednostka poszukuje partnerów do wspólnego aplikowania o projekty programu H2020 z obszaru energii. Zainteresowani są następującymi konkursami:
SC3-B4E, SC3-RES, SC3-EC, SC3-ES, SC3-SA.
Terminy aplikowania: grudzień 2019, styczeń oraz kwiecień 2020.

22/2019

Irlandia

Teagasc Agriculture and Food Development Authority

Jednostka oferuje 36 miesięczne stypendium dla doświadczonych naukowców (18 miesięcy w Irlandii, 18 miesięcy poza Irlandią) w obszarze żywności rolniczej (agri-food).

Roczne wynagrodzenie brutto max. 56 306 Euro.
Zgłoszenie zainteresowania: 13 listopada 2019 r.
Pełne złożenie wniosku: 10 stycznia 2020 r.

21/2019

Niemcy

Spitzner Engineers

Niemiecka firma z sektora lotniczego i energetyki wiatrowej poszukuje naukowca z  doktoratem z zakresu badań materiałowych, która wykonałaby projekt innowacyjny dotyczący tworzyw sztucznych drukowanych w 3D. Firma oferuje roczne stypendium z opcja dalszego zatrudnienia.  

20/2019

Niemcy

Spitzner Engineers

Niemiecka jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA-IF w ramach Society and Enterprise Panel.
Termin aplikowania kwiecień-wrzesień 2020. 
Obszar badawczy: 

 • Collaborative robotics: taking and handling of objects, interaction (human-robot, robot-robot), environment cognition
 • Autonomous vehicles/systems:: autonomous navigation and localisation, vehicle-to-vehicle communication, automation technology 
 • Artificial Intelligence: Image recognition, smart learning robotic systems (machine intelligence, machine learning), data analysis/analytics and algorithms, sensor data fusion)


19/2019

Hiszpania

Barcelona Supercomputing Center

Jednostka ogłasza nabór do II międzynarodowego programu podoktorskiego STARS. Sfinansowanych zostanie 20 stypendiów 24 miesięcznych z możliwością oddelegowania do przemysłu na 1-3 miesiące.
Termin aplikowania 30 września 2019.
Stypendia finansowane są w ramach programu Cofund.
Obszar badawczy: High Performance Computing.
 


18/2019

Francja, Niemcy, Szwajcaria

EUCOR

Jednostki z Niemiec (Uniwersytet w Freiburgu, Instytut Technologii w Karlsruhe), Francji (Uniwersytet w Strasburgu)  i Szwajcarii (Uniwersytet w Bazylei, IBM Research Zurich) oferują 39 stypendiów doktoranckich w obszarze technologii kwantowych w ramach programu European Grouping of Territorial Cooperation.

17/2019

Belgia

Universite libre de Bruxelles

Uniwersytet oferuje 21 miejsc stypendialnych postdoc, obejmujących dowolny obszar badawczy. Czas trwania stypendium 2 lata. 
Termin aplikowania 1 października 2019.

16/2019

Francja

2 francuskie firmy

Dwie francuskie firmy  (duża oraz mała) poszukują doświadczonych naukowców (doktorów) do aplikowania o grant MSCA -IF 2020. Obszar badawczy fizyka, chemia, materiałoznawstwo. 

15/2019

Włochy

University of Bergamo

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania o dwuletnie granty indywidualne MSCA doświadczonych naukowców. Tematy badawcze dotyczą obszarów:
Economic sciences
Information Science and Engineering
Environmental and Geosciences
Mathematics
Physics
Social Sciences and Humanities

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV do 7 lipca 2019 wraz z listem motywacyjnym, skróconą wersją propozycji wniosku (2 strony) w formacie PDF.
Termin zakończenia konkursu 11.09.2019.

14/2019

Hiszpania

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania o dwuletnie granty indywidualne MSCA doświadczonych naukowców. Tematy badawcze dotyczą obszarów:
Security and conflict
Inequality and development
Global governance
EU foreign policy
The politics of regulation
The governance of diversity
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV do 21 czerwca 2019 wraz z listem motywacyjnym, skróconą wersją propozycji wniosku (3-5 strony) w formacie PDF. 
Termin zamknięcia konkursu 11.09.2019.

13/2019

Hiszpania

Centre de Recerca Matematica (CRM)

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania o dwuletnie granty indywidualne MSCA doświadczonych naukowców. Tematy badawcze dotyczą obszarów:
Complex Systems, 
Computational & Mathematical Biology, 
Computational Neuroscience, 
Harmonic Analysis and Approximation Theory, 
Industrial Mathematics, 
Mathematics of Development and Evolution
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV do 20 czerwca 2019.
Termin aplikowania 11.09.2019.

12/2019

Szwajcaria

Universite de Geneve

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-2019-IF) w dowolnym obszarze. Oferuje pomoc w przygotowaniu wniosku. 4 lipca 2019 roku zorganizowane zostaną warsztaty pisania wniosku. 

11/2019

Niemcy

German Federal Ministry of Education and Research

Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań oferuje 13 stypendiów w Niemczech dla menedżerów nauki (średni poziom zarządzania administracyjnego) z organizacji badawczych, organizacji finansujących badania lub instytucji szkolnictwa wyższego w państwach UE13.

Termin aplikowania do 19.06.2019.

Czas trwania stypendium od 8-12 tygodni (2 pierwsze, teoretyczne tygodnie stypendium odbędą się w Bonn i Berlinie), pozostałe w niemieckich instytucjach goszczących.

 

10/2019

Hiszpania

University of Jaen

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania o grant indywidualny na prowadzenie badań MSCA-IF-2019 w obszarach:
- chemistry
- economic sciences
- environmental sciences and geology
- information science and engineering
- life science
- mathematics
- physics
- social sciences and humanities
Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz streszczenia pomysłu na badania do 14 czerwca 2019. 

9/2019

Irlandia

Teagasc, The Irish Agriculture and Food Development Authority

Program stypendialno-badawczy Research Leaders 2025 dla doświadczonych naukowców w ramach programu H2020 Cofund, skupiający się na rozwoju następnej generacji liderów badań w dziedzinie rolno-spożywczej.
Termin aplikowania: 1.07.2019-1.10.2019


8/2019

Hiszpania

The Complutense University of Madrid

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania o grant indywidualny Marie Skłodowska Curie MSCA-IF-2019. Termin aplikowania 11.09.2019, poszukiwani są doświadczeni naukowcy.
150 ofert współpracy w różnych grupach badawczych.

7/2019

Belgia

UCLouvain

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania o grant indywidualny Marie Skłodowska Curie MSCA-IF-2019. Termin aplikowania 11.09.2019

6/2019

Izrael

Ben-Gurion University of the Negev

Uniwersytet oferuje stanowisko badawcze od 4-18 miesięcy dla początkujących naukowców w ramach projektu UE Socrates, magistrów inżynierów, informatyków, psychologów, biomechaników, absolwentów nauk kognitywnych.
Termin aplikowania: 1 maja 2019.
Temat badawczy: Effects of people’s emotional state on their body motion. 

5/2019

Hiszpania, Niemcy, Urugwaj, Wielka Brytania, Francja

Konsorcjum ITN H2020

Konsorcjum ITN H2020 oferuje 12 trzyletnich stypendiów w ramach projektu CAFE: Climate Advanced Forecasting of sub-seasonal Extremes dla początkujących badaczy.
Tematy badawcze:
Urugwaj ESR1: Rossby wave packets and their role in atmospheric predictability.
Hiszpania ESR2: Statistical laws for Madden-Julian events. 
Hiszpania ESR3: Coherent structures in sub-seasonal-scale circulations. 
Niemcy ESR4: Identification of changes in large-scale weather patters
Niemcy ESR5: Improving data-based forecasts of ENSO-related extreme weather anomalies on lead times of several months
Wielka Brytania ESR6: Extreme weather situations and cascade effects based 
Hiszpania ESR7: Assessment of seasonal and sub-seasonal variability of stochastic properties of atmospheric extreme events. 
Francja ESR8: Scaling of extreme weather events with stabilized global mean temperature: methodological and modeling uncertainties
Niemcy ESR9: Multi-layer networks for sub-seasonal prediction
Hiszpania ESR10: Sub-seasonal forecasting of extreme precipitation events using sea surface salinity and other sea surface variables as predictors
Wielka Brytania ESR11: Predictability of large-scale atmospheric flow patters over the Mediterranean connected to extreme weather
Francja ESR12: Ensemble weather predictability with stochastic weather generator based on analogues of circulation.

4/2019

Włochy

University of Padova

Jednostka poszukuje kandydatów (doświadczonych naukowców z doktoratem lub 4 letnim doświadczeniem badawczym liczonym na pełen etat) do wspólnego aplikowania o indywidualny grant Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship z różnych obszarów badawczych, medycyny, nauk społeczno - ekonomicznych.
Termin aplikowania 15.04.2019
Wybrani kandydaci wezmą udział w szkoleniu jak skutecznie przygotować wniosek MSCA-IF-2019.

3/2019

Włochy

University of Torino

Jednostka w ramach programu MSCA-Cofund ogłasza kolejny nabór aplikacji na stypendia dla początkujących naukowców (10 stypendiów). Tech4Culture jest nowym programem doktoranckim w zakresie technologii stosowanych w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.
Termin aplikowania 7.05.2019 godzina 12.00. 

2/2019

Hiszpania

Centre de Recerca Matematica

Jednostka oferuje dwuletni kontrakt dla doświadczonego naukowca post-doc od 1.04.2019 w obszarze computational benefits for navigational strategies of mixing rigid and plastic neurons into the same hippocampal network.

1/2019

Włochy

University of Padova

Jednostka oferuje dwuletnie indywidualne stypendia badawcze w 25 obszarach Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Social Sciences and Humanities.

32/2018

Chorwacja

University of Zagreb

Jednostka oferuje dwa miejsca pracy dla początkujących naukowców w ramach projektu ITN MSCA H2020. Temat badawczy: Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials

31/2018

Wielka Brytania

Kings College London

Jednostka oferuje 11 stypendiów dla doktorantów w ramach projektu TOBeATPAIN - ITN MSCA Horyzont 2020.
Obszar badawczy: badania podstawowe mechanizmów patologicznego bólu w chorobach neurodegeneracyjnych, schorzeniach układu mięśniowo - szkieletowego i neuropatiach obwodowych, których ostatecznym celem jest nakreślenie nowych strategii terapeutycznych.
Projekt TOBeATPAIN obejmuje dwa obszary badawcze: 
1) patofizjologię bólu w chorobach neurodegeneracyjnych charakteryzujących się zapaleniem nerwowym 
2) patofizjologię zapalenia neuroinflammacji w przewlekłych zespołach bólowych

30/2018

Cypr

University of Nicosia

Jednostka oferuje dwuletnie stypendia:
Research Fellow (PostDoc) oraz Research Associate w obszarze ICT
Wymagania dotyczące stanowiska PostDoc:
------------------------------------------------
(1) Stopień doktora w dziedzinie informatyki, inżynierii oprogramowania lub w pokrewnej dyscyplinie;
(2) Doskonałe doświadczenie w zakresie badań i rozwoju w systemach Middleware / modelowaniu i symulacji;
(3) Doskonałe umiejętności programistyczne i dobra wiedza / doświadczenie w zakresie inżynierii oprogramowania będą mile widziane;
(4) Znajomość języka angielskiego;
(5) Publikacje;
(6) Doświadczenie płynące z udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z partnerami ze środowisk akademickich i przemysłowych.
 
Wymagania dla stanowiska Associate Research:
-------------------------------------------
(1) Tytuł naukowy (magister) w dziedzinie informatyki, inżynierii oprogramowania lub w pokrewnej dyscyplinie;
(2) Doskonała wiedza i podstawowe doświadczenie w zakresie systemów / modelowania i symulacji w chmurze;
(3) Doskonałe umiejętności programistyczne i dobra wiedza / doświadczenie w zakresie inżynierii oprogramowania;
(4) Znajomość języka angielskiego.
(5) Doświadczenie z udziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z udziałem partnerów ze środowisk akademickich i przemysłowych.
Termin składania CV 2.11.2018

29/2018

Turcja

Middle East Technical University

Departament Stosunków Międzynarodowych poszukuje kandydatów ze stopniem doktora (uzyskanym w 2015 roku lub po 2015 roku) do prowadzenia kursów z następujących obszarów: Research Methods in IR, IR Theory, International Politics, International Law, and World History. Wnioskodawcy powinni posiadać doświadczenie w tych obszarach, poparte publikacjami.
Zainteresowani pracą na pełen etat, powinni do 3 września 2018 roku złożyć odpowiednie dokumenty: (list motywacyjny, CV, trzy referencje, oświadczenie o nauczaniu oraz prowadzeniu badań).


28/2018

Belgia

Universite libre de Bruxelles

Uniwersytet belgijski zaprasza doświadczonych naukowców do aplikowania o dwuletni grant Marie Skłodowska Curie Cofund. Jednostka oferuj 63 międzynarodowe stypendia w dowolnych dziedzinach nauki.
Nabór kandydatów odbędzie się w trzech terminach. Pierwszy termin naboru: 1.08.2018-15.10.2018


27/2018

Chorwacja

Mediterranean Institute for Life Sciences

Jednostka poszukuje zmotywowanego doktora z bogatym doświadczeniem w obszarze biologii komórki i biologii molekularnej do długoterminowego projektu badawczego dotyczącego komunikacji komórkowej. Projekt dotyczy biologii chorób związanych ze starzeniem się. Badania będą prowadzone przez prof. Miroslav Radman, światowego lidera naprawy DNA i biologii starzenia się.

26/2018

Hiszpania

Medsavana

Hiszpańska innowacyjna firma MŚP z sektora opieki zdrowotnej, zajmująca się poprawą wydajności i jakości usług zdrowotnych dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji poszukuje doświadczonych naukowców z doktoratem lub 4-letnim doświadczeniem badawczym do aplikowania o grant indywidualny MSCA w obszarach lingwistyka komputerowa, Data Scientist, statystyki w służbie zdrowia. 

25/2018

Irlandia

Teagasc - Agriculture and Food Development Authority

Jednostka oferuje 36 miesięczne stypendium Cofund w dziedzinie rolno-spożywczej (18 miesięcy poza Irlandią, 18 miesięcy w Iralndi) dla naukowców z doktoratem lub 4-letnim doświadczeniem badawczym.
Możliwość oddelegowania do sektora poza akademickiego.
Terminy aplikowania:
Expression of interest: 1 października 2018
Full application: 20 listopada 2018


24/2018

Malta

University of Malta, Department of Communications and Computer Engineering

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania doświadczonych naukowców o stypendium indywidualne Marie Skłodowska Curie w obszarze nauk ICT.
Termin aplikowania 12.09.2018
Short Description of the Project idea
The CCE Department is seeking fellows who are interested to conduct research in the field of Light Field image super-resolution and editing. Light field imaging has emerged as a very promising technology in the field of computational photography. While commercial light field cameras exist, capturing high spatial resolution light fields remains technologically challenging. Moreover, since light fields are densely sampled high-dimensional signals containing information about the light rays interacting with the scene, it is very difficult to edit and manipulate the content.

23/2018

Malta

University of Malta, Department of Applied Biomedical Science

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania doświadczonych naukowców o stypendium indywidualne Marie Skłodowska Curie w obszarze nauk o życiu
Termin aplikowania 12.09.2018
Short Description of the Project idea
The exomes of some Maltese families with multiple affected individuals with autism spectrum disorder have been sequenced. Additional families will be recruited and sequenced. Hypothesis regarding candidate genes will be tested in publicly available databases with genetic data such as AGRE and MSSNG.

22/2018

Malta

University of Malta, Department of Applied Biomedical Science

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania doświadczonych naukowców o stypendium indywidualne Marie Skłodowska Curie w obszarze nauk o życiu
Termin aplikowania 12.09.2018
Short Description of the Project idea
Exome sequencing data on Maltese family members with pseudoexfoliative glaucoma have highlighted candidate genes, variants and pathways that may be involved in this condition which can cause vision loss. Additional families and patients need to be recruited and tested using whole genome or exome sequencing to confirm findings or to find additional genetic variants. Confirmation of the biological pathway involved would be the first step towards identification of people at risk and towards new preventive therapies.

21/2018

Malta

University of Malta, Department of Chemistry

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania doświadczonych naukowców o stypendium indywidualne Marie Skłodowska Curie w obszarze chemii.
Termin aplikowania 12.09.2018
Short Description of the Project idea
Green Organic Synthesis using heterogeneous catalysis and/or multicomponent reactions.

20/2018

Malta

Institute of Space Sciences & Astronomy

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania doświadczonych naukowców o stypendium indywidualne Marie Skłodowska Curie w obszarze matematyki, fizyki.
Termin aplikowania 12.09.2018
Short Description of the Project idea
The recent observation of gravitational waves has opened a new window on the Universe. Despite being short period observations, there are a host of new systems being proposed that will probe deeper and longer into this new kind of astronomy. This will put further constraints on the nature of modified and alternative theories of gravity. To achieve this goal, more work needs to be done in both theoretical and numerical aspects of gravitational wave simulations. Our group has been heavily involved in the development of the so-called teleparallel theories of gravity. The project would involve further developments to the broader class of teleparallel and symmetric theories of gravity. This would then be amenable to simulations using the Einstein Toolkit. We invite any interested individuals to work with us on this proposal.


19/2018

Malta

University of Malta, Department of Applied Biomedical Science

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania doświadczonych naukowców o stypendium indywidualne Marie Skłodowska Curie w obszarze nauk o życiu.
Termin aplikowania 12.09.2018
Short Description of the Project idea
The Maltese Acute Myocardial Infarction (MAMI) Study includes data and samples from over 1000 research subjects consisting of cases with a first myocardial infarction (MI), controls and relatives of cases. The collection is highly phenotyped with haematological, biochemical, immunological, inflammation-related and physical measurements. Families with extreme phenotypes related to MI will be sequenced using next generation sequencing (exome or whole genome) to identify genetic variants and biological pathways that have strong effects on these phenotypes. Data is already available on some families with very low inflammatory expression and very high inflammatory expression. This data can now be analysed. Besides samples from the MAMI Study, clinicians may also refer additional families with relevant phenotypes such as familial hypercholesterolaemia.

18/2018

Malta

University of Malta, Department of Applied Biomedical Science

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania doświadczonych naukowców o stypendium indywidualne Marie Skłodowska Curie w obszarze nauk o życiu.
Termin aplikowania 12.09.2018
Short Description of the Project idea
The exomes of some Maltese families with multiple affected individuals with autism spectrum disorder have been sequenced. Additional families will be recruited and sequenced. Hypothesis regarding candidate genes will be tested in publicly available databases with genetic data such as AGRE and MSSNG.

17/2018

Bułgaria

Sofia University

Wydział Chemii oraz Farmacji na Uniwersytecie w Sofii zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o granty Marie Skłodowska Curie. Termin aplikowania 12.09.2018

16/2018

Argentyna

Oficina de Enlace Argentina - Union Europea

80 argentyńskich jednostek poszukuje doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o stypendium indywidualne Marie Skłodowska Curie Global Fellowships w 2018 roku.

Termin składania wniosków: 12.09.2018

15/2018

Tunezja

Research, Technology Development and Innovation

Jednostka poszukuje ekspertów Horyzont 2020 do konkursów EuropAid (instrument pomocy zewnętrznej KE). Poszukiwani są Team Leader, Coach i Trainer, którzy zainteresowani są 30 miesięczna pracą w Tunezji. Wymagana dobra znajomość języka francuskiego.

Termin nadsyłania CV 15 czerwca 2018.

14/2018

Hiszpania

The Complutense University of Madrid

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o stypendium indywidualne Marie Skłodowska Curie w 2018 roku i oferuje wsparcie na etapie przygotowania wniosku we wszystkich panelach tematycznych. Termin składania wniosków: 12.09.2018

13/2018

Irlandia

Agriculture and Food Development Authority

Jednostka oferuje 36 miesięczne stypendia dla 20 stypendystów (doświadczonych naukowców z doktoratem lub czteroletnim doświadczeniem badawczym) z programu Cofund MSCA w obszarze agri-food. Stypendium można realizować zarówno w sektorze akademickim jaki i w przemyśle. Składa się ono z dwóch faz 18 miesięcznej fazy wyjazdowej poza Irlandię oraz fazy powrotnej 18 miesięcznej do Irlandii. Naukowiec sam wybiera jednostkę, gdzie chciałaby odbywać stypendium oraz opiekunów.  

12/2018

Grecja

Hellenic Foundation for European and Foreign Policy

Jednostka poszukuje kandydatów do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA, który doświadczony naukowiec chciałby realizować w Grecji (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy) z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt do 30 czerwca 2018 roku.

11/2018

Hiszpania

Universitat Rovira i Virgili

Jednostka oferuje 28 grantów stypendialnych dla początkujących naukowców z następujących obszarów: Arts & Humanities, Science, Social & Legal Sciences, Engineering & Architecture, Health Sciences.

Termin aplikowania 20 maja 2018.
jednostka oferuje trzyletnią umowę o pracę.

10/2018

Włochy

Siena University Hospital

Wydział Social Work zaprasza do wspólnego wnioskowania o grant indywidualny MSCA. Jednostka prosi o kontakt doświadczonych naukowców do 20 maja 2018 roku. Należy również przesłać CV.


9/2018

Hiszpania

Pablo de Olavide University

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant indywidualny Marie Skłodowska Curie. Termin aplikowania 12.09.2018. Wszystkich zainteresowanych prosi o pilny kontakt. Doświadczony naukowiec to osoba z doktoratem lub z udokumentowanym czteroletnim doświadczeniem badawczym na pełen etat pracy liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra. 8/2018

Włochy

University of Padova

Uniwersytet poszukuje doświadczonych badaczy pragnących ubiegać się o stypendium indywidualne Maria Skłodowska-Curie. Najlepsi kandydaci będą mieli możliwość wzięcia udziału w MSCA MaRaThoN - programie szkoleniowym, finansowanego przez UniPD, na temat pisania wniosku MSCA-IF i będą wspierani przez pracowników Międzynarodowego Biura Badań podczas przygotowywania aplikacji  MSCA-IF w roku 2018.

Ostateczny termin złożenia wniosku o MSCA MaRaThoN - 9 maja o godz. 13.00.

7/2018

Włochy

Ca Foscari University of Venice

Jednostka, będąca najlepszą włoska jednostką goszcząca w ramach stypendium IF, zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant indywidualny Marie Skłodowskiej Curie w roku 2018.
Termin aplikowania 12.09.2018.

6/2018

Włochy

University of Torino

Jednostka poszukuje ekspertów w dziedzinie nauk podstawowych i przyrodniczych, nauk o środowisku, nauk cyfrowych i nauk fizycznych do oceny aplikacji programu doktoranckiego.
Termin aplikowania 1.04.2018

5/2018

Cypr

Research Centre on Interactive Media, Smart System and Emerging Technologies

Jednostka oferuje 20 miejsc pracy (zatrudnienie na pełen etat) dla młodych naukowców zajmujących się mediami interaktywnymi. 
Więcej szczegółów na stronie: http://www.rise.org.cy/en-gb/vacancies/

4/2018

Włochy

University of Torino

Jednostka w ramach programu MSCA-Cofund ogłasza nabór aplikacji na stypendia dla początkujących naukowców. Tech4Culture jest nowym programem doktoranckim w zakresie technologii stosowanych w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.
Termin aplikowania 23.04.2018 godzina 12.00. 

3/2018

Gruzja

East European University

Jednostka wraz z innymi partnerami poszukuje koordynatora do projektu szkoleniowego, w ramach którego początkujący naukowcy będą uzyskiwać stopień doktora w ramach projektu European Training Networks (ETN) - działania Marie Skłodowska Curie Horyzont 2020.

2/2018

Słowenia

National Institute of Chemistry Slovenia

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców (z doktoratem) do wspólnego aplikowani o grant wyjazdowy stypendium indywidualne Marie Skłodowska Curie. Termin aplikowania 12.09.2018. 

1/2018

Chorwacja

Mediterranean Institute for Life Sciences

Jednostka poszukuje naukowca pracującego w obszarze biochemii i biologi komórkowej.
Wymogi:
experienced biologist with strong motivation, teamwork skills and adaptability to work on various projects. The selected candidate will have to work on various aspect of molecule screening including extraction and isolation of new molecules from extracts (HPLC), work in cell culture and test of biological markers of aging on 96-well plate reader, fluorescent microscope and flow cytometer.

158

Chorwacja

Ruder Boskovic Institute

Jednostka poszukuje partnerów do współpracy w ramach projektu European Training Networks (ITN-ETN) oraz Research and Innovation Staff Exchange (RISE).
Zaprasza również doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant indywidualny Marie Skłodowskiej Curie.

157

Albania

Metropolitan University of Tirana

Jednostka specjalizująca się w inżynierii, architekturze oraz ekonomii chętnie zostanie partnerem w projektach:
Innovative Training Networks - Marie Skłodowska Curie
Future Emerging Technologies - Open Challenging Current Thinking

156

Hiszpania

The University of Deusto

Jednostka poszukuje doktoranta na trzyletni kontrakt z obszaru biomedical engineering data analysis and modelisation in biomedical research

155

Tunezja

National Agronomic Institute of Tunisia

Jednostka naukowa chętnie weźmie udział w projektach Marie Skłodowskiej Curie - European Training Networks (ITN-ETN) w obszarze nauk o życiu.

154

Czechy

University of Pardubice

Jednostka poszukuje dwóch młodych naukowców na stypendium post-doc
specialist in digital economics
specialist in nursing or medical clinical specialist

153

Turcja

TED University

Konsorcjum składające się z:
TED University
Middle East Technical University
University of Vienna
University of KU Leuven
poszukuje partnerów do projektu H2020-MSCA-ITN - European Training Networks 
Cel projektu: Training highly-skilled early-stage researchers and stimulating entrepreneurship, creativity and innovation in Europe. 
Wymagana znajomość: tangible expertise on social innovation, social impact investment, social entrepreneurship, social impact measurement.

152

Chorwacja

Mediterranean Institute for Life Sciences

Jednostka poszukuje zmotywowanego, dociekliwego i niezależnego naukowca z doktoratem z doświadczeniem w dziedzinie biochemii lub biofizyki do długoterminowego projektu badawczego dotyczącego innowacyjnych rozwiązań w zakresie wczesnego i predykcyjnego diagnozowania chorób związanych z wiekiem.
Badania będą prowadzone przez prof. Miroslav Radman - światowego lidera naprawy DNA i biologii starzenia się. 
Wymagana znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w pracy z systemami modelowymi, takimi jak drożdże i / lub kultury komórkowe.

151

Hiszpania

Nebrija University ARIES

Jednostka oferuje 3 letnie stypendium dla początkującego naukowca (brak doktoratu oraz doświadczenie w pracy badawczej nie dłuższe niż 4-letnie po uzyskaniu tytułu magistra). Temat badawczy: 
The objective of this research project is to design and implement an in-orbit lab for a small satellite, whose goal will be to test complex digital circuits. Within this project, the admitted student will work on the design and implementation of a fault tolerant processor for space applications, which will be tested in the satellite. The satellite will be a 3U CubeSat that will be placed in LEO orbit. The satellite payload will consist of a 7-series last generation Xilinx FPGA, where the designed processor will be implemented. Several experiments will be conducted on this processor to study its behavior in the presence of space radiation 

150

Bułgaria

Plovdiv University

Jednostka poszukuje partnerów do projektu Horyzont 2020 - European Training Networks ITN Maria Skłodowska Curie Action w obszarze nauk społecznych i humanistycznych (religions, ethnicity, tolerance, live with difference, prejudices, human rights, Balkans)

149

Chorwacja

Mediterranean Institute for Life Sciences

148

Hiszpania

Universidad Granada

Jednostka oferuje 10 stypendiów 36 miesięcznych. 
Wysokość stypendium: 4000 Euro/miesiąc
Obszar tematyczny: 
Environmental Sciences and Chemistry, Economic Sciences, Social Sciences and Humanities, Information Science and Engineering, Life Sciences and Physics and Mathematics
Termin aplikowania 29 września 2017

147

Malta

University of Malta

Uniwersytet zaprasza do wspólnego aplikowania doświadczonych naukowców o stypendium indywidualne Marie Skłodowskiej Curie (Individual Fellowships - IF) z następujących obszarów:

Coastal and benthic ecology
Marine alien species
Dynamics of jellyfish outbreaks
Remote sensing monitoring of water quality
Management of marine living resources
Biological oceanography
Marine Spatial Planning

146

Hiszpania

800 ofert hiszpańskich instytucji

Na stronie http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/spanish-hosting-offers-if-2017 znajduje się ponad 800 ofert współpracy w ramach MSCA Individual Fellowships

145

Hiszpania

Konsorcjum ITN

Poszukiwana jest firma MŚP do udziału w projekcie MSCA-ITN-ETN-2018.
Temat projektu "Mobile genetic elements as Bioenginnering tools and OMIC architects for the evolution of complex life".

144

Słowenia

National Institute of Chemistry

Instytut zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship. 

Propozycje tematów badawczych:
Designed bionanostructures (protein origami)
Cancer immunotherapy
- Synthetic biology of mammalian cells – design of signaling pathways
- Visible light assisted photocatalysis for water treatment
- Direct biogas to liquid fuel conversion
- Catalytic Carbon Dioxide Activation and Conversion by Hydrogenation or Alkylation
- Direct Catalytic Methane Activation and Conversion to Aromatics and Alkenes
- Catalytic Cellulose, Hemicellulose and Lignin Conversion to Value-added Bio-based Chemicals
- Electrocatalytic Carbon Dioxide Activation and Reduction, Electrolysis and Fuel Cells
- Pharmaceutical Process Engineering and Design for Small Molecules and Biosimilars
- Proteins involved in pathogenesis of intracellular bacteria like Mycobacteria and Listeria
- Membrane interactions of proteins from the immune system and bacterial pathogens
- Evolution of small tightly folded binding modules and ligand binding sites
- Synthetic biology of nanopores
- Development and application of solid-state NMR methods for the investigations of formation, for structure determination and for in-situ studies of the performance of porous catalysts and adsorbents
- Development of nanoporous materials for heat storage/transformation applications, including design of new porous solids and post-synthesis modification of sorbents
- Development of nanoporous materials for carbon capture, storage and utilization (CCSU) technologies
- Development of multimetal functionalized porous materials for catalytic air and water purification
- Artificial SEI on metal lithium

143

Bułgaria

Agency for Social Analyses

Jednostka zaprasza wszystkich doświadczonych naukowców zainteresowanych grantem Individual Fellowships w panelu Society and Enterprise do wspólnego aplikowania. Do do 20 lipca 2017 roku należy przesłać swojego CV oraz krótki opis pomysłu na projekt. Wybrani kandydaci otrzymają wsparcie przy pisaniu wniosku. 

142

Włochy

University of Siena

Departamant of Molecular and Development Biology, the Laboratory of Oxidative Stress zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant wyjazdowy Individual Fellowships w ramach działań Marie Skłodowska Curie - program H2020.

141

Hiszpania

University of Jaen

Jednostka zaprasza do wspólnego aplikowania o stypendium wyjazdowe w ramach programu Horyzont 2020 - Marie Skłodowska Curie IF w 2017 roku, oferując równocześnie pomoc w korekcie wniosku.

Termin składania wniosku: 14.09.2017

140

Włochy

University of Trento

Uniwersytet zaprasza do wspólnego aplikowania o stypendium indywidualne Marie Skłodowskiej Curie (Individual Fellowships - IF) w trzech obszarach:

 • the social, political, institutional and economic implications of a globally interconnected world
 • international politics and security
 • Europe between integration and disintegration 

139

Włochy

University of Padova

Jednostka oferuje 13 trzyletnich stypendiów dla początkujących naukowców w ramach działań Marie Skłodowskiej Curie Innovative Training Network (ITN) w obszarze Quantum Information Accesst and Retrieval Theory.

Termin aplikowania 30 kwietnia 2017 godz. 12.00 

138

Hiszpania

University of Jaen

Uniwersytet zaprasza do wspólnego aplikowania o stypendium indywidualne Marie Skłodowskiej Curie (Individual Fellowships - IF) 

137

Hiszpania

The Institut Barcelona d"Estudis Internacionals (IBEI)

Jednostka hiszpańska zaprasza do aplikowania o trzyletnie stypendium European Training Networks w ramach działań Marie Skłodowskiej Curie. 
Temat "Explaining Global India". 
Termin aplikowania 8 maja 2017 roku.

136

Francja

The University of Clermont-Auvergne

Francuski Uniwersytet oferuje 3 letnie stypendium ( 1.758 Euro/miesiąc - doctoral contract) w 4 obszarach: chemii, matematyki, fizyki, nauki o wszechświecie

135

Finlandia

Uniwersytet w Helsinkach

Uniwersytet zaprasza do wspólnego aplikowania o stypendium indywidualne Marie Skłodowskiej Curie (Individual Fellowships - IF) 

134

Włochy

University of Padova

W ramach inicjatywy "Supporting Talent in Research@University of Padova" jednostka zaprasza do aplikowania o dwuletni grant STARS Starting Grants (STARS-StG). Grant przeznaczony jest dla doświadczonych naukowców od 2 do 7 lat po doktoracie ( liczonym od 1.01.2018). Finansowanie niezależnych, ambitnych badań prowadzonych we własnym zespole badawczym.


133

Hiszpania

The Principality of Asturias

Jednostka oferuje stypendia dla naukowców z doktoratem we wszystkich obszarach nauki w ramach 7. Programu Ramowego Marie Curie COFUND.


132

Włochy

LUMSA University

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców z doktoratem do wspólnego aplikowania o grant indywidualny w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships - IF) z obszarów:

 • economics and business
 • law and economics
 • sociology
 • law

131

Włochy

University of Padova

Jednostka poszukuje wybitnych, doświadczonych naukowców, którzy chcą ubiegać się o program stypendialny Marie Sklodowska-Curie na Uniwersytecie w Padwie, jako instytucji goszczącej.
Najlepsi kandydaci na stypendium Marie Skłodowska-Curie na Uniwersytecie w Padwie będą mieli okazję uczestniczyć w MSCA MaRaThoN @ - nowym programie szkoleniowym finansowanym przez Uniwersytet w Padwie, dotyczącym skutecznego sposobu napisania udanego wniosku na stypendium Marie Sklodowska-Curie. Termin składania wniosków do programu MSCA MaRaThoN upływa 20 kwietnia 2017 o godzinie 13.00 czasu włoskiego.

130

Słowenia

University of Ljubljana

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców z doktoratem do wspólnego aplikowania o grant indywidualny w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships - IF) z obszarów:

 • bioinorganic medicinal chemistry
 • biomedical engineering
 • medicinal chemistry, glycochemistry, molecular probes design and synthesis, structure based drug design, binding assays, biophysical methods (ITC, SPR)
 • RISC, earthquake engineering

129

Słowenia

Institute of Criminology at the Faculty of Law Ljubljana

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców z doktoratem do wspólnego aplikowania o grant indywidualny w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships - IF) z obszaru kryminologii, prawa, socjologii, filozofii.

128

Włochy

Instituto Gulbenkian de Ciencia

Jednostka oferuje 4 letnie stypendia doktoranckie z obszaru biologii oraz biomedycyny dla 8-12 studentów.
Termin aplikowania 15 marca 2017. 

127

Irlandia

Enterprise Irland

Jednostka oferuje doświadczonym naukowcom spoza Irlandii 36 miesięczne stypendia w ramach działań Marii Skłodowskiej Curie w celu w irlandzkich centrach technologii z możliwością oddelegowania do przedsiębiorstw.
Termin aplikowania 31.03.2017.

126

Serbia

Institute of Ethnography, Serbian Academy of Sciences and Arts

Jednostka poszukuje partnerów do projektów Marie Skłodowskiej Curie H2020 w obszarze nauk społeczno-humanistycznych (death studies, anthropology of religion, identity praxes of youth)

125

Włochy

Consiglio Nazionale delle Ricerche

W ramach projektu INCIPIT finansowanego ze środków Horyzont 2020 w ramach MSCA Cofund, włoska jednostka oferuje 20 stypendiów dla naukowców z obszarów developmental/stem cell biology and regenerative medicine, structural biology and biocatalysis, human disease mechanisms, cancer development and treatment, metabolism and inflammation, drug design, discovery and delivery and computational biology.
Aplikować można do 30 marca 2017 roku

124

Bułgaria

INRNE, BAS Sofia

Jednostka poszukuje partnerów do projektów wymiany pracowników naukowych w ramach działań Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Horyzont 2020 w obszarze środowiska, nauk o Ziemi oraz fizyki.

123

Grecja

University of the Aegean

Konsorcjum European Training Network ogłasza konkurs dla początkujących naukowców na 3-letnie stypendia ITN z możliwością uzyskania stopnia doktora (10 miejsc). Obszar badawczy to innowacje społeczne, przedsiębiorczość społeczna w obszarach wiejskich.
Termin aplikowania 26.03.2017.

  

122

Irlandia

Enterprise Irland

Trzyletnie stypendia skierowane do doświadczonych naukowców (postdoctoral fellowship programme), finansowane z programu H2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie Cofund. Tematyka projektu obejmuje zastosowanie badań w przemyśle.

Termin aplikowania 31 marca 2017 (25 stypendiów), drugi termin zostanie ogłoszony w 2018 roku, również możliwość sfinansowania 25 stypendiów.121

Włochy, Węgry, Chorwacja, Austria, Czechy, Rumunia, Słowenia

Infrastruktury Badawcze CERIC-ERIC

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów. Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia; chemia; fizyka; elektronika, nanotechnologia; geologia; ochrona środowiska i inżynieria materiałowa.

Można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków:
Włochy: Synchrotron Elettra, 
Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe,
Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boskovicia
Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej, 
Czechy: Grupa Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola, 
Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów, 
Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii, 


120

Serbia

University of Belgrad

Jednostka poszukuje partnerów do projektu w ramach działań Mari Skłodowskiej Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w obszarze Automated functional screening of IgGs for diagnostics of neurodegenerative diseases 

119

Hiszpania

ACCIO Trade&Investment Agency

Jednostka w ramach projektu Marie Skłodowska-Curie ogłosiła konkurs dla doświadczonych naukowców (60 uczestników) na projekty badawcze z naciskiem na transfer technologii. Są to dwuletnie stypendia. Termin aplikowania 1 lutego 2017 roku. 

118

Bułgaria

Bulgarian Academy o Sciences, Institute of Art Studies

Jednostka poszukuje partnerów do projektów: European Training Networks (ITN-ETN), European Joint Doctorates (ITN-EJD), Research and Innovation Staff Exchangr (RISE) w obszarze nauk społecznych i humanistycznych 

117

Bułgaria

Bulgarian Academy o Sciences, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum

Jednostka poszukuje partnerów do projektu ITN (Innowacyjne Sieci Szkoleniowe) oraz projektów RISE - Research and Innovation Staff Exchange w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.

116

Hiszpania

Le Studium Institute for Advanced Studies

Do 9 lutego 2017 roku można aplikować o 12 miesięczne stypendia badawcze. Konkurs dotyczy wszystkich dziedzin naukowych. 
Dedykowany jest naukowcom z 5 letnim stażem po doktoracie. 

115

Bułgaria

University of Chemical Technology and Metallurgy

Uniwersytet poszukuje partnera do projektów ITN, RISE w ramach programu H2020 w obszarze:
design and synthesis of bioactive compounds as potential drugs.

114

Chorwacja

Agency for Mobility and EU Programmes

Małe i Średnie Przedsiębiorstwo z Chorwacji  poszukuje partnerów do projektów European Training Networks (ITN-ETN) oraz Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach H2020 w obszarze Social and Human Sciences, Economic Sciences, Information Science and Engineering.
Termin aplikowania dla projektu ITN 10.01.2017
termin aplikowania dla projektów RISE 05.04.2017

113

Irlandia

Trinity College Dublin

Trinity College Dublin wraz z 10 irlandzkimi instytucjami akademickimi rekrutują 71 naukowców do projektu EDGE COFUND w ramach działań Marie Skłodowska-Curie z obszaru: ICT oraz Materials.
Termin aplikowania do 1.12.2016

112

Hiszpania

UAB Universitat Autonoma de Barcelona

Uczelnia hiszpańska rekrutuje 24 doświadczonych naukowców do projektu P-SPHERE COFUND w ramach działań Marie Skłodowska-Curie z obszaru: Food, Health, Smart and Sustainable Cities, Cultural Heritage and Materials&Energy.
Termin aplikowania do 9.12.2016

111

Austria

The Medical University of Graz

Jednostka poszukuje początkujących naukowców z tytułem magistra do realizacji trzy letnich projektów “Metabolic and Cardiovascular Disease" oraz " Molecular Fundamentals of Inflammation". Termin aplikowania 30 września 2016

110

Słowenia

Institute IRNAS

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców z doktoratem do wspólnego aplikowania o grant indywidualny w ramach działań Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships - IF) z obszaru biologii.

109

Irlandia

NUI Galway

Jednostka oferuje stypendia dla osób zainteresowanych studiami doktoranckimi w 2017 roku w NUI Galway.

108

Niemcy

University of Munich

Uniwersytet realizuje projekty European Innovation Training Network IMMUTRAIN poszukuje początkujących naukowców do projektów:
- adoptive T cell transfer for cancer therapy
- tumor-targeting of therapeutic nucleic acids for the immunotherapy of cancer

Termin aplikowania 5 sierpnia 2016 roku.

107

Słowenia

National Institute of Chemistry

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship. Proponowane tematy badawcze:
Synthetic biology – genome editing using CRISP, TALEs
Bionanostructures – protein origami
Cancer immunotherapy
Signalling in innate immunity
Heterogeneously catalyzed selective oxidative dehydrogenation (ODH) of proprane to propylene using CO2
Catalytic Carbon Dioxide Activation and Conversion by Hydrogenation or Alkylation
Direct Catalytic Methane Activation and Conversion to Aromatics and Alkenes
Catalytic Cellulose, Hemicellulose and Lignin Conversion to Value-added Bio-based Chemicals
Electrocatalytic Carbon Dioxide Activation and Reduction, Electrolysis and Fuel Cells
Pharmaceutical Process Engineering and Design for Small Molecules and Biosimilars
Proponowane obszary badawcze:
spectrally selective paint coatings, high solar absorptivity coatings, cool coatings, flame retardants, electrochromic devices, dye synthesized solar cells, thermochromics coatings, ionic liquids, anticorrosion coatings, pigments surface modification, hydrophobic surfaces, oleophobic surfaces, electrolytes, antifouling coatings, self-healing coatings.

106

Włochy

University of Siena

Uniwersytet zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship w nastepujących jednostach:
Biotechnologies, Chemistry and Pharmacy
Physical Sciences, Earth and Environment
Life Sciences
Laboratory of cardiovascular pharmacology


105

Cypr

The School of Sciences- UCLan Cyprus

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual European Fellowship. Proponowane obszary badawcze:
Wireless and Mobile Networks 
Radio Propagation Modelling and Measurements
Smart Homes/Cities/Grids/Transports: The role of ICT
Internet of Things
Localisation and Tracking
Gamification for Social Good
Multi-Disciplinary application of ICT
eHealth and Ambient Assisted Living
Educational Technologies

104

Irlandia

Westway Health

Irlandzka firma należąca do sektora MŚP zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania w ramach Individual Fellowships Marie Skłodowska-Curie MSCA IF (panel Society and Enterprise). Obszar: unmet clinical need is effective antimicrobial wound dressings and medical device coatings. We are looking to develop products based upon our antimicrobial technology which can be incorporated into wound dressings or to coat medical devices e.g. urinary catheters.


103

Irlandia

Vitalograph

Irlandzka firma należąca do sektora MŚP zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania w ramach Individual Fellowships Marie Skłodowska-Curie MSCA IF (panel Society and Enterprise).
The research area is the development of automated analysis tools of audio files to determine the occurrence of particular clinical events.

102

Irlandia

Mobility Mojo

Irlandzka firma należąca do sektora MŚP zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania w ramach Individual Fellowships Marie Skłodowska-Curie MSCA IF (panel Society and Enterprise). Obszar badawczy - technologie informacyjno-komunikacyjne (rozwój nowych aplikacji i platformy z uwzględnieniem technologi dla słabosłyszących i niedowidzących)

101

Irlandia

Think Evolve Solve

Irlandzka firma należąca do sektora MŚP zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania w ramach Individual Fellowships Marie Skłodowska-Curie MSCA IF (panel Society and Enterprise). 

This research project will involve the use of Microsoft Hololens technology.
Augmented reality, Data Analytics, Internet of Things, Robotics, Information Systems

100

Irlandia

Swirl Generators Ltd

Irlandzka firma należąca do sektora MŚP zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania w ramach Individual Fellowships Marie Skłodowska-Curie MSCA IF (panel Society and Enterprise). Tematy projektów badawczych:

 • CFD or smoothed particle hydrodynamics modelling of a heaving buoy point absorber.
 • Optimising wave energy absorption using a simulation tool in MATLAB/SIMULINK and open-source solver SimMechanics.

99

Irlandia

Glantreo Ltd

Irlandzka firma należąca do sektora MŚP zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania w ramach Individual Fellowships Marie Skłodowska-Curie MSCA IF (panel Society and Enterprise). Tematy projektów badawczych: 
Microscopy of cells
Cell culturing
Cell adhesion
Immno-fluorescence
Cancer Biology

98

Irlandia

Boston Scientific Limited Galway

Duża irlandzka firma zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania w ramach Individual Fellowships Marie Skłodowska-Curie MSCA IF (panel Society and Enterprise). Tematy projektów badawczych:
Structural Heart/Cardiology devices, therapies, and diagnostics.
D
igital health (Biosensors and data analytics)
Endoscopic devices, therapies, and diagnostics, GI and Pulmonary.
Biomaterials – polymers/metals/coatings

97

Bułgaria

Agricultural University - Plovdiv

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual European Fellowship. Proponowane tematy badawcze:
Plant-heavy metals interactions
Abiotic stress impact on agricultural plants
Biological control of invasive weeds
Efficacy evaluation of Plant Protection Products

96

Bułgaria

Technical University of Sofia

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual European Fellowship. Proponowane obszary badawcze: Engineering and Information Sciences, Mathematics, Economics

95

Bułgaria

Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship. Obszary badawcze: Ethnology, Folklore Studies, Museology, Art Studies and Fine Arts, Folk Music and Folk Dance

94

Bułgaria

Varna Free University "Chernorizets Hrabar"

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship. Proponowane obszary badawcze: Materials Science (Ferrous and Non-ferrous Metals and Alloys, Concrete), Energy Efficiency, Civil Engineering, Urban Planning, Preservation of Architectural Heritage. 

93

Włochy

University of Brescia

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship. Obszary badawcze: Health, Law, Engineering, Economics.

92

Włochy

University of Insubria

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship. Obszar badawczy: cardiovascular disease epidemiology

91

Bułgaria

University of National and World Economy Sofia

Uniwersytet zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship na wydziałach:

International Economic Relations and Business Department
Natural Resource Economics Department
Marketing and Strategic Planning Department
Department of Logistics.

90

Cypr

Center of Risk, Safety and the Environment

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual European Fellowships w obszarze: economic growth, innovation, employment and social integration w kontekście MŚP.

89

Bułgaria

Institute of Optical Materials and Technology

Bułgarska jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska Curie Individual European Fellowship. Proponowane tematy badawcze:

Smart photonic structures, mesoporous materials, chemo-optical sensing
Organic-inorganic hybrid structures, all optically controlled liquid crystal-based system, 2D nanomaterials for multi-functional optoelectronics and photonics devices.

88

Bułgaria

Bulgarian Academy of Sciences

Institute for the Study of Societies and Knowledge (ISSK) Bulgarian Academy of Sciences zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o granty Marii Skłodowskiej-Curie (stypendium indywidualne) w następujących obszarach:
Ontology, Epistemology, Process Philosophy, Applied Philosophy
Philosophy of Science
Philosophical Anthropology, Philosophy and Anthropology of Religion, Cultural Diversities and Indentities, Religion, Law and Politics.

87

Bułgaria

Architectural Spies EOOD

Przedsiębiorstwo z Bułgarii (Varna) zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o granty indywidualne w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie w panelu Society and Enterprise (MSCA Individual Fellowships – IF-EF-SE). Proponowana tematyka projektu: Augmented Reality for Virtual Museums.

86

Grecja

National Hellenic Research Foundation

Jednostka poszukuje doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship.Termin aplikowania 14.09.2016.

85

Francja

Vertech Group

Francuska firma MŚP poszukuje partnerów do projektów programu H2020 w obszarze recyklingu, śmieci, energii, wody.

 

84

Malta

Paragon Europe in Malta

Jednostka z Malty poszukuje partnerów do projektów programu H2020 do następujących konkursów:
sc3secure, clean and efficiency energy
COS-2015-DESIGN-2
DESIGN-BASED CONSUMER GOODS
H2020-IoT-2016
CIP-01-2016-2017

83

Włochy

ASPIIN

Włoska jednostka zaprasza doświadczonych naukowców (z doktoratem lub doświadczeniem czteroletnim na pełen etat w pracy badawczej) do aplikowania o grant Marie Skłodowska - Curie w obszarze ekonomii.

82

Grecja

National Hellenic Research Foundation

Greckie instytuty: Institute of Historical Research, Institute of Biology, Medical Chemistry and Biotechnology, Institute of Theoretical and Physical Chemistry chętnie przyjmą naukowców na stypendium Marie Skłodowska Curie. Wszystkich zainteresowanych proszą o przesłanie CV do 20 czerwca 2016 roku. 

81

Chiny

Chinese Academy of Sciences

Instytut Bioenergii i Technologii Bioprocesowej zainteresowany jest udziałem w projektach H2020 w obszarze zaawansowanych technologii środowiskowych, odpadów, recyklingu, w tym recyklingu odpadów kwasów, metali ciężkich.

80

Izrael

Beacon Tech

Poszukiwany jest end-user w celu testowania nowych technologii poprzez symulację na duża skalę.
Celem projektu będzie opracowanie innowacyjnego modelu predykcji zachowań ludzkich w sytuacjach awaryjnych.

79

Niemcy

Nurogames&Nuromedia

Niemiecka firma doświadczona w projektach H2020 poszukuje partnerów do wspólnego aplikowania w ramach nowych konkursów programu Horyzont 2020:
H2020-FETOPEN-2016-2017 - FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW TECHNOLOGIES
H2020-FETPROACT-2016-2017 - FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING TECHNOLOGIES
FTIPilot-01-2016 - Fast Track to Innovation Pilot
H2020-ICT-2016-2017 - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
H2020-SC1-2016-2017 - PERSONALISED MEDICINE
H2020-IND-CE-2016-17 - INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY
H2020-EE-2016-2017 - ENERGY EFFICIENCY
H2020-ART-2016-2017 - AUTOMATED ROAD TRANSPORT
H2020-MG-2016-2017 - MOBILITY FOR GROWTH 

78

Portugalia

Sociedade Portuguesa de Inovacao

Portugalski koordynator poszukuje partnera stowarzyszonego do projektu ENG-GLOBALLY-09-2016 Centres/Networks of European research and innovation
Termin aplikowania 14.04.2016

77

Wielka Brytania, Hiszpania, Finlandia, Francja, Włochy

Projekt H2020 SCAVENGE w ramach działań Marie Skłodowskiej Curie ETN

Poszukiwani są początkujący naukowcy (osoby nieposiadające stopnia doktora lub doświadczenie w pracy badawczej mniejsze niż 4-letnie) do pracy przy projekcie SCAVENGE (energy efficient scheduling algorithms for ultra dense 5G mobile networks). Termin aplikowania 31 maja 2016.

76

Grecja

National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Laboratorium chemii białek z Grecji zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o środki unijne w ramach programu Horyzont 2020 działania Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships.
Wymagana znajomość technik biologii molekularnej i komórkowej, spektroskopii masowej, proteomiki.

75

Włochy

University of Padova

Uniwersytet w Padwie zaprasza doświadczonych naukowców (ze stopniem doktora lub czteroletnim doświadczeniem badawczym)  do wspólnego aplikowania o granty indywidualne Marie Skłodowskiej Curie w dowolnym obszarze tematycznym. 

74

Turcja

Uludağ Textile Exporters’ Association

Jednostka z Turcji zainteresowana jest współpracą w programie H2020 (FET Project lub innymi typami projektów) w obszarze textile, technical textile and confection in lab and pilot plant.  

73

Szwajcaria

Université de Neuchâtel

Szwajcarski uniwersytet opublikował listę firm chcących współpracować w ramach programu Horyzont 2020 w obszarze material production, micro-electronic&component manufacturing, energy consulting z jednostkami zarówno sektora akademickiego jaki i poza akademickiego. 

72

Chorwacja

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Department of Cultural Studies

Chorwacka jednostka poszukuje partnerów do projektów Marie Skłodowska Curie (Research and Innovation Staff Exchange, Individual Fellowships,  European Training Networks) w obszarach:
social and human sciences
economic sciences
information science and engineering

71

Hiszpania

Madrimasd

Hiszpańska firma poszukuje doświadczonej jednostki z sektora akademickiego zajmującej się uzdatnianiem wody, technologią odzyskiwania metali do wspólnego aplikowania o pieniądze z programu H2020 na realizacje projektu Research and Innovation Staff Exchange RISE (międzynarodowa/międzysektorowa wymiana pracowników)

70

Cypr

SEIT

Jednostka z Cypru działająca w obszarze technologii internetowych oraz inżynierii oprogramowania zainteresowana jest udziałem w projektach programu H2020 w następujących konkursach:
ICT-01-2016: Smart Cyber-Physical Systems
ICT-03-2016: SSI - Smart System Integration
ICT-04-2017: Smart Anything Everywhere Initiative
ICT-06-2016: Cloud Computing
ICT-10-2016: Software Technologies
ICT-11-2017: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation
ICT-12-2016: Net Innovation Initiative
ICT-13-2016: Future Internet, Experimentation - Building a European experimental Infrastructure
ICT-20-2017: Tools for smart digital content in the creative industries
ICT-21-2016: Support technology transfer to the creative industries
ICT-22-2016: Technologies for Learning and Skills
ICT-23-2017: Interfaces for accessibility
ICT-35-2016: Enabling responsible ICT-related research and innovation
ICT-36-2016: Boost synergies between artists, creative people and technologists
ICT-39-2016-2017: International partnership building in low and middle income countries
EINFRA-21-2017: Platform-driven e-infrastructure innovation
EINFRA-22-2016: User-driven e-infrastructure innovation
SC1-PM-12–2016: PCP - eHealth innovation in empowering the patient
SC1-PM-13–2016: PPI for deployment and scaling up of ICT solutions for active and healthy ageing
SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for well-being and care of people as they age
REV-INEQUAL-09-2017: Boosting inclusiveness of ICT-enabled research and innovation
DS-01-2016: Assurance and Certification for Trustworthy and Secure ICT systems, services and components.

69

Słowenia

University of Ljubljana

Jednostka ze Słowenii zaprasza doświadczonych naukowców (ze stopniem doktora lub doświadczeniem co najmniej 4 letnim w pracy badawczej na pełen etat) do składania wniosków Marie Skłodowskiej Curie Individual Fellowships w obszarach:
Physical Metallurgy (Prof. Boštjan Markoli)
Biomedical Engineering (Prof. Damjan Miklavčič)
Computer Vision and Cognitive Robotics (Prof. Daniel Skočaj)
Communications and Computer Networks (Prof. Fabio Ricciato)
Social Studies of Science and Technology (Prof. Franc Mali)
Modelling, Identification, Optimization (Prof. Igor Škrjanc)
Bioinorganic Medicinal Chemistry (Prof. Iztok Turel)
Operational Strength (Prof. Jernej Klemenc) 
Robotics (Prof. Marko Munih)
Wood Science and Technology (Prof. Marko Petrič)
Architecture and town planning, urbanism (Prof. Matevž Juvančič)
Computational Biology (Prof. Miha Moškon) 
Computational Biology (Prof. Miha Mraz)
Theoretical Computer Science (Prof. Sergio Cabello)
Energy & energy storage technologies (Prof. Uroš Stritih)
Mobile Computing (Prof. Veljko Pejovic) 
Marketing (Prof. Vesna Žabkar) 
Social science research methods (Prof. Vasja Vehovar)
Biochemistry and molecular biology (Prof. Damjana Rozman)

68

Grecja

University of Piraeus

Jednostka poszukuje partnerów do projektu w obszarze zdrowia oraz rozwiązań technologicznych w tym obszarze.

67

Hiszpania

Ainia Technological Centre

Hiszpańska jednostka poszukuje partnerów do projektów programu H2020 do konkursów:

 • BIOTEC-02-2016: Bioconversion of non-agricultural waste into biomolecules for industrial applications
 • SFS-33-2016: Understanding food value chain and network dynamics
 • SFS-37-2016: The impact of consumer practices in food safety: risks and mitigation strategies
 • SFS-38-2016: Impulsivity and compulsivity and the link with nutrition, lifestyle and the socio-economic environment
 • SFS-45-2016: Increase overall transparency of processed agri-food products
 • RUR-08-2016: Demonstration of integrated logistics centres for food and non-food applications

66

Chorwacja

University of Zagreb

Jednostka z Chorwacji poszukuje partnerów do współpracy w obszarze logistyki (Intermodal transport, Intermodal terminals, City Logistics, Reverse Logistics) do projektów Marie Skłodowskiej Curie (ITN, RISE, IF) programu Horyzont 2020

65

Izrael

IBM Research Labs

Jednostka z Izraela poszukuje partnerów do projektów Marie Skłodowskiej Curie Innovative Training Networks ETN w obszarze cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa sieci i informacji.

64

Austria

Synyo GmbH

Doświadczona w projektach europejskich jednostka z Austrii poszukuje polskich partnerów do projektu w obszarze zdrowia.

63

Wielka Brytania

University of Westminster

Jednostka z Wielkiej Brytanii specjalizująca się w badaniach nauk społecznych związanych z efektywnością energetyczną i zmianami zachowań, zainteresowana jest udziałem w projektach H2020 (EE-07, EE-08, LCE-31, LCE-32).

 

62

Francja

Le Studium

Jednostka z regionu Central-Val de Loire w ramach programu H2020 Marie Skłodowska Curie COFUND ogłosiła konkursy na 12 miesięczne stypendia badawcze (research fellowship, research professorship, studium consortium). Konkurs potrwa do 8 lutego 2016 roku.


61

Włochy

University of Catania

Jednostka oferuje 3 miejsca pracy dla początkujących naukowców w laboratorium wydziału chemicznego (National Institute Biostructures and Biosystems). Termin składania wniosków 25 sierpnia 2015 roku.

60

Izrael

Ben-Gurion Uni of the Negevversity

Jednostka poszukuje doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o środki z programu H2020 w obszarze Marie Skłodowskiej Curie - Individual Fellowships.

59

Włochy

University of Perugia

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o środki z programu H2020 w obszarze Marie Skłodowskiej Curie - Individual Fellowships (IF-GF).

58

Chiny

Nottingham University Business School China

Jednostka poszukuje doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o środki z programu H2020 w obszarze Marie Skłodowskiej Curie - Individual Fellowships (IF-GF).

57

Włochy

University of Calabria

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o grant indywidualny Marie Skłodowskiej Curie. Termin aplikowania 10 września 2015 roku. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń w postaci CV oraz krótkiego opisu tematyki badawczej do 15 lipca 2015 roku.

56

Hiszapania

University of Vic-Central University of Catalonia

Jednostka zaprasza doświadczonych naukowców zainteresowanych realizacją grantu Marie Skłodowskiej Curie Individual Fellowships (IF) do aplikowania w następujących obszarach: 

 • exploring microbial ecological networks with computational and experimental systems biology approaches,
 • democratic school governance,
 • computational and experimental development of theozimes for solid waste treatment,
 • cultural history of education,
 • sectoral innovation/territorial clusters,
 • eHealth and mHealth (aimed at health, welfare and quality of life),
 • Acquisition of tense and aspect in second languages,
 • Longitudinal description of linguistic competence,
 • Linguistic competence of future primary and infant education teachers,
 • Immigrants in multilingual schools and drop-out rates,
 • Sociolinguistic patterns in pre adolescent populations in multilingual countries.


55

Grecja

Hellenic Foundation for European&Foreign Policy

Fundacja z Grecji zaprasza naukowców do wspólnego aplikowania o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs trwa do 10.09.2015 roku. Fundacja prosi doświadczonych naukowców o przesłanie ofert do 12 czerwca 2015 roku.


54

Białoruś

Institute of Genetics and Cytology at the National Academy of Sciences of Belarus

Instytut z Białorusi poszukuje partnera do konkursu Marie Skłodowskiej Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)  

53

Belgia

Poszukiwany partner do już istniejącego konsorcjum. Dotyczy konkurs WASTE-6a-2015: Eco-innovative solutions. Termin aplikowania 21.04.2015.


52

Cypr

Terrestrial Ecosystems Management Lab - Open University of Cyprus

Zainteresowani konkursami programu H2020 WATER-2b-2015, WATER-5c-2015 oraz SC5-7-2014, SC5-10c-2014, SC5-15-2014, SC5-17-2014 w roli partnera. 

51

Słowenia

Institute for Water

Poszukuje partnerów do projektów w programie H2020 w obszarze Wyzwań Społecznych: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (H2020-WASTE, H2020-WATER, H2020-SC5)

50

Fluxserv SRL

Mołdawia

Zainteresowani udziałem w roli partnera w konkursach EE-13-2015 Technology for district heating and cooling oraz SC5-04-2015 Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities

49

Mołdawia

Institute of Pedology, Agrochemistry and Soil Protection "Nicolae Dimo"

Zainteresowani konkursem programu H2020 WATER-2-2015: Integrated approaches to water and climate change.

48

Włochy

Sapienza University of Rome

Włoski uniwersytet zaprasza doświadczonych naukowców (ze stopniem doktora lub 4 letnim doświadczeniem badawczym) zainteresowanych grantem Marie Skłodowskiej Curie Individual Fellowships do wspólnego aplikowania o środki z KE. 

47

Włochy

University of Turin

Train To Move (T2M) to nowy program stypendialny współfinansowany ze środków 7 Programu Ramowego Marie Curie - COFUND. T2M ma na celu przyciągnięcie wybitnych naukowców na okres 24 miesięcy na Università degli Studi di Torino. W ramach program T2M doświadczeni naukowcy ( post doc researchers) będą mieli możliwość realizacji projektu badawczego w jednym z 26 wydziałów Uniwersytetu oraz wzięcia udziału w unikalnym programie szkoleń (z wyjątkiem Budownictwa i Architektury). Konkurs został ogłoszony 5 marca 2015 roku i potrwa do 5 maja 2015 roku.

46

Turcja

Izmir University from Turkey

Uniwersytet poszukuje partnerów do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowskiej Curie Research and Innovation Staff Exchange RISE 2015

45

Hiszpania

Universidad Politecnica de Cartagena UPCT

Zainteresowani udziałem w projekcie SC5-07-2015 More effective ecosystem restoration in the EU w ramach Horyzontu 2020

44

Hiszpania

Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza

Zainteresowani współpracą w programie H2020 w obszarze water management, mountain areas, glaciers, climate, environmental education, protected natural areas.

43

Hiszpania

Paisatges Vius Association

Zainteresowani udziałem w H2020 w roli koordynatora w konkursie SC5-07-2015 More effective ecosystem restoration in the European Union

42

Hiszpania

ICATALIST

Zainteresowani udziałem w konsorcjum w roli partnera w konkursach H2020 WATER-1b-2015, WATER-2b-2015, WATER-4b-2015 oraz SC5-17-2015

41

Hiszpania

IK4-CIDETEC

Zainteresowani udziałem w konkursach WATER-5c-2015 Development of water supply and sanitation technology, systems and tools, and/or methodologies oraz WASTE-7-2015 Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by-products

40

Hiszpania

ECOLOGISTAS EN ACCION

Zainteresowani udziałem w projekcie jako partner w konkursach: WASTE-6a-2015,WASTE-6b-2015, WASTE-4d-2014, SC5-17-2015, SC5-04-2014, SC5-10c-2015, SC5-07-2015

39

Hiszpania

Fundation CIDAUT

Poszukuje partnerów do utworzenia konsorcjum projektowego w ramach następujących konkursów H2020:

1. LCE2-2015 Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling
2. WATER-1-2014/2015 Bridging the gap: from innovative water solutions to market replication
3. LCE-21-2015 Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts


38

Hiszpania

Fundation CIDAUT

Jednostka poszukuje partnerów do konsorcjum w ramach konkursu H2020 WASTE-7-2015 Ensuring sustainable use of agricultural waste, co-products and by products

37

Hiszpania

Public University of Navarre

Jednostka poszukuje partnerów do projektu w ramach konkursu H2020-WATER-2b-2015 Water Innovation: "Boosting its value for Europe". Zainteresowana jest również udziałem w innych projektach w obszarze: Climate action, envirnment, resource efficiency and raw materials

36

Grecja

Foundation for Research and Technology Hellas

Jednostka zaprasza do konsorcjum projektowego w ramach konkursu WATER-2b-2015: Water Innovation: Boosting its value for Europe

35

Grecja

Greek SME

poszukiwani są następujący partnerzy do projektu WASTE-6a-2015: Eco-innovative solutions

Universities for research and development on the Environmental, Social and Economic Impacts of the project. 

SMEs on: Environmental Engineering-Solid Waste Management/recyclers, Economics/Social Analysis, Software development, Management of the dissemination and exploitation of the results, Municipalities and local authorities at different countries to evaluate this project with actual citizens.

34

Włochy

Net4partners

Grupa podmiotów włoskich (prywatnych firm, uczelni, LGD) PILNIE poszukuje partnera z Polski do projektu w ramach programu Horyzont 2020 "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych i biogospodarka "- TEMAT ISIB -03-2015 Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced governance and social innovation.
Projekt dotyczy nowoczesnych metod rozwoju obszarów wiejskich oraz innowacji społecznych, ma na celu wdrożenie innowacyjnego narzędzia do pomiaru "kapitału terytorialnego" oraz do analizy wpływu innowacji na rozwój obszarów wiejskich, przed oraz po wprowadzeniu innowacji. Koncepcja projektu obejmuje zastosowanie innowacyjnych technologii i narzędzi informacyjnych do utworzenia szerokiej wspólnoty europejskiej jak również w celu ujednolicenia metodologii.
Termin zamknięcia konkursu to 3 lutego 2015 r.

33

Niemcy

KoWi

Niemiecka organizacja KOWI pomaga w znalezieniu jednostki do realizacji grantu Marie Skłodowskiej Curie - Individual Fellowships w Niemczech.

32

Irlandia, USA, UK

DOCTRID Research Institute

Call for ASSISTID-Marie Curie proposals 2015
The DOCTRID Research Institute invites submissions for research proposals in the areas of Intellectual Disabilities (ID) and in Autism Spectrum Disorders which examine how social inclusion, quality of life, independence and assisted living can be enhanced through the use of technology; either by the application or adaptation of existing technology or by the development of new technologies.
Who should apply:
Social and Behavioural Scientists, Occupational Therapists, Behavioural Psychologists, Speech and Language therapists, Life Scientists, Computer Scientists, Engineers and Healthcare professionals are all welcome to apply for a Marie Curie ASSISTID Fellowship.

31

Grecja

Greek SME

Partner z Grecji pilnie poszukuje firmy należącej do sektora MŚP działającej w obszarze socjoekonomicznym do budowy konsorcjum projektowego w ramach konkursu:
Energy-efficient Buildings
Innovative design tools for refurbishing of buildings at district level EeB-05-2015

30

Łotwa

Latvia University of Agriculture

Uniwersytet zainteresowany jest udziałem w projekcie H2020 "Small farms but global markets: the role of small and family farms in food and nutrition security" SFS-18-2015 

29

Francja

Institute for Advanced Studies

Instytucja z Francji zaprasza wszystkich zainteresowanych do aplikowania o roczne stypendia badawcze LE STUDIUM Loire Valley Research Fellowship External Application. Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2015 roku.

28

Turcja

Bogazici University

Uniwersytet poszukuje partnerów do projektu w ramach Działań Marie Skłodowskiej - Curie H2020-MSCA-ITN-2015 z obszaru nauk społeczno-humanistycznych oraz nauk ekonomicznych.

27

Węgry/Rumunia

Aquaprofit Co.

Firma zainteresowana jest udziałem w konsorcjum w programie Horyzont 2020 w projektach o tematyce:
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials;
Growing a low carbon, resource efficient economy with a sustainable supply of raw materials;
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research;
Innovation in SMEs.

26

Irlandia

SEAM

Jednostka z Irlandii poszukuje partnerów do projektów Marie Skłodowskiej Curie (ITN, RISE, IF) w obszarach: failure analysis, metrology analysis, material characterisation, containment identification, analysis and mechanical property analysis.

25

EU, ASEAN

SUSTAIN EU-ASEAN

Możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla europejskich badaczy na podróż do krajów ASEAN (lub odwrotnie) w celu wspólnego przygotowania wniosku badawczo-rozwojowego opartego na współpracy dwóch regionów w obszarze climate action, resource efficiency and raw materials issuses, projektów badawczo-rozwojowych rozwijających obiecujące innowacyjne technologie, o dużym potencjale rynkowym. 


24

Chiny

Huazhong University of Science and Technology

Poszukuje partnerów do współpracy w obszarze programu Horyzont 2020 - optical security communication based on chaos. Celem współpracy ma być realizacja projektów polegająca przede wszystkim na wymianie pracowników.

23

Belgia

Universite Catholique de Louvain/Universite de Namur/UniversiteSaint-Louis

Zapraszają doświadczonych naukowców do składania wniosków w ramach programu "MOVE-IN Louvain" Incoming post-doc Fellowships. Program będzie trwał 5 lat, ogłaszając 3 zaproszenia do składania wniosków. Pierwszy nabór wniosków zakończy się 1 stycznia 2015 roku. Przewiduje się przyznanie ok. 53 stypendiów na każdy z konkursów.

22

Serbia

Institute of Architecture and Urban&Spatial Planning of Serbia

Instytut z Serbii poszukuje partnerów do współpracy w ramach H2020 w obszarze: Integrated approaches to food security, low-carbon energy, sustainable water management and climate change mitigation oraz The European Union and integration challenges in the Balkans.

21

Rumunia

ALLConsulting Group System S.R.L.

Firma z Bukaresztu poszukuje partnerów do wspólnego aplikowania o środki  z programu H2020 - Innovative municipal waste sorting station.

20

Rumunia

National Institute for Research and Development in Environmental Protection

Instytut z Bukaresztu poszukuje partnerów do złożenia wniosku: Integrated approaches to food security, low-carbon energy, sustainable water management and climate change mitigation.

19

Rumunia

The National Institute of Research-Development for Machines and Installations designed to Agriculture and Foof Industry - INMA

Instytut z Bukaresztu poszukuje partnerów do współpracy w programie Horyzont 2020 z obszaru secure, clean and efficient energy (competitive low-carbon energy).
 

18

Belgia

SOLVAY

Firma poszukuje partnerów do współpracy w priorytecie środowisko programu Horyzont 2020. Zainteresowana jest następującymi tematami: 

 • Investigate innovative treatment for industrial waste water (cost effective and reliable technologies); salts reduction/removal; removal of refractory COD, SVHC
 • Investigate innovative treatment for soil (unsaturated and saturated zones) and groundwater remediation with aromatic organochlorinated molecules (Hexachlorohexabe: HCH;Trichlorobenzene: TCB), mineral pollution (As, Cr...)

17

Hiszpania

The Andalusian Knowledge AAC of the Regional Ministry of Economy Innovation, Science and Employment in Andalusia

Hiszpańska instytucja z Andaluzji oferuje dwuletnie stypendia w ramach 7. Programu Ramowego Marie Curie Action "Co-funding of Regional, National and International Programs". 

15

Turcja

Istanbul Technical University

Informatics Institute poszukuje doświadczonych naukowców do przygotowania i złożenia wspólnego wniosku do działania Marii Skłodowskiej Curie - Indyvidual Fellowship w następujących obszarach badawczych: wireless and network security, secure software, cyber supply chain security, cybersecurity policy, cryptography, multimedia forensics.

14

Hiszpania

Universidad de Las Palmas de Grand Canaria

Institute of Oceanography and Global Change poszukuje naukowców zainteresowanych wspólnym aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskie-Curie.

13

Słowenia

University of Ljubljana

Uniwersytet w Lublanie poszukuje najlepszych naukowców ze stopniem doktora zainteresowanych aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie computational mechanics of materials and structures.

12

Chiny

Futong Company of China Agricultural University

Futong Company of China Agricultural University poszukuje partnerów europejskich do współpracy w zakresie: S&T import: demonstration and research in the agricultural park in Beijing; application in projects (agricultural planning, engineering and horticultural consultation/service, etc.) all over China, training: delegation to Europe, project cooperation: consultation and technique application in the projects (agricultural planning, engineering and horticultural consultation/service, etc.)

11

Irlandia

Queens University Belfast

Queens University w Belfaście (Institute for Global Food Security) zaprasza naukowców do wspólnego aplikowania o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w obszarze badań nad substancjami powodującymi zaburzenia endokrynologiczne (Endocrine Disruptors Research).

10

Słowacja

University of Zilina

Uniwersytet w Zilinie poszukuje utalentowanych doświadczonych naukowców chętnych do wspólnego aplikowania o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie.

9

Wielka Brytania

Centre for Applied Social Research

Centre for Applied Social Research zainteresowane jest złożeniem wniosku w ramach European Sector Skills Councils (VP/2014/012).

8

Wielka Brytania

The NSG Group

Światowy lider w dziedzinie innowacyjnych i wysokoefektywnych produktów ze szkła i systemów przeszkleń zaprasza doświadczonych badaczy do złożenia wniosku Marie Sklodowska Curie (Individual Fellow), w ramach pierwszego konkursu w Programie Horyzont 2020 (H2020-MSCA-IF-2014).

7

Irlandia

The Trinity College Institute of Neuroscience in Dublin

The Trinity College Institute of Neuroscience in Dublin zaprasza doświadczonych badaczy do złożenia wniosku Marie Skłodowskiej Curie Individual Fellowship w obszarze badań na mózgiem.

6

Izrael

MEKOROT Israel National Water Co.

Jednostka z Izraela zainteresowana jest złożeniem wniosku do programu Horyzont 2020 w następujących obszarach: water quality, water treatment, water security and environmental protection, decision support tools and models for handling water events, wastewater treatment and effluent reclamation, desalination and membrane systems, engineering services.


5

Kazachstan

JSC "Science Fund"

JSC „Science Fund”  zainteresowane jest współpracą międzynarodową w projektach Horyzont 2020 w następujących obszarach: production of ecologically harmless hydrokinetic heaters of liquid preparation, design and experimental works and production of windpower plant with automatic change of blade-swept area, development of technology of obtaining, saving, transport and firing reactive water carbonic fuel, development and production of vortex heat generator, production of heat pump units for residential, public and manufacturing buildings heating, creation of nanostructured sorbents of new generation, cables with improved flame retardant properties, nanobiostimulators – biologically active extracts (fusicoccin), instruction to agricultural production of promising lines of accelerated technology of virusfree mini-tuber (super-elite, elite), development and implementation of technology of methane extraction from coal deposits on the basis of degradation of natural “coal-gas” system.


4

Irlandia

Queen's University Belfast

Queen’s University Belfast poszukuje doświadczonych naukowców (po doktoracie) do przygotowania i złożenia wspólnego wniosku do działania Marii Skłodowskiej Curie - European Fellowship w następujących obszarach badawczych: modern Irish history, including the Irish diaspora, history of modern Germany, history of science, politics and religion, constitutional law and theory, and e-democracy.


3

Belgia

Universite Catholique de Louvain

Uniwersytet w Louvain poszukuje koordynatora projektu w konkursie H2020-MSCA-COFUND-2014. Termin aplikowania 2.10.2014.

2

Irlandia

APC Research Centre in Cork

Centrum Badawcze APC z Irlandii poszukuje naukowców do wspólnego aplikowania o grant Marie Skłodowskiej Curie – Individual Fellowships.


1

Słowenia

National Institute of Chemistry, Ljubljana

Instytut Chemii z Lublany w Słowenii poszukuje indywidualnych naukowców chętnych do wspólnego aplikowania o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie.


Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK