Zamknij menu
O nas

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Pomoc dla naukowców i przedsiębiorców na każdym etapie realizacji projektów badawczych.

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej działa od 1999 roku wspierając naukowców i przedsiębiorstwa w uczestnictwie w projektach badawczych oraz dostępie do finansowania z programów ramowych, a także aktywnie wspiera mobilność naukowców w Europie.

       W regionie RPK współpracuje m.in. z:

 • Uniwersytetem Wrocławskim,
 • Uniwersytetem Przyrodniczym,
 • Uniwersytetem Medycznym,
 • Uniwersytetem Ekonomicznym,
 • Politechniką Wrocławską,
 • KGHM Cuprum Sp. z o.o,
 • Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • Dolnośląska szkoła Wyższą,
 • Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,
 • Szkoła Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

RPK działa w sieci Krajowego Punktu Kontaktowego oraz współpracuje z zagranicznymi punktami kontaktowymi. 

RPK Wrocław jest finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
Misją Centrum jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacje.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) zostało utworzone w 1995 roku dzięki unijnemu projektowi Bridging the Gap Between University and Industry, prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytety w Stuttgarcie i Londynie. Powstało ono w odpowiedzi na potrzeby powołania instytucji pośredniczącej między światem nauki i gospodarki. WCTT jest samofinansującą się jednostką Politechniki Wrocławskiej o charakterze non-profit, aktywnie działająca na rzecz rozwoju Wrocławia, Dolnego Śląska i zachodniej Polski.

Działania WCTT koncentrują się przede wszystkim na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Dlatego też  usługi WCTT skierowane są zarówno do naukowców, jak i przedsiębiorców (w tym młodych, rozpoczynających działalność) oraz konsorcjów naukowo-biznesowych i instytucji badawczo-rozwojowych.

WCTT jest członkiem Enterprise Europe Network, prowadzi Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, jest także częścią Krajowego Systemu Usług, sieci zrzeszającej organizacje wyspecjalizowane w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą.

Od 2004 roku działania podejmowane przez WCTT są zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2000.

Wybrane rezultaty działalności Centrum w latach 1995-2014:

 • przeszkolenie prawie 42 tys. osób,
 • udzielenie ponad 30 tys. konsultacji,
 • pomoc w złożeniu około 469 wniosków o dofinansowanie badań finansowanych przez Komisję Europejską,
 • przeprowadzenie 478 audytów technologicznych,
 • uczestnictwo w podpisaniu 80 umów międzynarodowego transferu technologii,
 • pomoc w założeniu 162 przedsiębiorstw innowacyjnych,
 • sfinansowanie 303 projektów badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK