Zamknij menu
PARP finansuje pomoc w przygotowaniu wniosku do: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE
Aplikuj o Granty na Eurogranty!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 21 stycznia 2020 roku otwiera konkurs "Granty na Eurogranty", dzięki któremu będzie można otrzymać sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Maksymalna wysokość grantu to 280.000 zł

O granty mogą się ubiegać małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach programów UE w charakterze:
- projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
- koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
- sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
- sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym programie UE
- organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
- sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Start składania wniosków: 21 stycznia 2020 roku

Zamknięcie konkursu: 12 stycznia 2021 roku

 Więcej informacji na stronie PARP

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK