Zamknij menu
Patrz w przyszłość. Dolnoślązacy w programie Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów realizowanych w ramach H2020

Teksty i zawarte w nich opinie, przedstawione w publikacji, są dowodem na to, że polski sukces na arenie międzynarodowej jest możliwy. Oprócz podstawowych informacji o programie Horyzont 2020, jego strukturze, zasadach udziału, budżecie i poziomach dofinansowania, znajdą w niej Państwo przykłady aktualnie realizowanych projektów. Naukowcy i przedsiębiorcy z Dolnego Śląska, prowadzący badania na najwyższym światowym poziomie, dzielą się swoimi doświadczeniami.


Broszura do pobrania tutaj

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK