Zamknij menu
Horyzont 2020
7PR - People
People (Ludzie)

Celem programu jest wzmocnienie, ilościowe i jakościowe, potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii w Europie poprzez: zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, przyciąganie badaczy z całego świata i zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie oraz zainteresowanie większej liczby młodych ludzi karierą naukową.

Program LUDZIE nazwany również „Akcjami Marie Curie” skierowany jest zarówno do instytucji jak i osób indywidualnych. W programie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego. Udział w poszczególnych akcjach Marie Curie zależy od długości stażu naukowego: początkujący naukowcy – do 4 lat stażu, doświadczeni naukowcy – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra.

Program wspiera mobilność naukowców rozumianą jako przekraczanie granic państwowych oraz sektorowych (nauka-przemysł). Obszary i tematy naukowe proponowane są przez naukowców i instytucje. Nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP), szczególnie w tych akcjach Marie Curie, które polegają na współpracy większej liczby instytucji. Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców.

Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)

Stypendium umożliwiające indywidualnym europejskim naukowcom prowadzenie badań w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego (od 12 do 24 miesięcy).

International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)

Stypendium skierowane do doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w krajach trzecich (od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy).

Career Integration Grants (CIG)

Stypendium skierowane jest dla doświadczonych naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej i osiągnięciem stabilnej pozycji zawodowej w dowolnym europejskim kraju.

International Incoming Fellowships (IIF)

Stypendium przeznaczone dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań w Europie (12 do 24 miesięcy).

Initial Training Networks (ITN)

Projekty ITN mają za zadanie kształcenie początkowe naukowców (w tym doktorantów) w celu poprawy ich perspektyw zawodowych. Sieci ITN muszą być utworzone przez co najmniej 3 instytucje z 3 krajów członkowskich lub stowarzyszonych. W ramach 4-letnich projektów można wymieniać pracowników i przyjmować naukowców z całego świata, jak również organizować szkolenia, kursy i konferencje.

Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)

Projekty IAPP mają na celu pobudzanie mobilności międzysektorowej, wspieranie długofalowego partnerstwa oraz zwiększenie wymiany wiedzy w zakresie badań i technologii. To 3-4 letnie projekty umożliwiające wymianę pracowników pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim,

International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)

Projekty IRSES umożliwiają współpracę dwóch instytucji z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z krajem trzecim (kraje sąsiedzkie lub mające umowę o współpracy naukowej z KE) poprzez wymianę naukowców z instytucją partnerską z kraju trzeciego.

Noc Naukowca - (NIGHT)

Projekty NIGHT to promocja zawodu naukowca poprzez organizację różnych imprez w tym samym dniu we wszystkich krajach europejskich.

WięcejZapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK