Zamknij menu
Program Horyzont Europa (2021-2027)
Planowana wartość budżetu to 86 mld euro.

Horyzont Europa to program, w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma zastąpić Horyzont 2020.
Program zakłada konkursowe finansowanie projektów w ramach 3 poniższych filarów:

1) DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE

Skupia się na konkursach zakładających wzmacnianie i rozszerzanie doskonałości unijnej bazy naukowej poprzez: finansowanie najwyższej jakości pionierskich badań, wyposażenie naukowców w nową wiedzę i umiejętności dzięki grantom mobilnościowym oraz integrację infrastruktur badawczych światowej klasy.

2) GLOBALNE WYZWANIA I EUROPEJSKA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Przewiduje rozwój kluczowych technologii i rozwiązań stanowiących podstawę polityki UE oraz celów zrównoważonego rozwoju. Zaplanowano tutaj konkursy w obszarach takich jak: technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna; bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa; zdrowie; żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko; kultura, kreatywność i społeczeństwa integracyjne; klimat, energetyka i mobilność.

3) INNOWACYJNA EUROPA

Myślą przewodnią konkursów ogłaszanych w ramach tego filaru jest stymulowanie przełomowych odkryć tworzących rynki i ekosystemów, które sprzyjają innowacyjności. Cel ten będzie osiągany m.in. przez działalność Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Ponadto, program Horyzont Europa to także fundusze na zapewnianie szerszego uczestnictwa w unijnych inicjatywach badawczych i równomierne rozpowszechnianie doskonałości naukowej na obszarze całego kontynentu. Przewidziano też środki na działania w zakresie zreformowania i usprawnienia europejskiego systemu badań naukowych i innowacji.

Więcej informacji

 

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK