Zamknij menu
Spotkanie informacyjne: "Umiędzynarodowienie badań naukowych poprzez pozyskanie środków finansowych z programu Horyzont 2020"
Zapraszamy 24.04.2018

Zapraszamy władze uczelni wyższych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pozostałych pracowników uczelni z województwa dolnośląskiego na spotkanie informacyjne, poświęcone budowaniu strategii umiędzynarodowienia jednostek naukowych z wykorzystaniem działań finansowanych z programów ramowych badań i innowacji UE, w tym mających na celu:

- zwiększanie potencjału badawczego jednostek poprzez realizację prestiżowych międzynarodowych grantów naukowych, takich jak granty European Reseach Council,

- zwiększanie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej pracowników naukowych oraz doktorantów poprzez udział w sieciach innowacyjno-szkoleniowych, sieciach wymiany pracowników oraz poprzez stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie,

- umiędzynarodowienie studiów doktoranckich poprzez tworzenie wspólnych europejskich programów doktoranckich we współpracy z jednostkami z zagranicy z sektora akademickiego i pozaakademickiego, oraz

- zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w programie Horyzont 2020, m.in. poprzez udział w inicjatywach: ,,Spreading excellence and widening participation" - Teaming, Twinning oraz ERA Chairs.

Ponadto przedstawione zostaną nowe zasady finansowania wynagrodzeń w programie Horyzont 2020, krajowe wsparcie uczestnictwa w H2020, a także harmonogram przygotowań i wstępna koncepcja 9. Programu Ramowego UE na lata 2021-2028 oraz stanowisko polskich ekspertów w sprawie 9PR UE.


PROGRAM:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Powitanie uczestników
dr inż. Jacek Lamperski, Prorektor ds. Studenckich, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie


10.15-11.00
Analiza udziału dolnośląskich uczelni w programie Horyzont 2020, tworzenie strategii umiędzynarodowienia, krajowe instrumenty wsparcia, nowe możliwości w H2020, co nas czeka w 9. Programie Ramowym
dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK PB UE

11.00-11.15 Wsparcie RPK Wrocław na Dolnym Śląsku
Elżbieta Olejnik, RPK, WCTT, Politechnika Wrocławska

11.15-11.30 Nowe zasady finansowania wynagrodzeń w H2020
Barbara Trammer, KPK PB UE

11.30-11.50 Działania MSCA jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia badań naukowych
Bogna Hryniszyn, KPK PB UE

11.50-12.15 Przerwa

12.15-12.35 Granty ERC – wsparcie liderów
Magdalena Chomicka, KPK PB UE

12.35-12.55 Widening – możliwości finansowania współpracy międzynarodowej
Katarzyna Banyś, RPK, WCTT, Politechnika Wrocławska


12.55-14.00 Horyzont 2020 kluczem do umiędzynarodowienia badań naukowych – panel dyskusyjny z realizatorami grantów oraz ekspertami oceniającymi wnioski dla Komisji Europejskiej

14.00-14.15 Podsumowanie

Spotkanie organizują Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK Wrocław) działający we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w ramach wspólnych działań podejmowanych we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Rejestracja na spotkanie informacyjne dostępna na stronie: http://rpk.wroclaw.pl/umiedzynarodowienie.badan.html

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK