Zamknij menu
Szkolenia

Szkolenia związane z tematyką programu Horyzont 2020

Regionalny Punkt Kontaktowy organizuje szkolenia i warsztaty związane z tematyką:

 • nowo ogłoszonych konkursów,
 • pisania wniosków
 • przygotowania sprawozdań finansowych,
 • finansów w projekcie,
 • prawa własności intelektualnej,
 • rodzajów stypendiów dla naukowców,
 • euraxess

Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń na zamówienie.

Aktualna oferta szkoleniowa:

Data szkolenia Nazwa wydarzenia Opis Rejestracja

ARCHIWUM (26.06.2020)

Projekty H2020-MSCA i Horizon EUROPA jako narzędzie promowania innowacji oraz współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego grona odbiorców, w tym zarówno firm zainteresowanych wdrożeniem najnowszych rozwiązań w zakresie nanoteranostyki nowotworów, jak i naukowców oraz przedsiębiorstw, którzy planują napisaniem wspólnego wniosku o potencjale wdrożeniowym w ramach programów ramowych - Działania Marie Skłodowska Curie (MSCA).

Pobierz PDFzobacz program

rejestracja
online

Program
9:00 - 9:10 Wprowadzenie, Elżbieta Olejnik, Politechnika Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
9:10 - 9:30 Wprowadzenie na temat ogólnej koncepcji współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych badań o potencjale wdrożeniowym dr inż. Joanna Bauer, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki    
9:30 - 10:15 NANOCARGO:  Projekt MSCA  jako narzędzie Komisji Europejskiej  wspierające innowacje naukowe oraz  transfer technologii z uczelni do przemysłu/resortu zdrowia - dr Nanasaheb Thorat,  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
10:15 - 10:35 Zastosowania obrazowania cząstek magnetycznych w nowotworach, stanach zapalnych, teranostyce i śledzeniu komórek - Nicolas Carvou, European Business Developmant Manager at Magnetic Insight Inc. 
10.35 -10:50 Horyzont 2020 & Horyzont Europa, Działania Marie Skłodowska Curie, Elżbieta Olejnik, Politechnika Wrocławska, WCTT
10.50 - Dyskusja dotycząca transferu innowacji naukowych do przemysłu oraz współpracy nauka-biznes

Program

9:00 - 9:10 Introduction Elżbieta Olejnik, Wrocław University of Science and Technology, Wroclaw Centre for Technology Transfer
9:10 - 9:30 Opening remark and the overall concept of scientific industrial translation of novel research - PhD Joanna Bauer, Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology     
9:30 - 10:15 Nanocargo: European Commission MSCA project Scientific innovations and future industrial/clinical translation - PhD Nanasaheb Thorat,  Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Fundamental Problems of Technology
10:15 - 10:35 Magnetic Particle Imaging Applications in cancer, Inflammation, Theranostics, and Cell Tracking 
Nicolas Carvou, European Business Developmant Manager at Magnetic Insight Inc. 
10:35 - 10.50 Horizon 2020 & Horizon Europe, Marie Skłodowska Curie Actions, Elżbieta Olejnik, Wroclaw University of Science and Technologu, Wroclaw Centre for Technology Transfer 
10.50 - Dissucsion of industry and clinical experts on translating science innovations to clinics/industry

"Projekt MSCA - IF - NANOCARGO nr 751903 otrzymał finansowanie  w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020" 


ARCHIWUM (03.06.2020)

Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

Program:

9.00 - 11.00 Własność intelektualna w działalności naukowo-badawczej: zasady ogólne. Ochrona utworów: prawa autorskie majątkowe i osobiste. Twórczość techniczna: wynalazki i wzory użytkowe.

11.00 - 11.15 Przerwa

11.15 - 13.00 Dobra „handlowe”: wzornictwo przemysłowe, ochrona znaków towarowych. Obrót własnością intelektualną: licencjonowanie i sprzedaż praw. Własność intelektualna w programie Horyzont 2020 – Umowa Grantowa oraz Umowa Konsorcjum.


Szkolenie online poprowadzi Łukasz Wściubiak, rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej, prawnik.


ARCHIWUM (21.05.2020)

Zostań ekspertem oceniającym w programach międzynarodowych - Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających zostać ekspertami oceniającymi wnioski projektowe w programie Horyzont 2020, Horyzont Europa. Zachęcamy do udziału osoby mające wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze posługujące się językiem angielskim. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy, specjaliści od innowacji.

Ze szkolenia mogą skorzystać również osoby piszące wnioski w ramach programu H2020, ponieważ podczas szkolenia poruszane będą kwestie, na co eksperci zwracają uwagę przy ocenie wniosków.


zobacz program

rejestracja
online

Program szkolenia:

9.00 - 10.00 Jak zostać ekspertem w programie Horyzont 2020
Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
10.00-10.05 Przerwa
10.30 – 12.00 Doświadczenia z ewaluacji wniosków w Horyzoncie 2020, na co zwracają uwagę eksperci oceniający wnioski, aspekty oceny zdalnej i pracy w zespołach eksperckich w Brukseli, zalety bycia ekspertem. 
dr inż. Maciej Nikodem, Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra Informatyki Technicznej - ekspert oceniający wnioski w programie Horyzont 2020
12.00-12.30 Konsultacje w formie pytań i odpowiedzi - czat

ARCHIWUM (19.05.2020)

Open Science & Open Access ze szczególnym uwzględnieniem programu Horyzont 2020

Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób biorących udział w projektach badawczych programu Horyzont 2020, jak również dla tych, którzy dopiero zamierzają składać wnioski do programu H2020. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć więcej o zagadnieniach open access oraz open science, jak również pracowników administracji odpowiedzialnych za tworzenie polityk instytucjonalnych w zakresie otwartej nauki. 


zobacz program

rejestracja
online

Program:
9.00 - 9.45 otwarty dostęp
9.45 - 10.20 otwarte dane badawcze (część 1)
10.20 - 10.40 przerwa
10.40 - 11.20 otwarte dane badawcze (część 2) 
11.20 - 12.00 polityki w zakresie otwartej nauki
po 12 - konsultacje indywidualne


ARCHIWUM (23.04.2020)

Indywidualne stypendia wyjazdowe - Działania Marie Skłodowska Curie Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z doktoratem lub z czteroletnim doświadczeniem badawczym na pełen etat liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra, chcących prowadzić badania w najlepszych ośrodkach badawczych świata (w tym w firmach). Czas trwania stypendium od 1-3 lat.

Dla osób, które się zgłoszą zostanie przygotowany zdalny dostęp do odbycia szkolenia, a wszystkie informacje zostaną wysłane na podanego przez Państwa e-maila.

zobacz program

rejestracja
online

9.00 – 10.30 Individual Fellowships IF Marie Skłodowskiej Curie – European Fellowships i Global Fellowships wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny
10.30 – 10.40 Przerwa
10.40 - 11.30 Struktura wniosku
11.30 – 12.00 Praktyczne wskazówki stypendysty IF MSCA realizatora projektu “NANOCARGO” dr. Nanasaheb D. Thorat oraz opiekuna naukowego dr inż. Joanny Bauer, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej 

ARCHIWUM (22.04.2020)

Audyt w projektach programu Horyzont 2020 oczami biegłego rewidenta

Szkolenie online poprowadzi dr Ernest Podgórski, biegły rewident. Przed komputery zapraszamy osoby realizujące projekty H2020, a także służby finansowo-księgowe i administracyjne, które zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont 2020. Dla osób, które się zgłoszą zostanie przygotowany zdalny dostęp do odbycia szkolenia, a wszystkie informacje zostaną wysłane na podanego przez Państwa e-maila. Serdecznie zapraszamy!

zobacz program

rejestracja
online

Program:
9.00- 10.00 Polityka rachunkowości dotycząca projektów realizowanych w ramach H2020;
Dokumenty wymagane przez audytora - przygotowanie 
10.00-11.00 Dokumentacja do poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych 
11.00 - 11.10 Przerwa
11.10 - 12.40 Dokumentacja do poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych cd…
12.40 - 13.30 Pytania do audytora


ARCHIWUM (6.02.2020)

Wymiana pracowników w projektach RISE Horyzont 2020 Marie Skłodowska-Curie - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy RISE do programu Horyzont 2020. Projekt RISE dotyczy wymiany pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami, którzy pracują w różnych krajach i sektorach. Celem projektu jest rozwój kariery pracowników, wymiana wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz rozwój innowacji. W projekcie mogą brać udział naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i personel techniczny.


zobacz program

rejestracja
online

Program szkolenia: 
8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników 
9.00 - 10.30 Cele i ogólne zasady uczestnictwa w projektach RISE, ewaluacja projektów.
10.30 -11.00 Prezentacja projektu RISE Transferr. Wskazówki jak przygotować wniosek
dr hab. Anna Łukowiak, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
11.00 -11.30 Przerwa
11:30 - 12:30 Przygotowanie formularzy administracyjnych i części merytorycznej wniosku, złożenie wniosku w systemie elektronicznym
12:30 - Konsultacje indywidualne     


ARCHIWUM (05.02.2020)

ABC przygotowania wniosku do programu Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy (badawczo-innowacyjny, innowacyjny lub wspierający) do programu Horyzont 2020.
Podczas szkolenia omówione zostaną możliwości udziału w ostatnich konkursach programu Horyzont 2020 oraz, szczegółowo, przedstawione zostaną dokumenty aplikacyjne tj. formularz administracyjny A oraz  część merytoryczna wniosku B.

Projekty badawczo-innowacyjne, innowacyjne oraz wspierające to typy projektów występujących w większości konkursów H2020, w obszarach:

- Information and communication technologies (ICT);

- Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, biotechnology;

- Space;

- Health, demographic change and well-being;

- Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy;

- Secure, clean and efficient energy;

- Smart, green and integrated transport;

- Climate action, environment, resource efficiency and raw materials;

- Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies;

- Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens;

- Science with and for Society;

- Euratom.

zobacz program

rejestracja
online

Program:

8:30 - 9:00 Rejestracja

9:00 - 9:30 Funding & tender opportunities - nowy portal oraz część administracyjna wniosku w H2020
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

9:30 - 10:45 Elementy dobrego wniosku cześć merytoryczna: Excellence – Doskonałość naukowa;
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN  

10:45 - 11:00 przerwa

11:00 - 12:30
Elementy dobrego wniosku część merytoryczna: Impact – Oddziaływanie oraz wykorzystanie i upowszechnienie wyników projektu;
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN   

12:30 - 12:50 przerwa

12:50 - 14:00
Elementy dobrego wniosku część merytoryczna: Implementation – Jakość i skuteczność zarządzania projektem;
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN 


ARCHIWUM (03.02.2020)

Jak innowacyjne przedsiębiorstwo może otrzymać finansowanie z programu Horyzont 2020

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami udziału w programie Horyzont 2020 oraz  inicjatywach Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), w tym konkursów pilotażowych EIC Accelerator, Fast Track to Innovation i EIC Pathfinder. Wskazówki dotyczące pisania wniosków przedstawi ekspert oceniający wnioski w konkursach dla MŚP. Zaprezentowane zostaną również statystyki udziału przedsiębiorstw z Polski oraz Dolnego Śląska w programie Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

Program:

8.30 - 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 - 09.10 Powitanie

09.10 - 10.10 Horyzont 2020 - zasady i możliwości udziału przedsiębiorców: Pilot EIC Accelerator, Fast Track to Innovation (FTI), Pilot EIC Pathfinder
Marta Krutel, KPK PBUE, IPPT PAN

10.10 - 10.40 Statystyki udziału przedsiębiorstw z Polski i Regionu w programie Horyzont 2020
Marta Jurkowska, KPK PR UE, IPPT PAN

10.40 - 11.00 Przerwa

11.00 - 12.30 Wskazówki eksperta oceniającego wnioski dla Komisji Europejskiej
Piotr Nędzewicz, PPNT

12.30 - 12.45 Kompleksowe wsparcie innowacyjnych MŚP na arenie międzynarodowej poprzez usługi Enterprise Europe Network ze szczególnym uwzględnieniem usług „Key Account Management” and „Enhancing Inovation Management Capacities”
dr inż. Marcin Jabłoński, EEN, WCTT, PWr

12.45 - 13.30 Dyskusja i podsumowanie


ARCHIWUM (6.12.2019)

Opportunities for funding for young Polish researchers: A national and EU perspective

Zapraszamy wszystkich naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty Marie Skłodowska Curie.

zobacz program

rejestracja
online

W dniu 6 grudnia 2019 roku w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programów Ramowych UE odbędzie się spotkanie Polskiego Oddziału Marie Curie Alumni Association. Korzystając z okazji, że odbędzie się ono w naszej siedzibie, serdecznie zapraszamy na specjalne spotkanie z przewodniczącym stowarzyszenia Polskiego Oddziału Marie Curie Alumni Association dr inż. Rohan Soman na temat „Opportunities for funding for young Polish researchers”. Jest to doskonała okazja do zdobycia informacji „z pierwszej ręki” o grantach Marie Skłodowska Curie oraz spotkania ludzi, którzy taki grant już zdobyli w ramach różnych dyscyplin naukowych. 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 21 (II piętro) przy ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, Politechniki Wrocławskiej. 


ARCHIWUM (28.11.2019)

Jak odnieść sukces w międzynarodowych programach badawczych

Zapraszamy na seminarium "Jak odnieść sukces w międzynarodowych programach badawczych", które organizujemy z okazji 20-lecia Regionalnego Punktu Kontaktowego - RPK Wrocław

UWAGA: Rejestracja jest już zamknięta.

zobacz program

rejestracja
online

PROGRAM:

10.00 - 10.10 Powitanie

dr Jacek Firlej, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii,Politechnika Wrocławska

10.10 - 10.25 Nowy system oceny parametrycznej jednostek naukowych a programy ramowe UE

Elżbieta Olejnik, RPK, WCTT, Politechnika Wrocławska


10.25 - 10.45 Rozwój uczelni a międzynarodowe granty programu Horyzont 2020

prof. dr hab inż. Jarosław Bosy, prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą, Uniwersytet Przyrodniczy

10.45 -11.05 Nowa perspektywa finansowania badań w latach 2021-2027 - Horyzont Europa

Małgorzata Misiewicz, DG Research & Innovation, Komisja Europejska

11.05 - 12.05 Jak mówić o nauce żeby nas rozumiano oraz jak utrzymywać dobre relacje z dziennikarzami.

Rafał Motriuk, dziennikarz radiowy, korespondent naukowy Polskiego Radia, współpracownik BBC i RTÉ

12.05 - 12.15 20-lecie Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Ramowych UE

Katarzyna Banyś, RPK, WCTT, Politechnika Wrocławska

12.15 - 13.00 Poczęstunek


Wykładom będzie towarzyszyła wystawa „Patrz w przyszłość. Dolnoślązacy w programie Horyzont 2020”, poświęcona wybranym projektom programu H2020, realizowanym przez naukowców i przedsiębiorców z regionu.


ARCHIWUM (19.11.2019)

Zostań ekspertem oceniającym w programie Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających zostać ekspertami oceniającymi wnioski projektowe w programie Horyzont 2020. Zachęcamy do udziału osoby mające wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze posługujące się językiem angielskim. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy, specjaliści od innowacji.

Ze szkolenia mogą skorzystać również osoby piszące wnioski w ramach programu H2020, ponieważ podczas szkolenia poruszane będą kwestie, na co eksperci zwracają uwagę przy ocenie wniosków.

zobacz program

rejestracja
online

Program szkolenia:

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 10.00 Jak zostać ekspertem w programie Horyzont 2020
Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
10.00 – 10.30 Przerwa
10.30 – 12.00 Doświadczenia z ewaluacji wniosków w Horyzoncie 2020, na co zwracają uwagę eksperci oceniający wnioski, aspekty oceny zdalnej i pracy w zespołach eksperckich w Brukseli, zalety bycia ekspertem. 
dr inż. Maciej Nikodem, Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra Informatyki Technicznej - ekspert oceniający wnioski w programie Horyzont 2020
12.00-12.30 Konsultacje w formie pytań i odpowiedzi.

ARCHIWUM (30.10.2019)

Innowacyjne sieci szkoleniowe - program Horyzont 2020

Celem grantu ITN jest wyszkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych  początkujących naukowców. Są to 4 letnie projekty badawcze realizowane przez międzynarodowe konsorcjum instytucji, które w otwartych konkursach naboru zatrudnia początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu.
Szkolenie dedykowane jest dla osób z instytucji chcących utworzyć innowacyjne sieci szkoleniowe oraz początkujących naukowców zainteresowanych wyjazdem szkoleniowo-badawczym lub zrobieniem doktoratu.

zobacz program

rejestracja
online

Program
8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 11.00 Innovative Training Networks Marie Skłodowskiej Curie – ETN, EID, EJD wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, terminy konkursów, formularze wniosków
Elżbieta Olejnik, Politechnika Wrocławska, Regionalny Punkt Kontaktowy
11.00 – 11.30 Przerwa
11.30 – 12.30 Wskazówki realizatora grantu ITN EJD POLYTHEA
dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych
12.30 Konsultacje indywidualne


ARCHIWUM (17.10.2019)

HR Excellence in Research - wyróżnienie Unii Europejskiej. Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy. Ocena poziomu trudności na każdym z etapów.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych ubieganiem się dla swojej instytucji o nadanie prestiżowego logo HR Excellence in Research oraz do przedstawicieli podmiotów dążących do utrzymania wyróżnienia. 
Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.
Instytucje, które starają się o uzyskanie znaku HR powinny wiedzieć, że jest to ciągły proces, który wiąże się z regularną oceną postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu dokonywaną przez zagranicznych ekspertów wyznaczanych przez KE. 
Wyniki oceny ekspertów decydują o tym, czy instytucja utrzyma wyróżnienie HR.

zobacz program

rejestracja
online

Program:

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 12.00 Część teoretyczna:
Aspekty formalno-prawne obowiązujące przy ubieganiu się o logo HR Excellence in Research  
Aplikujemy i raportujemy – jak to zrobić, żeby nie trzeba było powtarzać? 
Do’s and don’ts czyli dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy
12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 – 14.30 Część praktyczna:
Co jest najtrudniejsze do zrealizowania – praca zespołowa z użyciem kart
Praca w grupach:
Aplikanci – dobry plan działania na podstawie wyników ankietowych
Posiadacze wyróżnienia HR – ponowna analiza potrzeb metodą grup focusowych


ARCHIWUM (3.10.2019)

Ostatni konkurs Twinning - większe szanse na sukces w H2020

Szkolenie z zakresu przygotowania wniosków projektowych w trwającym konkursie Twinning odbędzie się 3 października br. Celem jest przedstawienie założeń konkursu, zapoznanie uczestników z najlepszymi praktykami oraz analiza najczęściej popełnianych błędów.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

- Jakich nowych elementów we wnioskach Twinning wymaga Komisja Europejska w 2019r? Prezentacja najnowszego Programu Pracy.

- Jakie są kluczowe elementy wniosków Twinning, na których brak najczęściej zwracali uwagę ewaluatorzy w poprzednich edycjach konkursów? Jak nie powtarzać najczęściej popełnianych błędów?

- Jak wygląda ocena wniosku projektowego?

- Przygotowanie wniosku w praktyce.

- Jak zwiększyć szansę wniosku na sfinansowanie? Oferta Sieci Krajowego Punktu Kontaktowego finansowana ze środków MNiSW.

zobacz program

rejestracja
online

Program szkolenia:

10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 - 11.10 Powitanie
Katarzyna Banyś, PWr, WCTT, RPK Wrocław

11.10 - 12.40 Zasady konkursu; Struktura i ocena wniosku projektowego
dr inż. Wojciech Adamiak, KPK PB UE, IPPT PAN

12.40 - 13.00 Przerwa

13.00 - 14.00 Elementy kluczowe: metodologia, dissemination, communication, wskaźniki.
Najczęściej popełniane błędy – jak ich uniknąć?
dr inż. Wojciech Adamiak, KPK PB UE, IPPT PAN

14.00 - 14.30 Droga do sukcesu –przygotowanie i realizacja projektu PMCOST
dr hab. Małgorzata Werner, prof., Uniwersytet Wrocławski

14.30 - 15.00 Konsultacje indywidualne z ekspertami KPK i RPK Wrocław

ARCHIWUM (13.09.2019)

Warsztaty pisania wniosków o granty Starting Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC Advanced Grant)

Warsztaty adresowane są do osób aplikujących o ERC Starting Grant w aktualnie otwartym konkursie. Warunkiem zapisu na listę uczestników jest przesłanie abstraktu wniosku na adres mailowy: rpk@wctt.pl.

Na spotkanie zapraszamy wyłącznie aplikujących naukowców (nie członków zespołu czy administrację), ponieważ uczestnicy warsztatów pracują nad swoimi pomysłami.


zobacz program

rejestracja
online

08:45 – 09:00 Rejestracja

09:00 – 10:00 Powitanie i rozgrzewka

10:00 – 11:00 Kryteria oceny, struktura wniosku ERC

11:00 – 12:00 Ćwiczenie 1 – Synopsis (B1)

12:00– 12:30 Przerwa

12:30 – 12:45 CV i opis dorobku naukowca

12:45 – 13:30 Ćwiczenie 2 – przygotowanie dorobku

13:30 – 14:00 Przerwa

14:00 – 14:15 Abstrakt – uwertura do projektu

14:15 – 14:45 Ćwiczenie 3 – omówienie abstraktu

14:45 – 15:00 Podsumowanie


ARCHIWUM (23.09.2019)

Wykład: Kariera naukowa, a program badań i innowacji H2020 (Dolnośląski Festiwal Nauki)

Uczestnicy wykładu, organizowanego w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki dowiedzą się jak zaplanować karierę naukową, czy bycie naukowcem się opłaca, o poszerzaniu horyzontów naukowych poza granice jednej dyscypliny oraz jak z sukcesem złożyć wniosek do programu Horyzontu 2020.

Wykład poprowadzi doktor nauk chemicznych Politechniki Wrocławskiej Marcin Poręba.

Wykładowi, będzie towarzyszyła wystawa „Patrz w przyszłość. Dolnoślązacy w programie Horyzont 2020”, poświęcona wybranym projektom programu H2020, realizowanym przez naukowców i przedsiębiorców z regionu.


zobacz program

rejestracja
online

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15 Co to jest Horyzont 2020 i w czym może pomóc RPK?

10.15 - 12.00 Kariera naukowa, a program badań i innowacji H2020:

- jak zaplanować karierę naukową,

- czy bycie naukowcem się opłaca,

- poszerzania horyzontów naukowych poza granice jednej dyscypliny,

- jak złożyć wniosek z sukcesem do H2020

- korzyści z realizacji projektów badawczych;

12.00 - 12.15 Międzynarodowa platforma dla mobilnych naukowców - Euraxess

ARCHIWUM (13.06.2019)

Odkryj możliwości nowego portalu Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, zainteresowanych zapoznaniem się z działaniem nowego serwisu Komisji Europejskiej - Funding & Tender Opportunites. Uczestnicy szkolenia zapoznają się m.in. z możliwościami aplikowania, dokumentacją konkursową, rejestracją instytucji, poszukiwaniem partnerów do współpracy, rejestracją ekspertów oceniających wnioski, a także elektronicznym składaniem wniosku.

Zachęcamy do przyniesienia własnych komputerów.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 10.30 Możliwości portalu Funding and Tender Opportunities - omówienie poszczególnych zakładek
                    (konkursy, dokumentacja, poszukiwanie partnerów, pracuj jako ekspert

10.30 - 11.00 Przerwa

11.00 - 12.00 Elektroniczne składanie wniosku              

12.00 - 13.00 Konsultacje indywidualne


Szkolenie poprowadzą Katarzyna Banyś oraz Elżbieta Olejnik, konsultantki ds. programu Horyzont 2020, PWr., WCTT.

ARCHIWUM (5.06.2019)

COST siecią dobrych pomysłów. Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych akcjami COST. Jest to program finansowany przez Unie Europejską, umożliwiający naukowcom budowanie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza jej granicami. Program zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych oraz innych sieci kontaktów. 

zobacz program

rejestracja
online

Program:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Powitanie uczestników. Oferta Regionalnego Punktu Kontaktowego
10.15 – 11.30 Informacje ogólne o programie COST
W jaki sposób naukowiec z Polski może uczestniczyć w działaniach programu COST 
Dlaczego warto uczestniczyć w akcjach COST?
Zasady przystępowania do akcji COST
Jadwiga Mrozowska, MNiSW, Krajowy Koordynator COST w Polsce
11.30 – 12.00 Przerwa
12.00 – 13.00 Doświadczenia uczestnika programu – 
dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych


ARCHIWUM (17.05.2019)

Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020

Szkolenie, prowadzone przez dr. Ernesta Podgórskiego, biegłego rewidenta, adresowane jest zarówno do osób zamierzających złożyć wniosek jak również już realizujących projekty H2020 a także do służb finansowo-księgowych i administracyjnych, które zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont 2020.


zobacz program

rejestracja
online

Program szkolenia

8.30 - 9.00 Rejestracja 

9.00 - 9.10 Powitanie
9.10 - 11.00 Rodzaje kosztów uprawnionych oraz metody ich sprawozdawania w projektach. Kalkulacje dofinansowania oraz obowiązki konsorcjum wobec Komisji Europejskiej.
11.00 - 11.30 Przerwa
11.30 - 13.30 Wpływy do projektu, raporty okresowe, zaświadczenie audytora, audyt Komisji Europejskiej.
13.30 - 14.00 Dyskusja, pytania


 

 


ARCHIWUM (15.05.2019)

Nie daj się zaskoczyć. Audyt projektu H2020 - studium przypadku

Uwaga! Ograniczona liczba miejsc do 25.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się kwestiami finansowymi projektów realizowanych w ramach programów ramowych UE, zarówno dla osób realizujących jak i rozliczających projekty w programie H2020. 

Podczas warsztatów omówione zostaną zasady finansowe w Horyzoncie oraz teoretyczne i praktyczne aspekty dotyczące audytów przeprowadzanych przez Komisję Europejską.


zobacz program

rejestracja
online

Program:

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 9.45 Powitanie
9.45 – 11.15 Jak dobrze przygotować się do audytu – sprostaj wymaganiom Komisji Europejskiej!
11.15 – 11.30 Przerwa
11.30 – 13.30 Poczuj się jak audytor – ćwiczenia praktyczne.
13.30 – 14.00 Kontrola KE od podszewki – jak przetrwać audyt?

ARCHIWUM (9.05.2019)

Indywidualne stypendia wyjazdowe - Działania Marie Skłodowska Curie Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z doktoratem lub z czteroletnim doświadczeniem badawczym na pełen etat liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra, chcących prowadzić badania w najlepszych ośrodkach badawczych świata (w tym w firmach). Czas trwania stypendium od 1-3 lat.

zobacz program

rejestracja
online

Program:
8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 10.30 Individual Fellowships IF Marie Skłodowskiej Curie – European Fellowships i Global Fellowships wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, struktura wniosku 
10.30 – 11.00 Przerwa
11.00 – 12.00 Jak złożyć wniosek Individual Fellowships IF na Funding & Tender Opportunities

ARCHIWUM (8.05.2019)

Wsparcie mobilności akademickiej NAWA

Zapraszamy na dzień informacyjny, podczas którego przedstawione zostaną programy finansujące Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostaną możliwość poznania programów wspierających instytucje, w drugiej natomiast oferta dla indywidualnych naukowców, będących na różnym etapie kariery.

zobacz program

rejestracja
online

Program:
9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10.10 Powitanie uczestników 
10.10 - 11.40 Programy dla instytucji –Radosław Podgrudny
Program PROM
Promocja Zagraniczna
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Welcome to Poland
KATAMARAN – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców
11.40 – 12.00 Przerwa
12:00 - 13:30 Programy dla naukowców – Katarzyna Pietruszyńska
Program im. Bekkera
Program im. Iwanowskiej
Program im. Walczaka
Program im. Ulama
Polskie Powroty
Wymiana bilateralna naukowców


ARCHIWUM (12.04.2019)

Jak napisać dobry wniosek i odnieść sukces w programie Horyzont 2020 - I i II Faza Instrumentu MŚP

Szkolenie przeznaczone jest, przede wszystkim, dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), chcących wypracowane w laboratoriach rozwiązania, produkty czy usługi wprowadzać na rynek.
Podczas szkolenia omówione zostaną zasady aplikowania do I i II fazy Instrumentu MŚP.

zobacz program

rejestracja
online

Program:

8:30-9:00 Rejestracja


09:00-10:00
Europejska Rada ds. Innowacji: Instrument dla MŚP – I i II faza. Dofinansowanie, wymogi
formalne, kryteria oceny, terminy konkursów.
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii


10:00-11:30
Struktura wniosku, ocena merytoryczna
z punktu widzenia ewaluatora – część 1
Marta Krutel, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN   

11:30-12:00
Przerwa


12:00-13:00
Struktura wniosku, ocena merytoryczna z punktu widzenia ewaluatora – część 2
Marta Krutel, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN   

13:00-14:00
Okiem eksperta – na co zwrócić uwagę we wnioskach

Marta Krutel, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

14:00-14:30
Sesja pytań i odpowiedzi

 

ARCHIWUM (01.04.2019)

Prawa własności intelektualnej w projektach badawczych

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

Program:

8.00 - 8.30 Rejestracja

8.30 - 9.00 Własność intelektualna w działalności naukowo-badawczej: zasady ogólne

9.05 - 10.05 Ochrona utworów: prawa autorskie majątkowe i osobiste

10.05 - 10.20 Przerwa

10.20 - 11.20 Twórczość techniczna: wynalazki i wzory użytkowe

11.20 - 12.00 Dobra „handlowe”: wzornictwo przemysłowe, ochrona znaków towarowych

 12.00 - 12.20 Przerwa

 12.20 - 13.10 Obrót własnością intelektualną: licencjonowanie i sprzedaż praw

 13.10 - 13.50 Własność intelektualna w programie Horyzont 2020 - Grant Agreement 

Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Wściubiak rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej, prawnik.

 

ARCHIWUM (28.03.2019)

3 x R. Realizuj. Rozlicz. Raportuj. Czyli wszystko co należy wiedzieć o prowadzeniu projektów typu Innovative Training Networks, Research and Innovation Staff Exchange.

Na warsztaty zapraszamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych pozyskaniem grantów ITN (Innowacyjne Sieci Szkoleniowe) oraz RISE (Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników), koordynatorów oraz partnerów realizujących projekty ITN oraz RISE. Podczas warsztatów zostaną omówione kwestie administracyjne i finansowe projektów ITN i RISE: od pisania wniosku, poprzez realizację grantu, kończąc na rozliczeniu z Komisją Europejską.


zobacz program

rejestracja
online

Program:

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 9.45 Powitanie
9.45 – 10.15 ABC zasad ITN (Innowacyjne Sieci Szkoleniowe)
10.15 – 10.30 ABC zasad RISE (Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników)
10.30 – 11.00 Umowa grantowa i konsorcjum
11.00 – 11.30  Przerwa
11.30 – 12.30 Naukowcy w sieci – realizacja projektu ITN w teorii i praktyce
12.30 – 13.30 Dookoła świata i z powrotem – realizacja projektu RISE w teorii i praktyce

ARCHIWUM (26.03.2019)

ABC przygotowania wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne oraz projekty EURATOM

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020, w jednym z poniższych obszarów:
- Zdrowie
- Bezpieczeństwo żywnościowe
- Energia
- Transport
- Środowisko
- Europa w zmieniającym się świecie
- Bezpieczne społeczeństwa
- Euroatom

zobacz program

rejestracja
online

8:30 - 9:00 Rejestracja

9:00:00 - 10:00 Funding & tender opportunities - nowy portal oraz część administracyjna wniosku w H2020
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

10:00 - 11:00 Elementy dobrego wniosku cześć merytoryczna: Excellence – Doskonałość naukowa;
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN     

11:00 - 11:15 przerwa

11:15 - 12:45 Elementy dobrego wniosku część merytoryczna: Impact – Oddziaływanie oraz wykorzystanie i upowszechnienie wyników projektu;
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN     

12:45 - 13:15 przerwa

13:15 - 15:00 Elementy dobrego wniosku część merytoryczna: Implementation – Jakość i skuteczność zarządzania projektem;
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN   
 

ARCHIWUM (18.02.2019)

Wymiana pracowników w projektach Horyzont 2020, Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020. Projekty RISE polegają na wymianie kadry naukowej, technicznej oraz kadry zarządzającej. Umożliwiają współpracę pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy partnerami z UE oraz z krajów trzecich.


zobacz program

rejestracja
online

Program: 

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 - 9:10 Powitanie uczestników
9.10 - 10.30 Działania Marii Skłodowskiej Curie w Programie Horyzont 2020. Cele i ogólne zasady uczestnictwa w projektach RISE, ewaluacja projektów
10:30-11:00 Przerwa
11:00-12:30 Przygotowanie formularzy administracyjnych i części merytorycznej wniosku, złożenie wniosku w systemie elektronicznym    

Archiwum (21.11.2018)

Zostań ekspertem oceniającym w programie Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających zostać ekspertami oceniającymi wnioski projektowe w programie Horyzont 2020. Zachęcamy do udziału osoby mające wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze posługujące się językiem angielskim. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy, specjaliści od innowacji.
Ze szkolenia mogą skorzystać również osoby piszące wnioski w ramach programu H2020, ponieważ podczas szkolenia poruszane będą kwestie, na co eksperci zwracają uwagę przy ocenie wniosków.

zobacz program

rejestracja
online

Program szkolenia:

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 10.00 Jak zostać ekspertem w programie Horyzont 2020?
Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
10.00 – 10.30 Przerwa
10.30 – 12.00 Doświadczenia z ewaluacji wniosków w Horyzoncie 2020, na co zwracają uwagę eksperci oceniający wnioski, aspekty oceny zdalnej i pracy w zespołach eksperckich w Brukseli, zalety bycia ekspertem.
dr hab. inż. Dariusz Król, kierownika Pracowni Informatyki Stosowanej w Katedrze Systemów Informatycznych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej – ekspert oceniający wnioski w programie Horyzont 2020
12.00-12.30 Konsultacje w formie pytań i odpowiedzi.

ARCHIWUM (16.11.2018)

Skorzystaj z możliwości prowadzenia badań w środowisku międzynarodowym - JRC oraz infrastruktury badawcze

Zapraszamy zarówno osoby u progu kariery naukowej, jak i doświadczonych naukowców, a także wszystkich innych zainteresowanych realizacją badań naukowych za granicą.

Podczas szkolenia przedstawiona zostanie oferta Joint Research Centre (JRC) – formy współpracy (praca, staże, szkolenia) oraz zasady aplikowania.Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także kto, gdzie i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnego dostępu do najlepszych europejskich infrastruktur badawczych.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 9.10 Powitanie

9.10 - 10.30 Oferta Joint Research Centre: struktura JRC, formy współpracy (stypendia, staże, szkolenia),  omówienie zasad aplikowania
Adam Głuszuk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

10.30 - 10.50 Przerwa

10.50 - 13.00
Infrastruktury Badawcze w Horyzoncie 2020. Transnational Access, czyli bezpłatne badania w najlepszych europejskich ośrodkach
Rafał Duczmal, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

13.00 - 13.30 Konsultacje indywidualne

ARCHIWUM (15.11.2018)

Jak sfinansować projekt z obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych - ICT w progarmie Horyzont 2020

Podczas szkolenia przedstawione zostaną szczegóły konkursów obszaru technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zasady aplikowania oraz najlepsze praktyki przygotowania i realizacji projektów.


zobacz program

rejestracja
online


8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 9.30 Możliwości udziału w programie Horyzont 2020
                 Katarzyna Banyś, Regionalny Punkt Kontaktowy Wrocław, PWr, WCTT

9.30 - 11.00 Czy mój pomysł pasuje do konkursu - tematy konkursów w obszarze technologii
                    informacyjnych i komunikacyjnych, Horyzont 2020    
                    Rafał Duczmal, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

11.00 - 11.30 Przerwa

11.30 - 12.30 Jak aplikować? Dokumentacja konkursowa
                      Rafał Duczmal, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

12.30 - 13.00 Doświadczenia realizatora projektu ICT

13.00 - 13.30 Konsultacje indywidualne

ARCHIWUM (8.11.2018)

ABC przygotowania wniosku do programu Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020, w ramach Wyzwań Społecznych czyli jednego z poniższych obszarów:

- Zdrowie

- Bezpieczeństwo żywnościowe

- Energia

- Transport

- Środowisko

- Europa w zmieniającym się świecie

- Bezpieczne społeczeństwa


zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 10.00 Możliwości udziału w programie Horyzont 2020. Dokumentacja konkursowa i zasady uczestnictwa.
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

10.00 - 11.00 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:
Część 1.Excellence - Naukowa i technologiczna doskonałość wniosku
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN     

11.00 - 11.30 Przerwa

11.30 - 14.30 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:
Część 2.Impact - Wykorzystanie i upowszechnienie wyników
Część 3.Quality and efficiency of the implementation- Jakość i efektywność zarządzania projektem
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

14.30 Zakończenie szkolenia


ARCHIWUM (6.11.2018)

Tworzenie optymalnego środowiska w instytucji do aplikowania o grant ERC

Warsztaty adresowane są do pracowników naukowych, pracowników administracji, którzy aktywnie wspierają naukowców w aplikowaniu oraz realizacji projektów badawczych.

Podczas warsztatów określone zostaną bariery i problemy, z jakimi mierzą się aplikanci, a następnie wskazane zostaną możliwe rozwiązania.

zobacz program

rejestracja
online

Program:
10:00 – 10:30 Rejestracja
10:30 – 10:35  Powitanie 
10:35 – 10:45  Wprowadzenie do części warsztatowej 
10:45 – 12:00 Część 1 - zdefiniowanie barier instytucjonalnych
12:00– 12:15 Przerwa
12:15 – 13:00  Część 2 – jak możemy znieść bariery instytucjonalne?
13:00 – 13:45 Podsumowanie – prezentacja rezultatów warsztatów
13:45 – 14:15 Przykłady dobrych praktyk:
Prof. dr hab. inż. Jarosław BOSY, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W trakcie części warsztatowej uczestnicy będą podzieleni na 4 grupy, które będą poświęcone następującym zagadnieniom: 
kwestiom administracyjno/prawno/finansowym podczas przygotowania wniosku
kwestiom administracyjno/prawno/finansowym podczas realizacji projektu
wynagrodzeniom i zagadnieniom związanym z zatrudnianiem członków zespołu projektowego
strategii rozwoju kadry naukowej


ARCHIWUM (5.11.2018)

ERC - granty dla doświadczonych naukowców. Nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z doktoratem, zainteresowanych badaniami o wysokim stopniu ryzyka, prowadzącymi do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedz. Granty ERC wspierają twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne.

zobacz program

rejestracja
online

Program szkolenia:
8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 9.15 Przywitanie
9.15 - 10.00 Rodzaje grantów ERC wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny
10.00 - 10.30 Przygotowanie części administracyjnej i sposób złożenia wniosku
10.30 - 11.00 Przerwa
11.00 - 13.00 Przygotowanie wniosku, jak pisać i na co zwracać uwagę
13.00 Konsultacje indywidualne


ARCHIWUM (24.10.2018)

Innowacyjne sieci szkoleniowe - program Horyzont 2020

Szkolenie dedykowane jest dla osób z instytucji chcących utworzyć innowacyjne sieci szkoleniowe oraz początkujących naukowców zainteresowanych wyjazdem szkoleniowo-badawczym lub zrobieniem doktoratu.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 10.30 Innovative Training Networks Marie Skłodowskiej Curie - ETN, EID, EJD wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, terminy konkursów, 
10.30 – 11.00 Przerwa
11.00 – 12.00 Złożenie wniosku, dokumentacja konkursowa
12.00 Konsultacje indywidualne


ARCHIWUM (21.06.2018)

Business Model Canvas wykorzystanie modeli w przygotowaniu wniosku do SME Instrument


Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedsiębiorców sektora MŚP, chcących wypracowane w laboratoriach rozwiązania, produkty czy usługi wprowadzać na rynek. Uczestnicy w trakcie szkolenia dowiedzą się: 
czym jest model biznesowy i co przedstawia,
jak zbudować dobry model biznesowy,
jak myśleć i planować innowacyjnie,
jak dobrze przygotować projekt za pomocą Business Model Canvas. 
Dodatkowo, uczestnicy dowiedzą się o możliwościach pozyskania finansowania ze środków Unii Europejskiej  na badania naukowe (SME Instrument). Przedsiębiorcy mogą liczyć z SME Instrument na dofinansowanie od 50 tys. aż do 2,5 mln EUR (w zależności od fazy projektu).


zobacz program

rejestracja
online

Program szkolenia 

08:30 – 09:00 Rejestracja Uczestników
09:00 – 09:30 SME Instrument – dofinansowanie dla innowatorów
09:30 – 11:00 Model biznesowy i jego innowacje, 
                        Budowa modelu biznesowego wg Business Model Canvas,
                        Popularne schematy w modelach biznesowych
11:00 – 11:15 Przerwa
11.15 – 11.45 Prezentacja projektu MAESTRI realizowanego przez Lean Enterprise Institute Polska
                        Katarzyna Skornowicz - specjalista ds. zarządzania projektem
11:45 – 12:40 Tworzenie wartościowej innowacji za pomocą:
                        a. Podejścia Human-Centered Design
                        b. Koncepcji Jobs to be done
                        c. Strategii Błękitnego Oceanu
12:40 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:30 Wykorzystanie Business Model Canvas w przygotowaniu wniosku do SME Instrument
                        Omówienie wybranych wniosków SME Instrument
                        Omówienie wybranych wniosków SME Instrument
14:30         Zakończenie szkolenia


ARCHIWUM (24.05.2018)

Indywidualne stypendia wyjazdowe - Działania Marie Skłodowska Curie Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z doktoratem lub z czteroletnim doświadczeniem badawczym na pełen etat liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra, chcących prowadzić badania w najlepszych ośrodkach badawczych świat (w tym w firmach). Czas trwania stypendium od 1-3 lat.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30 Individual Fellowships IF Marie Skłodowskiej Curie – European Fellowships i Global Fellowships wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, struktura wniosku 
Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy
10.30 – 11.00 Przerwa
11.00 – 12.30 Wskazówki stypendysty H2020 MSCA 
dr inż. Marcin Poręba, Marie Skłodowska-Curie Research Fellow, Politechnika Wrocławska
12.30 – 12.45 Dyskusja
12.45 – 13.00 Jak złożyć wniosek Individual Fellowships IF na Participant Portal

ARCHIWUM (24.04.2018)

Umiędzynarodowienie badań naukowych poprzez pozyskanie środków finansowych z programu Horyzont 2020

Spotkanie informacyjne kierowane jest do władz dolnośląskich uczelni, kierowników jednostek naukowych oraz wszystkich zainteresowanych programem Horyzont 2020. Spotkanie  poświęcone będzie budowaniu strategii umiędzynarodowienia jednostek naukowych z wykorzystaniem działań finansowanych z programów ramowych badań i innowacji UE. W tym mających na celu zwiększanie potencjału badawczego jednostek, zwiększanie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej doktorantów oraz pracowników naukowych,  umiędzynarodowienie studiów doktoranckich, a tym samym zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w programie Horyzont 2020. Ponadto przedstawione zostaną nowe zasady finansowania wynagrodzeń w programie Horyzont 2020, krajowe wsparcie uczestnictwa w H2020, a także harmonogram przygotowań, wstępna koncepcja 9. Programu Ramowego UE na lata 2021-2028 oraz stanowisko polskich ekspertów w sprawie 9PR UE.

zobacz program

rejestracja
online

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Powitanie uczestników
dr inż. Jacek Lamperski, Prorektor ds. Studenckich, Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie


10.15-11.00
Analiza udziału dolnośląskich uczelni w programie Horyzont 2020, tworzenie strategii umiędzynarodowienia, krajowe instrumenty wsparcia, nowe możliwości w H2020, co nas czeka w 9. Programie Ramowym
dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK PB UE

11.00-11.15 Wsparcie RPK Wrocław na Dolnym Śląsku
Elżbieta Olejnik, RPK, WCTT, Politechnika Wrocławska

11.15-11.30 Nowe zasady finansowania wynagrodzeń w H2020
Barbara Trammer, KPK PB UE

11.30-11.50 Działania MSCA jako pierwszy krok do umiędzynarodowienia badań naukowych
Bogna Hryniszyn, KPK PB UE

11.50-12.15 Przerwa

12.15-12.35 Granty ERC – wsparcie liderów
Magdalena Chomicka, KPK PB UE

12.35-12.55 Widening – możliwości finansowania współpracy międzynarodowej
Katarzyna Banyś, RPK, WCTT, Politechnika Wrocławska


12.55-14.00 Horyzont 2020 kluczem do umiędzynarodowienia badań naukowych – panel dyskusyjny z realizatorami grantów oraz ekspertami oceniającymi wnioski dla Komisji Europejskiej

14.00-14.15 Podsumowanie

ARCHIWUM (19.04.2018)

Raport idealny w Horyzoncie 2020

Warsztaty przeznaczone są dla realizatorów projektów Horyzont 2020, służb administracyjnych oraz osób chcących aplikować o środki z programu Horyzont 2020.

Podczas warsztatów będą mieli Państwo możliwość poznania narzędzia do raportowania (elektroniczny system składania raportów), zasad raportowania, a także uzyskać informacje na temat sprawozdawania kosztów w projektach programu Horyzont 2020. 

zobacz program

rejestracja
online

Program szkolenia:
09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.05 Powitanie
10.05 – 11.20 Zasady raportowania – opis pracy. Elektroniczny system składania raportów
11.20 – 11.45 Część opisowa raportu - ćwiczenie praktyczne
11.45 – 12.00 Przerwa
12.00 – 13.30 Sprawozdawanie kosztów w projekcie
13.30 – 14.45 Sprawozdawanie kosztów w projekcie - ćwiczenia praktyczne 
14.45 – 15.00 Pytania i odpowiedzi


ARCHIWUM (13.04.2018)

Umowa konsorcjum w międzynarodowych projektach badawczych

Szkolenie przeznaczone jest, przede wszystkim, dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 9.30 Regulacje umowne w projektach badawczych – kwestie ogólne (prawidłowa reprezentacja, język umowy, sąd właściwy, rezultaty, zarządzanie projektem).

9.30 - 10.00 Rola umowy z instytucją finansującą. Przykładowe zapisy z Grant Agreement Horyzont 2020.

10.00 - 11.00 Umowa konsorcjum (CA) – zakres przedmiotowy umowy konsorcjum – kluczowe kwestie wymagające uregulowania. Przykłady zapisów z modelu DESCA 2020.

11.00 - 11.30 Przerwa

11.30 - 13.00 W jaki sposób chronić wyniki projektu – prawo autorskie i zakres jego działania; prawo własności przemysłowej; poufne know-how; ochrona nowej i istniejącej wiedzy na potrzeby projektu i po jego zakończeniu.

13.00 - 13.30 Jakich zapisów umownych w CA wymagają dobra własności intelektualnej?

Szkolenie poprowadzi Łukasz Wściubiak rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej, prawnik.

ARCHIWUM (16.03.2018)

Tworzenie budżetu projektu w programie Horyzont 2020

Warsztaty przeznaczone są dla osób chcących realizować projekty z programu Horyzont 2020 oraz osób rozliczających projekty H2020. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

zobacz program

rejestracja
online

09.15 – 09.30 Rejestracja uczestników
09.30 – 09.40 Powitanie
09.40 – 11.00 Zasady finansowe w Horyzoncie 2020
11.00 – 11.30 Finanse w Horyzoncie 2020 Ćwiczenie praktyczne I
11.30 – 11.50 Przerwa
11.50 – 12.40 Kalkulacja osobomiesięcy Ćwiczenie praktyczne II
12.40 – 13.15 Kalkulacja kosztów kwalifikowalnych Ćwiczenie praktyczne III
13.45 – 14.00 Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych Ćwiczenie praktyczne IV
14.00         Podsumowanie warsztatów


ARCHIWUM (6.03.2018)

ABC przygotowania wniosku do programu Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020, w ramach Wyzwań Społecznych czyli jednego z poniższych obszarów:
- Zdrowie
- Bezpieczeństwo żywnościowe
- Energia
- Transport
- Środowisko
- Europa w zmieniającym się świecie
- Bezpieczne społeczeństwa

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 10.00 Możliwości udziału w programie Horyzont 2020. Dokumentacja konkursowa i zasady uczestnictwa.
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

10.00 - 11.00 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:
Część 1.Excellence - Naukowa i technologiczna doskonałość wniosku
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN     

11.00 - 11.30 Przerwa

11.30 - 15.00 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:
Część 2.Impact - Wykorzystanie i upowszechnienie wyników
Część 3.Quality and efficiency of the implementation- Jakość i efektywność zarządzania projektem
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

ARCHIWUM (1.03.2018)

Międzynarodowa kariera naukowa. Granty Marie Skłodowska Curie - Horyzont 2020.Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich naukowców zainteresowanych rozwojem swojej kariery oraz mobilnością. 

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną trzy programy stypendialne Fulbright:
- Fulbright Graduate Student Award - stypendium dla absolwentów polskich uczelni na rozpoczęcie studiów II i III stopnia w USA
- Fulbright Junior Research Award - stypendium dla doktorantów na wyjazd badawczy w celu zebrania materiałów do pracy doktorskiej
- Fulbright Senior Award - stypendium dla pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych w celu realizacji własnego projektu badawczego


zobacz program

rejestracja
online

Program

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 10.00 Działania Marie Skłodowska Curie (stypendia indywidualne IF, projekty wymiany pracowników RISE, sieci szkoleniowe ITN)
10.00 – 10.30 Przerwa
10.30 – 11.30  Stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
11.30 – 12.00 Doświadczenie absolwenta programu Fulbrighta związane z aplikowaniem o grant oraz pobytem na stypendium


ARCHIWUM (8.02.2018)

Wymiana pracowników w projektach Horyzont 2020, Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu RISR - Horyzont 2020. Projekty RISE polegają na wymianie międzynarodowej pracowników naukowych, technicznych, jak również kadry zarządzającej. Umożliwiają współpracę pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy partnerami z UE oraz z krajów trzecich.


zobacz program

rejestracja
online

Program:

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 - 9:10 Powitanie uczestników
9.10 - 10.00 Działania Marii Skłodowskiej Curie w Programie Horyzont 2020. Cele i ogólne zasady uczestnictwa w projektach RISE, ewaluacja projektów.
10.00- 10.30 Participant portal, baza Cordis
10:30-11:00 Przerwa
11:00-12:30 Przygotowanie formularzy administracyjnych i części merytorycznej wniosku     

ARCHIWUM (8.12.2017)

Jak skutecznie aplikować o finansowanie w ramach Narodowego Centrum Nauki

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!!!

Na szkoleniu przedstawione zostaną konkursy NCN, omówione zostaną zasady pisania wniosków z uwzględnieniem aspektów finansowych, w tym wynagrodzeń

zobacz program

rejestracja
online

Program:

9.00 – 9.30 Rejestracja
9.30 – 10.30 Konkursy NCN
10.30 – 11.00 Zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych cz.1
1
11.00 – 11.15 Przerwa
11.15 – 11.45 Zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych cz.1
11.45 − 13.00 Przygotowywanie części merytorycznej wniosku
13.00 – 13.30 Przerwa
13.30 − 14.30 Planowanie kosztorysów (w tym wynagrodzenia)

ARCHIWUM (24.11.2017)

Oferta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Szkolenie przeznaczone jest dla naukowców, chcących realizować projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej, jak również z powstaniem produktu lub procesu produkcyjnego (technologicznego lub wytwórczego) o dużym znaczeniu dla gospodarki. 

zobacz program

rejestracja
online

Program:

11.00 – 11.30 Rejestracja uczestników

11.30 – 12.30 Oferta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej programy: TEAM-TECH, Core Facility i Core Facility Plus
12.30 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Od pomysłu do grantu: wniosek, proces aplikowania, ocena projektów

ARCHIWUM (14.11.2017)

Szkolenie: Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów kadr, księgowości, działów współpracy z zagranicą oraz biur wymiany międzynarodowej. Zapraszamy również pracowników naukowych, prowadzących własne projekty, w których zaplanowane jest przyjmowanie cudzoziemców lub wysyłanie polskich naukowców za granicę.

zobacz program

rejestracja
online

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 - 9:10 Powitanie
Katarzyna Banyś, WCTT, Politechnika Wrocławska

9:10 - 10:10 Przyjmowanie naukowców z zagranicy oraz wyjazdy polskich naukowców za granicę
Łukasz Wściubiak, rzecznik patentowy, Politechnika Krakowska

10:10 - 10:40 Umowy z przyjmowanymi i wysyłanymi naukowcami. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
Łukasz Wściubiak, rzecznik patentowy, Politechnika Krakowska

10:40 - 11:10 Opodatkowanie dochodów z projektów badawczo – szkoleniowych
Łukasz Wściubiak, rzecznik patentowy, Politechnika Krakowska

11:10 - 11:30 Przerwa na kawę

11:30 - 13:00 Ubezpieczenia społeczne w umowach z pracownikami naukowymi: polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce
Katarzyna Drobiszewska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu

13:00 - 14:00 Własność intelektualna tworzona w projektach Horyzontu 2020
Łukasz Wściubiak, rzecznik patentowy, Politechnika Krakowska

14:00 - 14:30 Lunch

ARCHIWUM (9.11.2017)

Nowa odsłona portalu mobilnych naukowców Euraxess. Czym powinno się charakteryzować dobre CV naukowe.

Zapraszamy młodych naukowców - doktorantów, osoby po doktoracie i studentów planujących ścieżkę naukową. Podczas szkolenie dowiedzą się Państwo więcej o możliwościach portalu mobilnych naukowców Euraxess oraz jak prawidłowo napisać CV naukowe. 

zobacz program

rejestracja
online

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 - 10.00 Możliwości portalu Euraxess Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
10.00 – 10.30 CV naukowe, cz. 1

 • Rola CV naukowego w ubieganiu się o pracę i staraniu o granty w kontekście    międzynarodowym,
 • Struktura CV naukowego: informacje osobiste, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, dorobek naukowy, działalność popularyzatorska, działalność organizacyjna, języki obce, inne zainteresowania,
 • Selekcjonowanie informacji z punktu widzenia celu przedstawienia CV naukowego

11.00 – 12.30 CV naukowe, cz. 2 

 • Formy graficzne CV
 • Konsultacje CV naukowych uczestników, pytania

10.30 – 11.00 Przerwa

ARCHIWUM (27.10.2017)

Zostań ekspertem oceniającym w programie Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających zostać ekspertami oceniającymi wnioski projektowe w programie Horyzont 2020. Zachęcamy do udziału osoby mające wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze posługujące się językiem angielskim. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy, specjaliści od innowacji.

zobacz program

rejestracja
online

Program:
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 10.00 Ekspert oceniający w programie Horyzont 2020
Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
10.00 – 10.30 Przerwa
10.30 – 12.00 Jak wygląda ocena wniosków programu H2020?
dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE z Katedry Inżynierii Bioprocesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – ekspert oceniający wnioski w 7. Programie ramowym oraz programie Horyzont 2020


ARCHIWUM (9.10.2017)

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z doktoratem, zainteresowanych badaniami o wysokim stopniu ryzyka, prowadzącymi do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedz. Granty ERC wspierają twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne.

zobacz program

rejestracja
online

Program szkolenia

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.15 Przywitanie
9.15 – 10.00 Rodzaje grantów ERC wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny
10.00 – 10.30 Przygotowanie części administracyjnej i sposób złożenia wniosku
10.30 – 11.00 Przerwa
11.00 – 12.00 Przygotowanie wniosku, uwagi oceniających wnioski ERC
12.30 ….. Konsultacje indywidualne


ARCHIWUM (7.09.2017)

Business Model Canvas wykorzystanie modeli w przygotowaniu wniosku do SME Instrument

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedsiębiorców sektora MŚP, chcących wypracowane w laboratoriach rozwiązania, produkty czy usługi wprowadzać na rynek. Uczestnicy w trakcie szkolenia dowiedzą się: 
czym jest model biznesowy i co przedstawia,
j
ak zbudować dobry model biznesowy,
jak myśleć i planować innowacyjnie,
j
ak dobrze przygotować projekt za pomocą Business Model Canvas. 

Dodatkowo, uczestnicy dowiedzą się o możliwościach pozyskania finansowania ze środków Uniii Europejskiej  na badania naukowe (SME Instrument). Przedsiębiorcy mogą liczyć z SME Instrument na dofinansowanie od 50 tys. aż do 2,5 mln EUR (w zależności od fazy projektu).

Projekty, które otrzymują wysoką ocenę na poziomie europejskim, a nie dostaną dofinansowania ze względu na ograniczoną pulę pieniędzy, mogą liczyć na wsparcie ze środków krajowych.

zobacz program

rejestracja
online

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 09:30 Powitanie
                       SME Instrument – dofinansowanie dla innowatorów
09:30 – 11:00 Model biznesowy i jego innowacje
                       Budowa modelu biznesowego wg Business Model Canvas
                       Popularne schematy w modelach biznesowych
11:00 – 11:15 Przerwa
11:15 – 12:30 Tworzenie wartościowej innowacji za pomocą:
                       Podejścia Human-Centered Design
                       Koncepcji Jobs to be done
                       Strategii Błękitnego Oceanu
12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:30 Wykorzystanie Business Model Canvas w przygotowaniu wniosku do SME Instrument
                       Omówienie wybranych wniosków SME Instrument
14:30              Zakończenie szkolenia


ARCHIWUM (13.06.2017)

Warsztaty pisania CV naukowego

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Podczas zajęć uczestnicy podsumują swoją sytuację zawodową i nauczą się pisać list motywacyjny. Ponadto sporządzą własne, wstępne curriculum vitae, przewidziane do dalszego edytowania w odniesieniu do konkretnych ofert pracy. 
Zajęcia prowadzone będą zgodnie z zasadami francuskiej szkoły trenerskiej oraz według norm etycznych i jakościowych trenera nauki.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

zobacz program

rejestracja
online

Program:
8.30 – 9.00 Rejestracja
9.00 – 9.10 Powitanie
9.10 – 10.40 Dokumenty aplikacyjne: cele, rodzaje, środki przekazu. List motywacyjny – cele, zasady pisania.
10.40 – 10.55 Przerwa
10.55 – 12.25 Curriculum vitae – zasady ogólne. Tworzenie cv w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę. 
12.25 – 12.40 Przerwa
12.40 – 13.25 Atuty naukowca: kwalifikacje, kompetencje, projekty, produkty, kontakty.


ARCHIWUM (23.05.2017)

Prawa własności intelektualnej w projektach programu Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest, przede wszystkim, dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020 ale także dla wszystkich zainteresowanych ochroną praw własności intelektualnej.

zobacz program

rejestracja
online

Program:

8.00 - 8.30 Rejestracja

8.30 - 8.35 Powitanie

8.35 - 9.05 Własność intelektualna w działalności naukowo-badawczej: zasady ogólne                       

9.05 - 10.05 Ochrona utworów: prawa autorskie majątkowe i osobiste                       

10.05 - 10.20 Przerwa

10.20 - 11.20 Twórczość techniczna: wynalazki i wzory użytkowe        

11.20 - 12.00 Dobra „handlowe”: wzornictwo przemysłowe, ochrona znaków towarowych

12.00 - 12.20 Przerwa

12.20 - 13.10 Obrót własnością intelektualną: licencjonowanie i sprzedaż praw

13.10 - 13.50 Własność intelektualna w programie Horyzont 2020 - Grant Agreement

 

Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Wściubiak rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej.

 

ARCHIWUM (18.05.2017)

Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020

Szkolenie, prowadzone przez dr. Ernesta Podgórskiego, biegłego rewidenta, adresowane jest do osób zamierzających złożyć wniosek lub realizujących projekty H2020 a także do służb finansowo-księgowych i administracyjnych, które zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 9.10 Powitanie
9.10 - 11.00 Rodzaje kosztów uprawnionych oraz metody ich sprawozdawania w projektach. Kalkulacje dofinansowania oraz obowiązki konsorcjum wobec Komisji Europejskiej.
11.00 - 11.30 Przerwa
11.30 - 13.30 Wpływy do projektu, raporty okresowe, zaświadczenie audytora, audyt Komisji Europejskiej.
13.30 - 14.00 Dyskusja, pytania

ARCHIWUM (19.04.2017)

Indywidualne stypendia wyjazdowe - Działania Marie Skłodowska Curie Horyzont 2020

Szkolenie dedykowane jest dla osób z doktoratem lub z czteroletnim doświadczeniem badawczym na pełen etat liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra, chcących prowadzić badania w najlepszych ośrodkach badawczych świat (w tym w firmach). Czas trwania stypendium od 1-3 lat.

zobacz program

rejestracja
online

Program:
8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 10.30 Individual Fellowships IF Marie Skłodowskiej Curie – European Fellowships i Global Fellowships wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, struktura wniosku - Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy
10.30 – 11.00 Przerwa
11.00 – 12.30 Wskazówki stypendysty H2020 MSCA 
dr Helena Duffy, Marie Skłodowska-Curie Research Fellow, The Holocaust Research Institute, Royal Holloway, University of London
12.30 – 13.00 Struktura wniosku Individual Fellowships - Participant Portal

ARCHIWUM (07.04.2017)

Warsztaty: ABC Przygotowania wniosku do programu Horyzont 2020. Projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne.

Warsztaty przeznaczone są dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 10.00 Możliwości udziału w programie Horyzont 2020. Dokumentacja konkursowa i zasady uczestnictwa.
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

10.00 - 11.00
Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:
Część 1.Excellence - Naukowa i technologiczna doskonałość wniosku
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

11.00 - 11.30
Przerwa

11.30 - 14.30
Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:
Część 2.Impact - Wykorzystanie i upowszechnienie wyników
Część 3.Quality and efficiency of the implementation- Jakość i efektywność zarządzania projektem
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

14.30 - 15.00
Elektroniczny system składania wniosków
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN


ARCHIWUM (28.03.2017)

Warsztaty Twinning. Projekty Twinning – szansą na rozwój polskich jednostek badawczo-naukowych

Warsztaty Twinning, poświęcone konkursowi WIDESPREAD-05-2017, odbędą się 28.03.2017 r.

Projekty Twinning wzmacniają, w określonej dziedzinie badań, rozwijające się instytucje poprzez nawiązanie współpracy z co najmniej dwiema innymi instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Twinning to rodzaj współpracy sieciowej, rozwijanej w oparciu o przedstawioną strategię rozwoju

Podczas spotkania przedstawione zostaną szczegóły konkursu, zasady aplikowania oraz najlepsze praktyki przygotowania i realizacji projektów.

Nabór wniosków konkursowych od 11.05.2017 do 15.11.2017
Wartość projektu – do 1 miliona euro
Okres realizacji projektu – do 3 lat

zobacz program

rejestracja
online

PROGRAM:

9:30 Rejestracja uczestników

10:00 Wprowadzenie - program Horyzont 2020
Katarzyna Banyś, PWr, WCTT, RPK

10:30 Zasady przygotowania projektu Twinning - na co zwrócić uwagę w poszczególnych fragmentach wniosku
Patrycja Smoleńska, IPPT PAN, KPK

11:45 przerwa

12:15 Rola koordynatora i partnerów w projekcie - przykłady dobrych praktyk
Patrycja Smoleńska, IPPT PAN, KPK

12:45 Pytania i dyskusja

13:15 Aspekty formalno - prawne przygotowywania wniosku
Barbara Trammer, IPPT PAN, KPK

13:45 Aspekty finansowe przygotowania wniosku - podział kosztów i tworzenie tabeli budżetowej
Barbara Trammer, IPPT PAN, KPK

14:15 Pytania i konsultacje
ARCHIWUM (8.03.2017)

Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020

Warsztaty adresowane są do osób zamierzających złożyć wniosek lub realizujących projekty H2020 a także do służb finansowo-księgowych i administracyjnych, które zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 10.00 Rodzaje kosztów uprawnionych oraz metody ich sprawozdawania w projektach.
Kalkulacje dofinansowania, płatności oraz obowiązki konsorcjum wobec Komisji Europejskiej.

10.00 - 10.30 Przerwa

10.30 - 11.30 Raporty, wpływy do projektu, zaświadczenie audytora, audyt Komisji Europejskiej.

11.30 - 12.00 Wstęp do raportowania projektów w programie Horyzont 2020

12.00 Konsultacje indywidualne


Warsztaty poprowadzą eksperci Regionalnego Punktu Kontaktowego we Wrocławiu.

ARCHIWUM (28.02.2017)

Wymiana pracowników w projektach Horyzont 2020, Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020. Projekty RISE polegają na wymianie kadry naukowej, technicznej oraz kadry zarządzającej. Umożliwiają współpracę pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy partnerami z UE oraz z krajów trzecich.


zobacz program

rejestracja
online

Program:

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników
9.00 - 10.00 Działania Marii Skłodowska-Curie – RISE w Programie Horyzont 2020. Cele i ogólne zasady uczestnictwa w projektach RISE, ewaluacja projektów.
10:00-10:30 Przerwa
10:30-11:30 Przygotowanie formularzy administracyjnych i części merytorycznej wniosku, Participant portal, baza Cordis
11:30 - Konsultacje indywidualne     


ARCHIWUM (2.12.2016)

Jak napisać dobry wniosek i odnieść sukces w Programie Horyzont 2020 – I i II Faza Instrumentu MŚP

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostaną zasady aplikowania do I i II fazy Instrumentu dla MŚP.

zobacz program

rejestracja
online

 9.30 - 10.00 Rejestracja

10.00 - 10.30 Horyzont 2020 dla MŚP – szanse i wyzwania     
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

10.30 - 11.00 Instrument MŚP w pigułce
Piotr Chodkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

11.00 - 11.30 Oferta i wsparcie Sieci EEN – usługi KAM, coaching, mentoring, partner search. Instrument MŚP Faza III
dr Marcin Jabłoński, EEN, WCTT, Politechnika Wrocławska

Wsparcie przedsiębiorców w ramach European IPR Helpdesk
dr Agnieszka Turyńska,
EEN, WCTT, Politechnika Wrocławska

11.30 - 12.00 Sesja pytań i odpowiedzi

12.00 - 12.30 Przerwa

12.30 - 14.00 Dobre praktyki we wnioskach do Instrumentu MŚP
Anna Nikodym-Bilska, ewaluatorka projektów

ARCHIWUM (28.11.2016)

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z doktoratem, zainteresowanych badaniami o wysokim stopniu ryzyka, prowadzącymi do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedz. Granty ERC wspierają twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne.

zobacz program

rejestracja
online

Program:
10.15 - 10.45 Rejestracja uczestników
10.45 - 12.00 Rodzaje grantów ERC wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, struktura wniosku, Magdalena Chomicka, Krajowy Punkt Kontaktowy
12.00 - 12.30 Uwagi oceniającego wnioski ERC
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
12.30 - 13.00 Przerwa
13.00 - 14.30 Wskazówki stypendysty grantu ERC, prof. dr hab. Magdalena Król Katedra Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW


ARCHIWUM (23.11.2016)

Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania stypendiów dla doktorantów i doświadczonych naukowców

Zapraszamy osoby u progu kariery naukowej, doświadczonych naukowców, a także wszystkich innych zainteresowanych realizacją międzynarodowych stypendiów badawczych.

zobacz program

rejestracja
online

9.30 - 10.00 Rejestracja

10.00 - 10.10 Powitanie

10.10 - 11.20 Oferta Akcji Marie Skłodowskiej-Curie – kto, kiedy i jak może złożyć wniosek  
                     Adam Głuszuk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

11.20 - 12.00 Oferta Joint Research Centre: struktura JRC, formy współpracy
                      (stypendia, staże, szkolenia), omówienie zasad aplikowania
                      Adam Głuszuk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

12.00 - 12.30 Przerwa

12.30 - 14.30 Jak przedstawić swój dorobek naukowy w aplikacji o stypendium naukowe
                      Małgorzata Pastuszka, Biuro Karier, Politechnika Wrocławska

ARCHIWUM (17.11.2016)

Innowacyjne sieci szkoleniowe - ITN Marie Skłodowska-Curie program Horyzont 2020

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób zainteresowanych utworzeniem innowacyjnych sieci szkoleniowych, których celem  jest wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców. Są to 4 letnie projekty sieciowe, w ramach których początkujący naukowcy realizują indywidualne projekty badawcze od 3-36 miesięcy oraz uczestniczą w szkoleniach poszerzających ich dotychczasowe umiejętności. 


zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 10.30 Innovative Training Networks Marie Skłodowskiej Curie – ETN, EID, EJD wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, terminy konkursów, Participant Portal, formularze 
Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy
10.30 – 11.00 Przerwa
11.00 – 12.00 Praktyczne uwagi przy pisaniu wniosków okiem eksperta oceniającego
dr hab. inż. Paweł Kabacik, Politechnika Wrocławska


ARCHIWUM (18.10.2016)

Jak przygotować raport w programie Horyzont 2020

Szkolenie, prowadzone przez Panią Katarzynę Markiewicz-Śliwę, kierownika Biura Obsługi Projektów Europejskich Politechniki Śląskiej, adresowane jest do osób przygotowujących raporty w programie Horyzont 2020 lub realizujących projekty H2020 a także do służb finansowo-księgowych i administracyjnych, które zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.45 Proces raportowania projektów w programie H2020
10:45 - 11:30 Rodzaje kosztów projektu w ramach programu H2020 z punktu widzenia opracowania raportów część I
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 13:00 Rodzaje kosztów projektu w ramach programu H2020 z punktu widzenia opracowania raportów część II
13:00 - 13:30 Płynność finansowa projektów, kontrole i audyty, Premia na Horyzoncie

ARCHIWUM (06.06.2016)

Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020

!!! REJESTRACJA ZAKOŃCZONA !!!

Szkolenie, prowadzone przez dr. Ernesta Podgórskiego, biegłego rewidenta, adresowane jest do osób zamierzających złożyć wniosek lub realizujących projekty H2020 a także do służb finansowo-księgowych i administracyjnych, które zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

Program:

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 9.10 Powitanie

9.10 - 11.00 Rodzaje kosztów uprawnionych oraz metody ich sprawozdawania w projektach. Kalkulacje dofinansowania oraz obowiązki konsorcjum wobec Komisji Europejskiej.

11.00 - 11.30 Przerwa

11.30 - 13.30 Wpływy do projektu, raporty okresowe, zaświadczenie audytora, audyt Komisji Europejskiej.

13.30 - 14.00 Dyskusja, pytania

Szkolenie poprowadzi dr Ernest Podgórski, biegły rewident, Saldo-Kredyt Sp. z o.o.

 

ARCHIWUM (29.04.2016)

Zarządzanie ryzykiem w projektach badawczych

Szkolenie adresowane jest do osób zamierzających składać wniosek w programie Horyzont 2020 oraz zatrudnionych przy realizacji międzynarodowych projektów badawczych, którzy są zainteresowani pozyskaniem wiedzy na temat zarządzania ryzykiem w projektach badawczym, w tym przygotowywaniem analizy ryzyka w projekcie.


zobacz program

rejestracja
online

Program:
8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 - 9.10 Przywitanie uczestników
9.10 - 10.40 Zarządzanie ryzykiem – podstawowe informacje i definicje. Proces zarządzania ryzykiem. Zagrożenia dla projektu - identyfikacja czynników ryzyka
10.40 - 11.00 Przerwa
11.00 - 12.30 Klasyfikacja i kwantyfikacja ryzyka. Reagowanie na ryzyko. Ryzyko w Twoim projekcie

Warsztaty poprowadzi
dr inż. Ryszard Bielski, wykładowca Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 

ARCHIWUM (26.04.2016)

Indywidualne stypendia wyjazdowe - Działania Maria Skłodowska Curie

Warsztaty przeznaczone są dla doświadczonych naukowców zainteresowanych stypendium indywidualnym Marie Skłodowskiej Curie.
Doświadczony naukowiec - posiada stopień doktora lub czteroletnie doświadczenie badawcze liczone od momentu uzyskania tytułu magistra. 

zobacz program

rejestracja
online

Program:

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 11.00 Individual Fellowships IF Marie Skłodowskiej Curie – European Fellowships i Global Fellowships wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, struktura wniosku
Elzbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy 
11.00 – 11.30 Przerwa
11.30 – 13.00 Wskazówki stypendysty H2020 MSCA - dr inż. Joanna Harasym, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
13.00 – 13.30 Jak złożyć wniosek? Participant Portal 

ARCHIWUM (13.04.2016)

Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski w programie Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających zostać ekspertami oceniającymi wnioski projektowe w programie Horyzont 2020. Zachęcamy do udziału osoby mające wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze posługujące się językiem angielskim. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy, specjaliści od innowacji.

zobacz program

rejestracja
online

Program:
8.00 – 8.30 Rejestracja uczestników.
8.30 - 9.00 Program Horyzont 2020.
9.00 – 10.00 Jak zostać ekspertem oceniającym w programie Horyzont 2020?
10.00 – 10.30 Przerwa
10.30 – 12.00 Jak wygląda ocena wniosków programu Horyzont 2020?

Szkolenie poprowadzi dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE z Katedry Inżynierii Bioprocesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – ekspert oceniający wnioski w 7. Programie ramowym oraz programie Horyzont 2020

ARCHIWUM (08.03.2016)

Jak napisać dobry wniosek do programu Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020, w ramach obszaru Wyzwań Społecznych, np. w priorytecie Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 9.10 Powitanie

9.10 - 10.00 Dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów i typy konkursów, kryteria formalne oceny wniosków
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

10.00 - 11.30 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:
1.Excellence - Naukowa i technologiczna doskonałość wniosku
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN    

11.30 - 12.00 Przerwa

12.00 - 14.00 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:
2.Impact - Wykorzystanie i upowszechnienie wyników
3.Implementation- Jakość i efektywność zarządzania projektem
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

14.00 - 14.15 Elektroniczny system składania wniosków
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

14.15 - 14.30 Konsultacje osobiste


ARCHIWUM (23.02.2016)

Wymiana pracowników w projektach Horyzont 2020, Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020. Projekty RISE polegają na wymianie kadry naukowej, technicznej oraz kadry zarządzającej. Umożliwiają współpracę pomiędzy instytucjami z różnych sektorów oraz pomiędzy partnerami z UE oraz z krajów trzecich.


zobacz program

rejestracja
online

Program:
8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 - 9:10 Powitanie uczestników
9.10 - 10.00 Działania Marii Skłodowskiej Curie w Programie Horyzont 2020. Cele i ogólne zasady uczestnictwa w projektach RISE, ewaluacja projektów.
10.00- 10.30 Participant portal, baza Cordis
10:30-11:00 Przerwa
11:00-12:30 Przygotowanie formularzy administracyjnych i części merytorycznej wniosku     

ARCHIWUM (18.02.2016)

Prawa własności intelektualnej i informacja patentowa jako źródło stanu techniki w projektach badawczych

Szkolenie przeznaczone jest, przede wszystkim, dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 9.10 Powitanie

9.10 - 10.40 Część teoretyczna

                     Zagadnienia własności intelektualnej.                   

                     Gdzie znaleźć informacje o stanie techniki.          

                      Własność intelektualna w programach ramowych UE.

10.40 - 11.00 Przerwa

11.00 - 12.15 Część praktyczna

Strona Internetowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej – baza wiedzy o innowacjach

12.15 - 12.40 Przerwa

12.40 - 13.40 Część praktyczna (c.d.)

                        Bazy danych UP RP

                        Esp@cenet – jak szukać i znaleźć


Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Wściubiak rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej.

ARCHIWUM (26.11.2015)

Innowacyjne sieci szkoleniowe - ITN Marie Skłodowskiej Curie program Horyzont 2020

Szkolenie dedykowane jest dla osób z instytucji chcących utworzyć innowacyjne sieci szkoleniowe oraz początkujących naukowców zainteresowanych wyjazdem szkoleniowo-badawczym.

zobacz program

rejestracja
online

Program:
8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 10.30 Innovative Training Networks Marie Skłodowskiej Curie – ETN, EID, EJD wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, terminy konkursów, Participant Portal, Euraxess
10.30 – 11.00 Przerwa
11.00 – 12.00 Struktura wniosku – formularze administracyjne, część merytoryczna
12.00 - 13.00 Praktyczne uwagi przy pisaniu wniosków, prof. nadzw. dr hab. inż. Robert Iskander
13.00 - Konsultacje indywidualneARCHIWUM (15.10.2015)

Szkolenie: Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020

Szkolenie, prowadzone przez dr. Ernesta Podgórskiego, biegłego rewidenta, adresowane jest do osób zamierzających złożyć wniosek lub realizujących projekty H2020 a także do służb finansowo-księgowych i administracyjnych, które zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 9.10 Powitanie

9.10 - 11.00 Rodzaje kosztów uprawnionych oraz metody ich sprawozdawania w projektach.
Kalkulacje dofinansowania oraz obowiązki konsorcjum wobec Komisji Europejskiej.

11.00 - 11.30 Przerwa

11.30 - 13.30 Wpływy do projektu, raporty okresowe, zaświadczenie audytora, audyt Komisji Europejskiej.

13.30 - 14.00 Dyskusja, pytania

Szkolenie poprowadzi dr Ernest Podgórski, biegły rewident, Saldo Kredyt Sp. z o.o.

ARCHIWUM (8.10.2015)

Szkolenie: Jak napisać dobry wniosek do obszaru Zdrowie, zmiany demograficzne i zadowolenie społeczne - program Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020, w ramach obszaru Wyzwań Społecznych, np. w priorytecie Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00        Rejestracja 
 
9.00 - 9.05         Powitanie
 
9.05 - 9.15         Możliwości  udziału w programie Horyzont 2020 - informacje ogólne
                          
9.15 - 10.45       Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:   
                          1.Excellence - Naukowa i technologiczna doskonałość wniosku
                      
10.45 - 11.15     Przerwa
 
11.15 - 13.15    Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:   
                           2.Impact - Wykorzystanie i upowszechnienie wyników
                            3.Implementation- Jakość i efektywność zarządzania projektem
          
13.15 - 13.30    Elektroniczny system składania wniosków
                         
13.30 - 13.45     Podsumowanie
 

Szkolenie poprowadzi Joanna Niedziałek, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, IPPT PAN

 

 

ARCHIWUM (07.10.2015)

Warsztaty: Jak z sukcesem złożyć wniosek do programu Horyzont 2020

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby zamierzające złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 9.45
Wymogi formalne udziału w programie Horyzont 2020 - dokumentacja konkursowa, rodzaje projektów, kryteria oceny wniosków
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

9.45 - 11.30
Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:  
1.Excellence - Naukowa i technologiczna doskonałość wniosku
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN     

11.30 - 12.00 Przerwa

12.00 - 14.00 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:  
2.Impact - Wykorzystanie i upowszechnienie wyników
3.Implementation- Jakość i efektywność zarządzania projektem
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

14.00 - 14.15 Elektroniczny system składania wniosków
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN

14.15 - 14.30 Podsumowanie

ARCHIWUM (11.06.2015)

Szkolenie: Finanse w programie Horyzont 2020

Szkolenie adresowane jest do osób zamierzających złożyć wniosek lub realizujących projekty H2020 a także do służb finansowo-księgowych i administracyjnych, które zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w programie Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

09.00 - 09.30 Warunki uczestnictwa, realizacja projektów, umowy występujące w projektach H2020

09.30 - 11.00 Tworzenie budżetu i rozliczanie projektu w H2020 część I

11.00 - 11.30 Przerwa  

11.30 - 13.00 Tworzenie budżetu i rozliczanie projektu w H2020 część II

13.00 Konsultacje

Warsztaty poprowadzą Katarzyna Banyś oraz Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, WCTT, Politechnika Wrocławska

ARCHIWUM (21.05.2015)

Warsztaty pisania wniosków - Individual Fellowships IF Marie Skłodowskiej Curie

Warsztaty przeznaczone są dla doświadczonych naukowców zainteresowanych stypendium indywidualnym Marie Skłodowskiej Curie (osób posiadających stopień doktora lub czteroletni staż badawczy po uzyskaniu tytułu magistra). 

zobacz program

rejestracja
online

Program:
8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 11.00 Individual Fellowships IF Marie Skłodowskiej Curie – European Fellowships i Global Fellowships  wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, struktura wniosku
Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy
11.00 – 11.30 Przerwa
11.30 – 12.00 Jak złożyć wniosek? Participant Portal
Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy
12.00 – 13.30 Wskazówki stypendysty H2020 MSCA Global Fellowships: jak skutecznie pisać wniosek o grant MSCA? dr inż. Marcin Poręba, Politechnika Wrocławska
13.30 - Konsultacje indywidualne


ARCHIWUM (07.05.2015)

Instrument dla MŚP. Program Horyzont 2020

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Podczas spotkania szczegółowo zostaną omówione zasady aplikowania do I i II fazy Instrumentu dla MŚP. Po szkoleniu przewidziane są konsultacje indywidualne wniosków projektowych.

zobacz program

rejestracja
online

Program:


8.30 - 9.00    Rejestracja

9.00 - 9.10     Powitanie

9.10 - 9.30    Możliwości udziału przedsiębiorstw w programie Horyzont 2020
                 
9.30 - 11.00    Szczegółowe omówienie fazy I Instrumentu dla MŚP
(struktura wniosku, dofinansowanie, wymogi formalne, kryteria oceny)

11.00 - 11.20    Przerwa

11.20 - 12.30    Zasady aplikowania o grant w II fazie Instrumentu dla MŚP

12.30 - 12.45   Usługi towarzyszące SME Instrument - Coaching i mentoring
                        dr Marcin Jabłoński, WCTT

12.45 - 13.15    Dyskusja i pytania

13.15 - 14.00    Indywidualne konsultacje wniosków projektowych


Szkolenie poprowadzi pani Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE


ARCHIWUM (24.04.2015)

Oferty stypendialne - L"Oreal Polska, DAAD, JRC

Podczas szkolenia będzie się można dowiedzieć jak z sukcesem aplikować o stypendium L’Oréal oraz DAAD a także przedstawiony zostanie program Joint Research Centre (JRC) – struktura, formy współpracy (praca, staże, szkolenia).

zobacz program

rejestracja
online

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników 
9:00 - 9:10 Powitanie uczestników
9.10 - 10.00 Oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE:
prezentacja Joint Research Centre – najważniejsze cechy, struktura JRC, formy współpracy (praca, staże, szkolenia),
poruszanie się po stronach DG JRC i poszczególnych instytutów oraz wyszukiwanie otwartych konkursów,
omówienie zasad aplikowania na przykładzie ogłoszonego konkursu
Adam Głuszuk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
10:00-11:00 Stypendia DAAD Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
Dr. Katrin Ankenbrand, DAAD-Hochschullektorin, Instytut Filologii Germańskiej,Uniwersytet Wrocławski
11:00-11:30 Przerwa
11:30-12:30 Stypendium L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki
Agata Főrster, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej  L’Oréal Polska
12:30-13:00 Stypendium indywidualne IF w ramach Akcji Marie Skłodowskiej-Curie
Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych UE
13:00-13:30 Konsultacje indywidualne

ARCHIWUM (13.04.2015)

Umowa konsorcjum projektu w ramach programu Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020.

zobacz program

rejestracja
online

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:10 Powitanie uczestników
10.10 - 11.40 Przygotowanie umowy konsorcjum dla projektów programu Horyzont 2020 według modelu DESCA
11:40 - 12:00  Przerwa
12:00-13:30 Przygotowanie umowy konsorcjum dla projektów programu Horyzont 2020 według modelu DESCA    13:30 Dyskusja

Szkolenie poprowadzi Pani Anna Ober Kierownik Biura Obsługi Projektów Strukturalnych, Politechnika Śląska

ARCHIWUM (27.02.2015)

Warsztaty pisania wniosków - Marie Skłodowskiej Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Warsztaty przeznaczone są dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020, w ramach Działań Marie Skłodowskiej Curie - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

zobacz program

rejestracja
online

8:30 - 9:00      Rejestracja uczestników 
9:00 - 9:10      Powitanie uczestników
9.10-10.00      Działania Marii Skłodowskiej Curie w Programie Horyzont 2020. Cele i ogólne zasady uczestnictwa w projektach RISE, ewaluacja projektów. 
Bogna Hryniszyn, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
10:00-10:30    Participant portal, baza Cordis 
                       Elżbieta Olejnik, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
10:30-10:45    Przerwa
10:45-11:45    Przygotowanie formularzy administracyjnych i części merytorycznej wniosku część I
Bogna Hryniszyn, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (część I)
11:45 - 12:15   Przerwa
12:15-13:15     Przygotowanie formularzy administracyjnych i części merytorycznej wniosku - część II
Bogna Hryniszyn, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE () 
13:15 Dyskusja


ARCHIWUM (26.02.2015)

Mobilni naukowcy. Działania Marie Skłodowskiej Curie. Euraxess

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działaniami Marie Skłodowskiej Curie w programie H2020.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00    Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30 Działania Marie Skłodowskiej Curie - Horyzont 2020 – typy projektów, adresaci konkursów, warunki uczestnictwa, dofinasowanie, struktura wniosków. Euraxess.
Elżbieta Olejnik, Politechnika Wrocławska, WCTT, Regionalny Punkt Kontaktowy

10.30 – 11.00 Przerwa

11.00 - 12.00 Wskazówki eksperta KE oceniającego wnioski programów ramowych

dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Uniwersytet Ekonomiczny

 

ARCHIWUM (13.02.2015)

Jak napisać dobry wniosek do programu Horyzont 2020

Rejestracja zakończona, brak wolnych miejsc

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020, w ramach obszaru Wyzwań Społecznych (np. w priorytecie Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan).

zobacz program

rejestracja
online

Program:

8.30 - 9.00 Rejestracja
 
9.00 - 9.10 Powitanie
 
9.10 - 9.30 Możliwości  udziału w programie Horyzont 2020 - informacje ogólne
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
  
9.30 - 10.00 Dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów, kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
 
10.00 - 11.30 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:   
                      1.Excellence - Naukowa i technologiczna doskonałość wniosku
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN     
 
11.30 - 12.00 Przerwa
 
12.00 - 14.00 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:   
                       2.Impact - Wykorzystanie i upowszechnienie wyników
                       3.Implementation- Jakość i efektywność zarządzania projektem
Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN
 
14.00 - 14.15 Elektroniczny system składania wniosków
                     Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN
 
14.15 - 14.30 Konsultacje osobiste

ARCHIWUM (13.01.2015)

Zasady finansowania i realizacji projektów - Horyzont 2020

Rejestracja zakończona, brak wolnych miejsc.

zobacz program

rejestracja
online


Rejestracja na szkolenie zakończona, brak wolnych miejsc.


PROGRAM

08.30-09.00 Rejestracja

09.00-09.15 Powitanie

09.15-10.30 Zasady uczestnictwa w projektach
                    Modelowa umowa grantowa z Komisja Europejską   
                    Rola koordynatora
                    Procedury związane z systemem elektronicznej obsługi grantów
                    Umowa konsorcjum

10.30 -10.45 Przerwa

10.45-12.00 Formy wykazywania kosztów
                    Kryteria kwalifikowalności kosztów
                    Kategorie kosztów, kalkulacja budżetu

12.00-12.30 Przerwa

12.30-13.45 Sposoby i stawki dofinansowania projektów
                    Płatności
                    Raportowanie i audyty

13.45-14.15 Dyskusja i pytania
ARCHIWUM (8.01.2015)

Wszystko o konkursie Twinning - program Horyzont 2020

Twinning opiera się na wzmocnieniu określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi. Projekty Twinning będą realizowane jako tzw. akcje koordynacyjne i wspierające (100% finansowania), nie są więc projektami badawczymi.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Snarska-Świderska, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

zobacz program

rejestracja
online

10.00 - 10:30    Rejestracja

10.30 - 10.40     Powitanie

10.40 - 11.30    Omówienie założeń konkursu Twinning               

11.30 - 12.00    Strategia jednostki naukowej aplikującej do konkursu

12.00 - 12.30     Przerwa

12.30 - 14.30    Omówienie wniosku projektowego oraz budżetu

14.30 - 15.00    Dyskusja i pytania


ARCHIWUM (4.11.2014)

Konferencja: Horyzont 2020 - nauka, współpraca, innowacje.

Rejestracja zakończona

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także ewaluatorzy wniosków oraz realizatorzy projektów dyskutować będą o skuteczności zdobywania finansowania na badania w programie Horyzont 2020. Konferencja poświęcona będzie możliwościom udziału w programie Horyzont 2020 a także wsparciu MNiSW dla polskich uczestników projektów. Podczas konferencji przedstawiona zostanie także struktura programu, zasady uczestnictwa oraz wyniki pierwszych konkursów programu H2020.

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 9.10  Powitanie
prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

9.10 - 9.45 Program Horyzont 2020 – struktura programu, zasady uczestnictwa, budżet, wyniki po pierwszych konkursach
dr Piotr Kwieciński, Komisja Europejska, Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

9.45 - 10.30 Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów w programie Horyzont 2020 -
Mateusz Gaczyński, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW
 - Pakt dla Horyzontu 2020 - oczekiwania MNiSW wobec przystępujących instytucji
 - Granty na Granty
 - Dofinansowanie do wynagrodzeń
 - Propozycja zmiany oceny parametrycznej jednostek naukowych

10.30 - 10.45 Działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

10.45 - 11.15  Przerwa

11.15 - 12.15 Jak zdobyć doświadczenie – jako ekspert, członek konsorcjum, koordynator. 
prof. dr hab. med. Przemysław Kardas, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – ekspert oceniający w programie Horyzont 2020
  
12.15 - 12.45  Wskazówki  na temat skutecznego aplikowania o środki finansowe w programie H2020
Agnieszka Bicz, Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne Optel Sp. z o.o.

12.45 - 13.45 Zwiększenie udziału Polski w programie Horyzont 2020 - dyskusja panelowa
Moderator panelu: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska
Uczestnicy panelu:
dr Piotr Kwieciński, Komisja Europejska
przedstawiciel MNiSW
Sebastian Serwiak, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
prof. dr hab. med. Przemysław Kardas, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Agnieszka Bicz, Przedsiębiorstwo Badawczo Rozwojowe Optel Sp. z o.o.
dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka, Uniwersytet Wrocławski


13.45 - 14.45 Obiad

ARCHIWUM (24.10.2014)

Dzień Informacyjny: Infrastruktury badawcze w Horyzoncie 2020

Infrastruktura badawcza to różnego typu laboratoria, obserwatoria, banki danych, specjalistyczne archiwa, biblioteki lub zbiory, statki i samoloty badawcze, a także infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura). Budowa i działanie infrastruktur to przedsięwzięcia kosztowne, a prace nad ich powstaniem wymagają szerokiej wiedzy specjalistycznej. Dlatego też granty Horyzontu 2020 służyć mają rozwojowi i jak najlepszemu wykorzystaniu infrastruktur badawczych w Europie, m.in. budowie nowych infrastruktur o ogólnoeuropejskim znaczeniu, służących wszystkim dziedzinom nauki i techniki

zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9:00 Rejestracja 

9.00 - 9.10 Powitanie uczestników prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński - Prorektor ds. Badań Naukowych
i Współpracy z Gospodarką

9.10 – 9.30 Zasady uczestnictwa w projektach programu Horyzont 2020

9.30 – 10.00 Projektowanie infrastruktur

10.00 -10.30 Budowa nowych infrastruktur – Mapa drogowa ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures)

10.30 – 11.00 Przerwa

11.00 - 11.30 Działania integracyjne; bezpłatne korzystanie z europejskich infrastruktur

11.30 – 12.00 Infrastruktura informatyczna

12.00 – 12.30 Wsparcie dla innowacji, zasobów ludzkich, kształtowania polityki i współpracy międzynarodowej

12.30 Dyskusja i pytania

ARCHIWUM (26.09.2014)

Szkolenie: Horyzont 2020 dla MŚP

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości udziału małych i średnich przedsiębiorstw w programie Horyzont 2020 (szczegółowo aplikowanie do I i II fazy Instrumentu dla MŚP) 


zobacz program

rejestracja
online

8.30 - 9:00 Rejestracja
9.00 - 9.10 Powitanie
9.10 - 9.30 Program Horyzont 2020 – struktura programu, zasady uczestnictwa 
Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, WCTT, RPK
9.30 - 11.00 Możliwości udziału w programie Horyzont 2020 dla firm 
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
11.00 - 11.30 Przerwa
11.30 - 12.30 Szczegółowe omówienie fazy I Instrumentu dla MŚP
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
12.30 - 13.00 Zasady aplikowania o grant w II fazie Instrumentu dla MŚP
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
13.00 - 14.00 Dyskusja i pytania

ARCHIWUM (12.09.2014)

Szkolenie: Jak napisać dobry wniosek do obszaru Zdrowie, zmiany demograficzne i zadowolenie społeczne - program Horyzont 2020

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy do programu Horyzont 2020, zwłaszcza w obszarze: Zdrowie, zmiany demograficzne i zadowolenie społeczne.

zobacz program

rejestracja
online

0 - 9.00 Rejestracja

9.00 - 9.10 Powitanie

9.00 - 9.20 Możliwości  udziału w programie Horyzont 2020 - informacje ogólne

9.20 - 10.00 Dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów, kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe

10.00 - 11.30 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:  
             1.Excellence - Naukowa i technologiczna doskonałość wniosku      

11.30 - 12.00 Przerwa

12.00 - 14.00 Elementy dobrego wniosku z ćwiczeniami:  
              2.Impact - Wykorzystanie i upowszechnienie wyników
              3.Implementation- Jakość i efektywność zarządzania projektem

14.00 - 14.15 Elektroniczny system składania wniosków

14.15 - 14.30 Podsumowanie


Data szkolenia Nazwa wydarzenia Opis Szczegóły

ARCHIWUM (11.06.2014)

Szkolenie: Jak napisać dobry wniosek do programu Horyzont 2020

Rejestracja zakończona. Brak wolnych miejsc!

link

ARCHIWUM (12.06.2014)

Szkolenie: Horyzont 2020 - wskazówki ekspertów oraz realizatorów projektów

Podczas szkolenia eksperci KE oceniający wnioski oraz realizatorzy projektów ramowych podzielą się swoim doświadczeniem. Ponadto zaprezentowana zostanie struktura programu Horyzont 2020, warunki uczestnictwa.

link

ARCHIWUM (20.05.2014)

Warsztaty: Participant Portal - nowe funkcje i możliwości

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną funkcjonalności portalu Participant Portal oraz inne strony zawierające informacje o programie Horyzont 2020

link

ARCHIWUM (22.05.2014)

Szkolenie: Aspekty finansowe w programie Horyzont 2020

Szkolenie poprowadzi dr Ernest Podgórski, biegły rewident, Saldo-Kredyt Sp. z o.o.

link

ARCHIWUM (8.05.2014)

Warsztaty: Participant Portal - nowe funkcje i możliwości

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną funkcjonalności portalu Participant Portal oraz inne strony zawierające informacje o programie Horyzont 2020

link

ARCHIWUM (25.04.20014)

Szkolenie: Umowy jako narzędzie zabezpieczania praw własności intelektualnej w projektach badawczych programu Horyzont 2020

Szkolenie poprowadzi rzecznik patentowy pan Łukasz Wściubiak, Politechnika Krakowska

link

ARCHIWUM (15.04.2014)

Warsztaty pisania indywidualnych wniosków - Individual Fellowships IF Marie Skłodowskiej Curie

Podczas warsztatów omówione zostaną European Fellowships i Global Fellowships wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, struktura wniosku – formularze administracyjne, część merytoryczna

link

ARCHIWUM (21.03.2014)

Szkolenie: Horyzont 2020 dla MŚP

Podczas spotkania omówione zostaną zasady uczestnictwa, cele, struktura programu Horyzont 2020 oraz możliwości udziału i finansowania MŚP

link

ARCHIWUM (12.02.2014)

Dzień Informacyjny: Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC - finansowanie badań pionierskich

Cechy programu ERC, rodzaje grantów, zasady uczestnictwa, kryteria oceny wniosków, dokumentacja konkursowa, terminy konkursów. Prowadzący Wiesław Studencki KPK

link

ARCHIWUM (18.03.2014)

EURAXESS ROADSHOW WROCŁAW

Warsztaty pisania CV, finansowania badań naukowych. Oferty pracy dla naukowców, Europejska Karta Naukowca oraz impreza plenerowa.

link

ARCHIWUM (3.03.2014)

Dzień Informacyjny: Stypendia badawcze dla naukowców

Podczas spotkania omówione zostaną działania Marie Skłodowskiej Curie ze szczególnym uwzględnieniem stypendium Individual Fellowships, oferta portalu EURAXESS, stypendia L"oreal Polska

link

ARCHIWUM (12.02.2014)

Warsztaty: Przygotowanie wniosku - granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC

Warsztaty poprowadzi Pan Wiesław Studencki z KPK. Zapraszamy osoby posiadające staż naukowy od 2 do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora, pracujące nad złożeniem wniosku ERC.

link

ARCHIWUM (5.02.2014)

Szkolenie: Horyzont 2020 - nowe konkursy na projekty badawcze związane z tematyką bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone będzie tematyce konkursów na projekty badawcze w obszarze bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej programu H2020.

link

ARCHIWUM (18.12.2013)

Szkolenie: Nowe konkursy w programie Horyzont 2020

Struktura programu Horyzont 2020, zasady uczestnictwa, dokumentacja konkursowa, Participant Portal, informacja o otwartych konkursach, Akcje Marie Skłodowskiej-Curie i inne programy wspierające rozwój kariery naukowej.

link

ARCHIWUM (05.12.2013)

Dzień Informacyjny: Patrz w przyszłość Horyzont 2020

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych udziałem w programie Horyzont 2020. Szkolenie poprowadzą eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Anna Wiśniewska oraz Grażyna Omarska

link

ARCHIWUM (4.12.2013)

Szkolenie: Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego

Szkolenie adresowane jest do służb finansowych uczelni oraz realizatorów projektów PEOPLE, a także wszystkich, którzy zamierzają w przyszłości składać wnioski w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie

link

ARCHIWUM (27.11.2013)

Szkolenie: Skuteczna komunikacja kluczem do rozwoju kariery naukowej

Rejestracja na szkolenie zakończona - brak wolnych miejsc!

link

ARCHIWUM (28.10.2013)

Szkolenie: Zbadaj innowacyjność swojego pomysłu! Informacja patentowa jako źródło stanu techniki w projektach badawczych

Szkolenie poprowadzi rzecznik patentowy Łukasz Wściubiak, RPK, CTT Kraków

link

ARCHIWUM (25.10.2013)

Szkolenie: Rozliczenie finansowe w 7PR - spotkanie z biegłym rewidentem

Szkolenie adresowane jest do osób realizujących projekty oraz służb finansowo-księgowych i administracyjnych, które zajmują się zarządzaniem i rozliczaniem projektów w 7. Programie Ramowym. Szkolenie poprowadzi dr Ernest Podgórski, Saldo-Kredyt Sp. z o.o.

link

Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK