Zamknij menu
Szkolenie: ABC przygotowania wniosku do programu Horyzont 2020
Zapraszamy 5 lutego 2020 roku

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających złożyć wniosek projektowy (badawczo-innowacyjny, innowacyjny lub wspierający) do programu Horyzont 2020.
Podczas szkolenia omówione zostaną możliwości udziału w ostatnich konkursach programu Horyzont 2020 oraz, szczegółowo, przedstawione zostaną dokumenty aplikacyjne tj. formularz administracyjny A oraz  część merytoryczna wniosku B.

Projekty badawczo-innowacyjne, innowacyjne oraz wspierające to typy projektów występujących w większości konkursów H2020, w obszarach:
- Information and communication technologies (ICT);
- Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, biotechnology;
- Space;
- Health, demographic change and well-being;
- Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy;
- Secure, clean and efficient energy;
- Smart, green and integrated transport;
- Climate action, environment, resource efficiency and raw materials;
- Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies;
- Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens;
- Science with and for Society;
- Euratom.

Program:

8:30 - 9:00 Rejestracja

9:00 - 9:30 Funding & tender opportunities - nowy portal oraz część administracyjna wniosku w H2020
                    Katarzyna Banyś, Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, RPK

9:30 - 10:45 Elementy dobrego wniosku cześć merytoryczna: Excellence – Doskonałość naukowa;
                      Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN   

10:45 - 11:00 przerwa

11:00 - 12:30 Elementy dobrego wniosku część merytoryczna: Impact – Oddziaływanie oraz wykorzystanie
                         i upowszechnienie wyników projektu;
                        Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN   

12:30 - 12:50 przerwa

12:50 - 14:00 Elementy dobrego wniosku część merytoryczna: Implementation – Jakość i skuteczność
                        zarządzania projektem;
                        Joanna Niedziałek, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN 


Rejestracja na szkolenie odbywa się elektronicznie

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK