Zamknij menu
Szkolenie: HR Excellence in Research - wyróżnienie Unii Europejskiej. Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy. Ocena poziomu trudności na każdym z etapów.
17.10.2019

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych ubieganiem się dla swojej instytucji o nadanie prestiżowego logo HR Excellence in Research oraz do przedstawicieli podmiotów dążących do utrzymania wyróżnienia. 
Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.
Instytucje, które starają się o uzyskanie znaku HR powinny wiedzieć, że jest to ciągły proces, który wiąże się z regularną oceną postępów we wdrażaniu i przestrzeganiu zasad Karty i Kodeksu dokonywaną przez zagranicznych ekspertów wyznaczanych przez KE. 
Wyniki oceny ekspertów decydują o tym, czy instytucja utrzyma wyróżnienie HR.

Program:

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 12.00 Część teoretyczna:
Aspekty formalno-prawne obowiązujące przy ubieganiu się o logo HR Excellence in Research  
Aplikujemy i raportujemy – jak to zrobić, żeby nie trzeba było powtarzać? 
Do’s and don’ts czyli dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy
12.00 – 12.30 Przerwa
12.30 – 14.30 Część praktyczna:
Co jest najtrudniejsze do zrealizowania – praca zespołowa z użyciem kart
Praca w grupach:
Aplikanci – dobry plan działania na podstawie wyników ankietowych
Posiadacze wyróżnienia HR – ponowna analiza potrzeb metodą grup focusowych

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK