Zamknij menu
Umiędzynarodowienie szkół doktorskich - trwa nabór do programu STER
NAWA zaprasza polskie podmioty prowadzące szkoły doktorskie do składania wniosków w programie STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich. Nabór jest otwarty do 31 lipca 2020 r.

W ramach programu wnioskodawcy będą mogli uzyskać finansowanie na działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, wypłatę stypendiów dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree, wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy, realizujących kształcenie w szkole doktorskiej, rozwijanie współpracy międzynarodowej szkół doktorskich oraz merytoryczne zarządzanie projektem.

Celem głównym programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich w zakresie:

  • doskonalenia jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych,
  • zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry,
  • wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich,
  • pozyskania doktorantów oraz promotorów z zagranicy,
  • realizacji projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

Projekt może otrzymać dofinansowanie z NAWA maksymalnie 2 mln zł. Wkład własny wnioskodawcy: co najmniej 10% kwoty wnioskowanej w NAWA.

Z wnioskami o udział w programie mogą występować podmioty, które prowadzą szkoły doktorskie.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie NAWA.

Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK