Zamknij menu
Wkrótce rusza nabór w konkursie Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence
Start 1 kwietnia 2019 r.

Ogłoszony przez NCBR konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020). Nabór wniosków ruszy 1 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronie NCBiR