Zamknij menu
Wpływ epidemii i zagrożenia COVID-19 na realizację projektów w programie Horyzont 2020
platforma European Research Area (ERA) corona platform

Zachęcamy do odwiedzenia platformy European Research Area (ERA) corona platform, która jest punktem kompleksowych informacji na temat możliwości finansowania badań w odniesieniu do Covid 19. Znajdą tu Państwo aktualne informacje o zmianach terminów konkursów, ale przede wszystkim są tu zamieszczone wszelkie pytania i odpowiedzi KE dla beneficjentów realizujących projekty H2020 w czasach pandemii koronawirusa.

Tutaj również Komisja Europejska opublikowała wyjaśnienia dotyczące możliwego zastosowania zapisu o "sile wyższej" w umowie grantowej, w projektach finansowanych w ramach programu Horyzont 2020, w kontekście zagrożenia epidemią koronawirusa.

Zastosowanie tego zapisu, w przypadku ewentualnych opóźnień w realizacji projektu, lub poniesienia dodatkowych kosztów związanych np. z odwołanymi podróżami, będzie możliwe po wcześniejszej akceptacji  KE/REA/jednostki finansującej. W przypadku jakichkolwiek problemów koordynatorzy projektów powinni jak najszybciej skontaktować się z oficerami projektowymi.


Skontaktuj się z nami

ul. Smoluchowskiego 48
(budynek B-11)
50-372 Wrocław

tel. 71 320 21 8971 320 21 89, 71 320 41 9671 320 41 96
fax: 71 320 39 48
e-mail: rpk@wctt.pl

 Odwiedź nas na facebooku

Dolnoślązacy w Horyzont 2020
Dziewięć dolnośląskich projektów w H2020 
CZYTAJ WIĘCEJ
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK